_________________________
"CC-BY-SA-4.0 Manel Capdevila" for this list of pictures
https://www.histo.cat/files/pictures/2023013003595476875.jpg
https://www.histo.cat/files/pictures/2023013003595454779.jpg
https://www.histo.cat/files/pictures/2023013003595420192.jpg

_________________________

Articles dels usuaris de wikipedia.org, Roger Liart, Josep EsquerPau Nemo, Mcapdevila i d'altres autors:

Tot i que el 90% d'articles d'aquesta web són meus, de tant en tant hi podeu trobar alguns articles o traduccions que no ho són (la majoria a l'apartat "Premsa"); si no hi ha autor especificat, la majoria són articles GNU de les wikipediae, visible ja que he deixat tots els links cap a wikipedia.org (tot i que a ca.wiki hi tinc uns 10.000 articles que són meus + 1000 d'esborrats per Panotxa i altres admins de mala fe..

Ara bé, si trobeu un article "molt bo i amb moltes referències" sense signar, segur que és d'en Liart, d'en Esquer o d'en Nemo amb els links cap a ca.wikipedia.org, tots estan dins d'un apartat anomenat "nemo" accessible clicant "histo.cat/nemo"

 

________________________________________________

You may send me an email to my..

eMail-address: mcapde@gmail.com

________________________________________________

 

Amb el follonero i el MAR a Arenys d'Amunt

https://youtu.be/dBJCEGjE4ws?t=5m38s

Per poder enviar un fitxer

(entreu els dos mails)

https://www.wetransfer.com/#

Friend's email: mcapdevila@histo.cat

your email: mcapdevila@gmail.com

_______________________________________________________________


Retired, has worked at Bull as Systems Engineer, and as a transportation consultant at the Generalitat de Catalunya, with the Sirocco project sponsored by the EU and the design of the PTOP website: vullanar. He is a member of INH and the CEC (Omnium Cultural), specializes in medieval science, particularly... everything that has a relation with the nautical sciences or alchemy (astronomy, spherical trigonometry, navigation instruments, charts, maps, Catalan gunpowder..See the link: www.histo.cat, lover of linguistic and etymological studies, able to translate from half a dozen languages and Latin, writes articles about the history of Catalonia, giving lectures and collaborating with magazines

_______________________________________________________________________

Retirat, ha treballat a Bull com a Enginyer de Sistemes, i com a consultor del transport de la Generalitat de Catalunya, en el projecte Sirocco patrocinat per la UE apart del disseny del lloc web de PTOP: vullanar. És membre de l'INH i de la CEC (Omnium Cultural), especialitzat en ciències medievals, particularment ... tot allò relacionat amb les ciències nàutiques o l'alquímia (astronomia, trigonometria esfèrica, instruments de navegació, gràfics, mapes, pólvora catalana...)  amant dels estudis lingüístics i etimològics, capaç de traduir de mitja dotzena de llengües i del llatí, escriu articles sobre la història de Catalunya, imparteix conferències i col·labora amb varies revistes (vegeu l'enllaç: www.histo.cat)