25-02-2023  (134 lectures)

Pont odontològic


[+]
0 Comentaris    

25-02-2023  (155 lectures)    

Restauració dental


[+]
0 Comentaris    

25-02-2023  (140 lectures)    

Oclusió dental - odontologia


[+]
0 Comentaris    

25-02-2023  (175 lectures)    

Inlay - onlay - fundes dentals


[+]
0 Comentaris    

22-02-2023  (173 lectures)    

Origen del llenguatge

L'origen del llenguatge (o glotogènia) és controvertit i no hi una teoria satisfactòria que l'expliqui. Es creu que el llenguatge és una de les característiques distintives de l'ésser humà i per això el tema ha ocupat diversos pensadors al llarg de la història. Els Homo sapiens tenen una configuració anatòmica i una mida de cervell que els va permetre biològicament desenvolupar el llenguatge fa 2 milions d'anys, a diferència d'altres espècies com els Neandertal. Aquests trets

[+]
0 Comentaris    

21-02-2023  (155 lectures)    

Douleur thoracique

La douleur thoracique est un sympt√īme qui peut √™tre associ√© √† de nombreuses anomalies et maladies, il est g√©n√©ralement consid√©r√© comme une urgence en raison de la possibilit√© d‚Äôangine de poitrine ou d‚Äôinfarctus du myocarde, maladies cardiaques auxquelles la douleur thoracique peut √™tre associ√©e. Lorsque la douleur thoracique ne peut pas √™tre attribu√©e √† des pathologies du cŇďur, on parle de ¬ę douleur thoracique non cardiaque ¬Ľ. Les lignes directrices les plus r√©centes

[+]
0 Comentaris    

21-02-2023  (169 lectures)    

Péricardite

La p√©ricardite est une inflammation (-c‚Äôest) du p√©ricarde, (le sac fibreux qui entoure le cŇďur). [1] Les sympt√īmes comprennent souvent l‚Äôapparition soudaine d‚Äôune douleur thoracique aigu√ę, qui peut √©galement √™tre ressentie sur les √©paules, le cou ou le dos. [2] En r√®gle g√©n√©rale, la douleur est moins intense en position assise et plus intense en position couch√©e ou en respirant profond√©ment. [2] D‚Äôautres sympt√īmes de p√©ricardite peuvent inclure de la fi√®vre, de la

[+]
0 Comentaris    

20-02-2023  (200 lectures)    

Formato wikitext


[+]
0 Comentaris    

16-02-2023  (176 lectures)    

Car*


[+]
0 Comentaris    

15-02-2023  (167 lectures)    

The boy whose blood has no father


[+]
0 Comentaris    

15-02-2023  (153 lectures)    

EL NOI LA SANG DEL QUAL NO T√Č PARE


[+]
0 Comentaris    

31-01-2023  (323 lectures)    

Hearing and listening

Listening is giving attention to a sound or action.[1] When listening, a person hears what others are saying and tries to understand what it means.[2] The act of listening involves complex affective, cognitive and behavioral processes.[3] Affective processes include the motivation to listen to others; cognitive processes include attending to, understanding, receiving and interpreting content and relational messages; and behavioral processes include responding to others with verbal and nonverbal

[+]
0 Comentaris    

31-01-2023  (183 lectures)    

Escoltar i sentir

Escoltar és prestar atenció a un so o acció.[1] Quan una persona escolta el que diuen els altres, intenta entendre el que significa. [2] L'acte d'escoltar implica complexos processos afectius, cognitius i conductuals. [3] Els processos afectius inclouen la motivació per escoltar els altres; els processos cognitius inclouen atendre, comprendre, rebre i interpretar continguts i missatges relacionals; i els processos de comportament inclouen respondre als altres amb retroalimentació verbal i

[+]
0 Comentaris    

31-01-2023  (157 lectures)    

Escuchar y oír

Escuchar es prestar atención a un sonido o acción.[1] Cuando una persona oye lo que dicen los demás, intenta entender lo que significa. [2] El acto de escuchar implica complejos procesos afectivos, cognitivos y conductuales. [3] Los procesos afectivos incluyen la motivación para escuchar a los demás; los procesos cognitivos incluyen atender, comprender, recibir e interpretar contenidos y mensajes relacionales; y los procesos de comportamiento incluyen responder a los demás con

[+]
0 Comentaris    

30-01-2023  (268 lectures)    

Sentim el que volem escoltar

Sentim el que volem escoltar i no el contrari, tal com ho han demostrat alguns estudis en aquesta àrea. Generalment, les persones prefereixen sentir el que volen perquè desitgen que les seves opinions siguin validades, en lloc d'escoltar una veritat diferent de la que prefereixen. Però, això pot tenir una explicació científica, atès que, les investigacions en el camp de la neurociència han deixat al descobert que l'escorça cerebral sol realitzar prediccions sobre el que té que

[+]
0 Comentaris    

24-01-2023  (204 lectures)    

ALGORISME, ALGUARISME i GUARISME


[+]
0 Comentaris    

22-01-2023  (398 lectures)    

José Luis Espejo

Helena R. Olmo el cita al seu article sobre la tomba de la Gioconda. El presentador televisiu i escriptor Christian G√°lvez el cita a la seva novel¬∑la sobre Leonardo.[7][8][9] Jes√ļs √Āngel S√°nchez Rivera al¬∑ludeix a les seves tesis ¬ępintoresques¬Ľ en un treball titulat ¬ęSeguir la corriente o navegar sobre las olas¬Ľ,, publicat a la revista Clio: History and History Teaching.[10] Fou col¬∑laborador de la revista "M√°s all√° de la Ciencia", en la qual est√† especialitzat en articles de

[+]
0 Comentaris    

16-01-2023  (219 lectures)    

es-santoral


[+]
0 Comentaris    

16-01-2023  (23268 lectures)    

Afàsia - Aphasia

L'afàsia és una incapacitat per comprendre o formular el llenguatge a causa del dany a regions cerebrals específiques. [2] Les principals causes són l'ictus i el traumatisme cranioencefàlic; la prevalença és difícil de determinar, però s'estima que l'afàsia deguda a l'ictus és del 0,1-0,4% al Nord Global. [3] L'afàsia també pot ser el resultat de tumors cerebrals, infeccions cerebrals o malalties

[+]
0 Comentaris    

16-01-2023  (23159 lectures)    

Edat del cervell vs. edat del cos

Una nova investigació troba que l'edat del cervell i del cos pot aparèixer molts anys més gran (o més jove) que la seva edat

[+]
0 Comentaris    

15-01-2023  (257 lectures)    

Earth: Platinum Edition


[+]
0 Comentaris    

11-01-2023  (203 lectures)    

La mare de Déu quan era xiqueta


[+]
0 Comentaris    

02-01-2023  (298 lectures)    

Termostats mecànics i digitals

Un termòstat bimetàl·lic, no fa servir piles, i utilitza dues tires de metall laminades juntes en el que s'anomena una tira bimetàl·lica al sensor del termòstat. A mesura que la temperatura de la casa puja i baixa, els dos tipus diferents de metall s'expandeixen i es contrauen, i això canvia el circuit elèctric connectat al sistema de calefacció que s'encén i s'apaga. Són menys precisos que els termòstats digitals (de vegades la temperatura pot variar fins a 5 graus), però alguns

[+]
0 Comentaris    

30-12-2022  (320 lectures)    

Regata Nacional Maltesa

La Regata Nacional Maltesa és una regata de rem que té lloc dues vegades l'any, el 8 de setembre, celebració el Dia de la Victòria, des de finals del segle xvi i el 31 de març, celebració del Dia de la Llibertat, des de 1965. La Regata Jum il-Vitorja se celebra cada any, des de 1822 i oficialment des de 1965 amb la participació de set clubs de rem i el Dia de la Llibertat se celebra per commemorar la retirada de Malta de les tropes britàniques i la Royal Navy. En la regata s'enfronten 7

[+]
0 Comentaris    

...
4
...