20-09-2013  (1557 lectures) Categoria: Articles

BLAVERS: Perqué es imposible que el Valencià vinga del Català

¿Per qué el Valencià es imposible que vinga del Català?

Per primer lloc, podem observar que els pancatalanistes se basen en el principi de repoblacio, pero omitixen intencionadament el fet de que la cataluña que hui se coneix, en aquell entonçes ni era la de hui, ni se día cataluña, sinó que tenia el nom de "Marca Hispánica", ¿Perqué la definicio Hispánica?, molt facil.

En aquell entonçes eixa marca hispánica era molt mes chicoteta que la que hui se coneix, pero lo principal es que hasda el 1258 que es firmà un tractat entre el Rei JaumeI Rey de Aragó i Luís IX Rei de Francia, s'acordà el canje de sendos terrenys que cada ú poseía a l'atra banda dels pirineus.

La part aragonesa que perteixĂ­a al Rei d'AragĂł, pero situĂ  a la part nort dels pirineus, per la part que perteneixĂ­a al Rei de Francia pero situĂ  al sur dels mateixos.

Be, vista la voluntat dels que allĂ­ vivĂ­en de sentir-se francessos en lloc de aragonessos, i per contra en l'atra part per just lo contrari, (Evident, al estar situĂ  cada una a una vora digam... "EquivocĂ " existĂ­en fortes desaveniencies entre les dos regions.

Puix posats a tractar el problema els dos reis en voluntat de solucionar-la, firmaren un acort, precĂ­sament que que t'he fet resĂł ans.

EL TRACTAT DE CORBEIL.

En eixe tractat, se firmĂ  el canvit polĂ­tic de bando entre la regiĂł que hui se diu "Catalunya Vella" que no es mes que la Catalunya Antiga "evidenment " pero clar, hasda aquell moment, tota la resta de territori era de la corona d'AragĂł, no de Catalunya, ya que com be t'he dit la paraula Catalunya, no se utilisava, perque precĂ­sament no existĂ­a encara eixa paraula i manco pa definir un territori.

Be, anem al grĂ  ya.

Si t'has parat a vore be les dates del tractat de corbeil, i tenint en conter que la paraula catalĂ  ni catalunya existĂ­a encara....

¿Has notat que lo Regne de Valéncia ya había segut reconquerit?

¿Com pot ser puix que si JaumeI lo primer que va fer al arrivar a Valéncia fon ordenar que els Furs se traduiren al romanç que la poblacio parlava alli, si en principi els catalans, que ni eren encara catalans, ni aragonessos, sinó que eren encara Francessos, ni la paraula catala ni catalunya existía encara?

¿Que parlaven llavors els habitants de aquella terra reconquerida, la cual ya se dia Valencia desde els temps Romans i aquell Llatí Mare de totes les llengues romanç?

Es realment impossible que allo que parlaven fora català, pero tampoc aragonés, sinó una variació propia del llatí.

Tamé es molt curiós que just apenes 200 anys de la recuperació del Regne Moro de Valéncia, cap al cristianisme, per part d'un GUERRER TEMPLARI com JaumeI, brollara tot un sigle d'or de les lletres Valencianes, d'escritors Valencians, cuant poc mes de 100 anys despres naixqué el sigle d'or de les Lletres Castellanes...

De fet, el Tirant lo Blanch si, en CH, perque es un llinage "BLANCH", no un color, "BLANC" de fet hui en dia molt estés en terres Valencianes.

Clar, esque Tirant lo Blanch com a novela té un personage clau, i com a personage te un nom i llinage verdaderament autentic com BLANCH, " que no BLANC, que es un color, no un llinage.

Tamé la prova està en que el llibre per exelencia del sigle d'OR de les llengua Castellana, es "EL QUIJOTE" de Miguel de Cervantes Saavedra, precísament inspirat en gran part en el TIRANT LO BLANCH, (Reconegut per l'autor) quant de fet, parla en el llibre de la "DULCE Y GRACIOSA LENGUA VALENCIANA" i incluínt el propi llibre del Tirant lo Blanch, en ú dels capituls de la propia obra El Quijote, mes en concret, en l'acte de la cremà de llibres en el pati de la posada que ix correguent El Quijote a salvar de la crema aquells llibres i precísament ú dels primers llibres que salva es el de TIRANT LO BLANCH" en un clar homenage del Autor Miguel de Cervantes al Llibre del cual s'inspira en bona part.

¿Com pot ser que diguen els Catalans que el Valencià ve del català si en principi segons diuen els marquispánics hui anomenats Catalans, si en aquel moment no eren encara part d'aragó i d'amunt era un territori mes de 5 vegaes mes chicotet que el Regne de Valéncia i en manco poblacio per KM quadrat que nostre Regne de Valéncia?

ÂżCom omplir tot un territori mes de 5 vegaes mes gran?

Impossible.

Pero clar, no asoles aixo, sino que tamé se basen en que JaumeI mos portà el "PENÓ DE LA CONQUESTA" pero es DEL TOT IMPOSSIBLE TAMÉ.

Per primer, posa AĂ‘O en Ă‘, una lletra que no existĂ­a en aquella epoca.
Per segon, posa 1238 en nĂşmeros ordinals, ÂżCom pot ser, si en aquells temps tampoc s'empleaven els numeros ordinals pa representar els anys, sinĂł que s'utilisaven els numeros Romans.?

Pero clar, tamé podríen dir que es algo escrit posteriorment, pero tampoc cola.

JaumeI no portĂ  ninguna cuatribarrĂ , per el simple fet de que tampoc existĂ­a, ya que el emblema de la corona d'AragĂł i lescut de JaumeI no tenĂ­a 4 barres, sino 2.


De fet, pots vore-ho mes clar aci en este fil.

http://www.valenciafreedom.com/web/m...c4e18a209a0681

Pero no asoles aixo, sinó que lo Regne de Valéncia mai en la vida ha tingut com a emblema 4 barres soltes, (si 2, evidentment, pero no 4)

Si allĂ  per el sigle XIV XV, apareix la franja blava en corona, pero en el detall de que les 4 barres encĂ  no habĂ­en aparegut en ningĂşn escut.

ÂżQue tenim llavors si ya tenim corona pero no les 4 barres?

Puix la Real Senyera que molts pocs coneixen, que es la REAL SENYERA EN BLAU CORONAT EN DOS BARRES ROGES. (En l'enllaç anterior tens tamé images, litografíes, i lo mes important i mes oficial e incontestable que n'hi ha mai en escuts, que son LES MONEDES OFICIALS DEL REGNE DE VALÉNCIA DE L'EPOCA.

Podem observar com les 2 barres apareixen ben clares en les monedes, on se veu verfectĂ­ssimament la CORONA damunt d'elles.

Clar, la corona dalt del rombo estĂ  representĂ  en la franja blava coronĂ  en la Real Senyera.

ÂżCom pot ser llavors que mos diguen que la cuatribarrĂ  es el antic escut i emblema dels Valencians, si resulta que apareixen les 4 barres molt despres que la franja blava en corona?

ÂżCom pot ser que la cuatribarrĂ  siga catalana, si els Condats de Barcelona foren els ULTIMS DE LA LLISTA EN ADHERIR LES 4 BARRES AL SEU ESCUT?

Com podem comprovar, la moneda "DIECIOCHENO" acunyĂ  en 1610, ya porta les 4 barres, pero si busquem la moneda catalana acunyĂ  en 1658 "ARDITE" prou posterior a la Valenciana encara estĂ  representa en un escut de 2 barres creuat per les famoses 2 creus de sant jordi.

ÂżCom pot ser que siga catalana?

Per a finalisar i perdonam la parrafĂ ...

¿¿ Com poden dir que el Valencià vé del català, si resulta que el Valencià com a llengua en tot un macnífic sigle d'OR, sumat a que la paraula català ni catalunya no existía en aquell entonçes, pero la PAraula Valéncia i Valenciana ya existía desde els Romans? (VALENTIA)

¿Ché, com pot ser aixo?
versió per imprimir