11-12-2021  (751 lectures)

Flegma

‎Flegma‎‎ (‎‎/‎‎ˈ‎‎f‎‎l‎‎ɛ‎‎m‎‎/‎‎; ‎‎El grec antic:‎‎ ‎‎φλέγμᾰ,‎‎ ‎‎phlégma,‎‎"inflamació",‎‎"humor‎‎ causat per la calor") és ‎‎mucositat‎‎ produïda pel ‎‎sistema respiratori,‎‎excloent el produït per les fosses ‎‎nasals.‎‎ Sovint es refereix a la mucositat respiratòria expulsada per ‎‎tos,‎‎també coneguda com a ‎‎esput.‎‎ La flegma, i la mucositat en el seu conjunt,

[+]
0 Comentaris    

27-11-2021  (650 lectures)    

Rum - Bizantins - Anatòlia

‎Rûm‎‎ ‎‎(pronunciació àrab: ‎‎ ‎‎ ‎‎[ˈruːmʕ]‎‎; ‎‎singular Rûmi‎‎), també transliterat com ‎‎Roum‎‎ (en ‎‎àrab‎‎ ‎‎الرُّومُ‎‎ ‎‎ ‎‎ar‎‎-Rūm‎‎; en turc ‎‎persa‎‎ i ‎‎otomà‎‎ ‎‎روم‎‎ ‎‎Rûm‎‎; en ‎‎turc‎‎: ‎‎Rom‎‎), és un derivat del terme Ῥωμαῖοι (‎‎Rhomaioi‎‎). Aquest últim era un ‎‎endonym‎‎ dels habitants preislàmics

[+]
0 Comentaris    

22-11-2021  (1134 lectures)    

Traduccions de la Bíblia al català

La primera traducció completa de la Bíblia catalana va ser produïda per l'Església Catòlica,entre 1287 i 1290. Va ser confiada a Jaume de Montjuïc per Alfons II d'Aragó. Les restes d'aquesta versió es poden trobar a París(Bibliothèque Nationale). A principis del segle XV, la Bíblia va ser traduïda de nou al català per Bonifaci Ferrer. La traducció de Ferrer, coneguda com la Bíblia valenciana,es va imprimir el 1478 abans que s'imprimís cap Bíblia en anglès o castellà. [1]

[+]
0 Comentaris    

22-11-2013  (706 lectures)    

Mapamundi de Cantino


[+]
0 Comentaris    

20-11-2021  (555 lectures)    

Desafiament de Bordeus


[+]
0 Comentaris    

17-11-2014  (8360 lectures)    

Colom i Canàries - Els Cardona i California

Com navegant de Snipe als 16 anys sent amic del fill del director del MMB Martínez Hidalgo i des del meu primer trip a Londres el 1972 com enginyer de Baron Instruments, vaig tenir ocasió de col·leccionar molts llibres de nàutica. Havia estudiat la ciència medieval catalana i els intruments, taules i l'ampolleta d'en Colom. Tenia tots el llibres de la Varela, d'en Gil i d'en Manzano. Havia estudiat les navegacions d'en Colom -sempre com

[+]
0 Comentaris    

17-11-2014  (6172 lectures)    

Els Cardona i California - Orchard

Com navegant de Snipe als 16 anys sent amic del fill del director del MMB Martínez Hidalgo i des del meu primer trip a Londres el 1972 com enginyer de Baron Instruments, vaig tenir ocasió de col·leccionar molts llibres de nàutica. Havia estudiat la ciència medieval catalana i els intruments, taules i l'ampolleta d'en Colom. Tenia tots el llibres de la Varela, d'en Gil i d'en Manzano. Havia estudiat les navegacions d'en Colom -sempre com

[+]
0 Comentaris    

13-11-2021  (831 lectures)    

Lärmfeuer - Semaphore - en alemany

En segles passats, els lärmfeuer s'utilitzaven per designar punts de senyal per a la transmissió simple de missatges. El terme està format per les paraules Lärm terme alemany primitiu alarma i Feuer (foc). En aquest cas, significa fer sonar l' alarma

[+]
0 Comentaris    

13-11-2021  (833 lectures)    

Quadrat de Polibi - Fanal - Semaphore

Inventat cap al 150 aC per l'historiador Polibi, el quadrat de Polibi va ser utilitzat principalment pels nihilistes russos tancats a les presons tsaristes. Es tracta d'un algorisme trivial, en què cada lletra de l'alfabet és reemplaçada per les coordenades de la seva posició en un quadrat. És un cas particular de transposició monoalfabètica, en el qual hi ha fragmentació (cada símbol del missatge original acaba dividit en més d'un símbol del missatge xifrat). Aquest tipus de

[+]
0 Comentaris    

13-11-2021  (694 lectures)    

Phryctoria - Fanal - Semaphore

Phryctoria (grec: φρυκτωρία ) va ser un sistema de semàfors utilitzat a l' antiga Grècia. Les phryctoriae eren torres construïdes en cims de muntanyes seleccionades perquè una torre ( phryctoria ) fos visible des de la següent torre (normalment a 20 milles de distància). Les torres s'utilitzaven per a la transmissió d'un missatge preestablert específic. Les torxes s'encenien en una torre i després la següent torre i així successivament, fins a arribar a la torre més

[+]
0 Comentaris    

13-11-2021  (719 lectures)    

Fanal - Semaphore - en alemany

Fanal (de la fanale italiana 'làmpada', 'torxa', que prové dels fanos grecs) va arribar d'Itàlia a Alemanya en els segles XVIII al XIX com a nom per a un far. Amb els signes acordats de fum i flama, certs missatges es transmetien a distàncies curtes ja en l'antiguitat, per exemple entre els perses, grecs i romans, fins a l'edat

[+]
0 Comentaris    

13-11-2021  (1248 lectures)    

Telègraf òptic - Torres de guaita - Fanal - Semaphore

Les torres de guaita tingueren una gran importància en la Mediterrània . Calia vigilar per avisar del moviment dels vaixells i determinar si eren forces amigues i enemigues. Un document de 1468 relaciona una torre de vigilància amb un possible telescopi. Antoni Paluzie i Borrell va escriure (en un article publicat per Frederic Armenter al Boletín de la Sociedad astronómica de Barcelona) que: l’any 1468, «Els guaites de la badia d'Alcúdia observaren tres naus en la via de Barcelona»,

[+]
0 Comentaris    

13-11-2021  (901 lectures)    

Sistema telegràfic bizantí - Fanal - Semaphore

Al segle ix, durant les guerres àrab-bizantines, l'Imperi Romà d'Orient va utilitzar un sistema de semàfors de balises per transmetre missatges des de la frontera amb el califat abbàssida a través d'Àsia Menor fins a la capital bizantina, Constantinoble

[+]
0 Comentaris    

07-11-2021  (696 lectures)    

Mapes amb latituds-longituds falsejades


[+]
0 Comentaris    

01-11-2021  (520 lectures)    

‎Halloween vol dir ‎Tots Sants - Festa lèmur

‎La data original que el papa Bonifaci IV va triar per al "All Hallowed Day" (Dia de Tots Sants) corresponia al 13 de maig en l'actual calendari gregorià, ja que aquest dia era una festa pagana popular, la festa dels tres dies dels Lèmurs -esperits de la mort-, en la que tots els morts malèvols i inquiets eren apaivagats. Aquest èmfasi en els morts en les dues festes va fer que fos fàcil posar la nova festa per suplantar la celebració pagana, més tard amb la festa celta del Samhai

[+]
0 Comentaris    

01-11-2021  (585 lectures)    

Samhain - All Hallowed - Halloween


[+]
0 Comentaris    

23-10-2014  (1736 lectures)    

ESCANDALL - CATENA

1519. Francesc Albó de Rosas va utilitzar l'angle que feia amb la vertical la cadena d'una mena d'escandall penjat a la popa, fet amb una cadena en lloc de corda per calcular la velocitat del Victòria al viatge de la volta al món. Segons diu Pigafetta al seu llibre la "Descripció del viatge" és definitiu ja que narra que " colla catena a popa" sabien que, navegant pel Pacífic, avançaven de 60 a 70 llegües per

[+]
0 Comentaris    

23-10-2014  (2143 lectures)    

FRANCESC ALBÓ DE RODAS - PRIMER EN EMPRAR UNA 'CATENA A POPA'

El Cavaller Pigafetta entre els mètodes proposats per trobar la longitud diàriament, parla del sistema emprat per Francesc Albo de Rosas per calcular la velocitat del vaixell, que ell anomena "colla catena a popa" és curiós, ja que narra al seu llibre la "Descripció del viatge" que mitjançant la catena sabien que, navegant pel Pacífic, avançaven de 60 a 70 llegües per

[+]
2 Comentaris    

18-10-2021  (698 lectures)    

‎Concili d'Arles - 314


[+]
0 Comentaris    

18-10-2021  (635 lectures)    

Maponos


[+]
0 Comentaris    

16-10-2021  (574 lectures)    

Equitació catalana a Nàpols

Hi ha un acord general en considerar l’origen de l’equitació d’alta escola a Nàpols a partir de l’obra “Ordini di cavalcare” (1551)[1][2][3] i del seu autor Federico Grisone, que va fundar una escola d’equitació l’any 1532.[4][5][6] El que obliden els estudiosos del tema és la influència prèvia de l’equitació catalana a Nàpols: cavalls, cavallers i forma de muntar,

[+]
0 Comentaris    

05-10-2021  (667 lectures)    

Catalanims a Nova Amsterdam - Nova York

L'arribada jueva a Nova Amsterdam el setembre de 1654 va ser la primera migració jueva organitzada a Amèrica del Nord. Estava formada per 23 jueus sefardites, dits Katalanim d'origen català refugiats "grans i petits" de famílies que fugien de la persecució de la Inquisició portuguesa després de la conquesta del Brasil neerlandès. És àmpliament commemorat com el punt de partida de la història jueva i jueva-americana de Nova York.

[+]
0 Comentaris    

05-10-2021  (617 lectures)    

Zuane Pizzigano

Zuane Pizzigano (de vegades donat com Giovanni Pizzigano),va ser un cartògraf venecià del segle XV. És autor d'una famosa carta portolanade 1424, la primera coneguda que representa les illes fantasma del suposat arxipèlag d'Antillia (Antillia, Satanazes, Royllo i Tanmar), al nord de l'Oceà

[+]
0 Comentaris    

03-10-2021  (2032 lectures)    

El vi a l'Antic Egipte

El vi a l'antic Egipte‎‎ és una beguda de les classes altes de la societat. La seva producció requeria una atenció especial, i el seu consum va revelar un cert prestigi. La ‎‎vinya, ‎‎inicialment aliena a la flora ‎‎egípcia, ‎‎ va ser introduïda durant el ‎‎període predinàstic egipci, ‎‎probablement de ‎‎Canaan.‎1 ‎L'existència de vinyes privades a ‎‎l'antic Egipte‎‎ es testifica per primera vegada a l'Imperi‎ ‎Antic.‎‎ La

[+]
1 Comentaris    

...
10
...