La vaca cegahisto.cat20-09-2013  (1577 lectures) Categoria: Articles

BLAVERS: Perqué es imposible que el Valencià vinga del Català

¬ŅPer qu√© el Valenci√† es imposible que vinga del Catal√†?

Per primer lloc, podem observar que els pancatalanistes se basen en el principi de repoblacio, pero omitixen intencionadament el fet de que la catalu√Īa que hui se coneix, en aquell enton√ßes ni era la de hui, ni se d√≠a catalu√Īa, sin√≥ que tenia el nom de "Marca Hisp√°nica", ¬ŅPerqu√© la definicio Hisp√°nica?, molt facil.

En aquell enton√ßes eixa marca hisp√°nica era molt mes chicoteta que la que hui se coneix, pero lo principal es que hasda el 1258 que es firm√† un tractat entre el Rei JaumeI Rey de Arag√≥ i Lu√≠s IX Rei de Francia, s'acord√† el canje de sendos terrenys que cada √ļ pose√≠a a l'atra banda dels pirineus.

La part aragonesa que perteixía al Rei d'Aragó, pero situà a la part nort dels pirineus, per la part que perteneixía al Rei de Francia pero situà al sur dels mateixos.

Be, vista la voluntat dels que allí vivíen de sentir-se francessos en lloc de aragonessos, i per contra en l'atra part per just lo contrari, (Evident, al estar situà cada una a una vora digam... "Equivocà" existíen fortes desaveniencies entre les dos regions.

Puix posats a tractar el problema els dos reis en voluntat de solucionar-la, firmaren un acort, precísament que que t'he fet resó ans.

EL TRACTAT DE CORBEIL.

En eixe tractat, se firmà el canvit polític de bando entre la regió que hui se diu "Catalunya Vella" que no es mes que la Catalunya Antiga "evidenment " pero clar, hasda aquell moment, tota la resta de territori era de la corona d'Aragó, no de Catalunya, ya que com be t'he dit la paraula Catalunya, no se utilisava, perque precísament no existía encara eixa paraula i manco pa definir un territori.

Be, anem al grà ya.

Si t'has parat a vore be les dates del tractat de corbeil, i tenint en conter que la paraula català ni catalunya existía encara....

¬ŅHas notat que lo Regne de Val√©ncia ya hab√≠a segut reconquerit?

¬ŅCom pot ser puix que si JaumeI lo primer que va fer al arrivar a Val√©ncia fon ordenar que els Furs se traduiren al roman√ß que la poblacio parlava alli, si en principi els catalans, que ni eren encara catalans, ni aragonessos, sin√≥ que eren encara Francessos, ni la paraula catala ni catalunya exist√≠a encara?

¬ŅQue parlaven llavors els habitants de aquella terra reconquerida, la cual ya se dia Valencia desde els temps Romans i aquell Llat√≠ Mare de totes les llengues roman√ß?

Es realment impossible que allo que parlaven fora català, pero tampoc aragonés, sinó una variació propia del llatí.

Tamé es molt curiós que just apenes 200 anys de la recuperació del Regne Moro de Valéncia, cap al cristianisme, per part d'un GUERRER TEMPLARI com JaumeI, brollara tot un sigle d'or de les lletres Valencianes, d'escritors Valencians, cuant poc mes de 100 anys despres naixqué el sigle d'or de les Lletres Castellanes...

De fet, el Tirant lo Blanch si, en CH, perque es un llinage "BLANCH", no un color, "BLANC" de fet hui en dia molt estés en terres Valencianes.

Clar, esque Tirant lo Blanch com a novela té un personage clau, i com a personage te un nom i llinage verdaderament autentic com BLANCH, " que no BLANC, que es un color, no un llinage.

Tam√© la prova est√† en que el llibre per exelencia del sigle d'OR de les llengua Castellana, es "EL QUIJOTE" de Miguel de Cervantes Saavedra, prec√≠sament inspirat en gran part en el TIRANT LO BLANCH, (Reconegut per l'autor) quant de fet, parla en el llibre de la "DULCE Y GRACIOSA LENGUA VALENCIANA" i inclu√≠nt el propi llibre del Tirant lo Blanch, en √ļ dels capituls de la propia obra El Quijote, mes en concret, en l'acte de la crem√† de llibres en el pati de la posada que ix correguent El Quijote a salvar de la crema aquells llibres i prec√≠sament √ļ dels primers llibres que salva es el de TIRANT LO BLANCH" en un clar homenage del Autor Miguel de Cervantes al Llibre del cual s'inspira en bona part.

¬ŅCom pot ser que diguen els Catalans que el Valenci√† ve del catal√† si en principi segons diuen els marquisp√°nics hui anomenats Catalans, si en aquel moment no eren encara part d'arag√≥ i d'amunt era un territori mes de 5 vegaes mes chicotet que el Regne de Val√©ncia i en manco poblacio per KM quadrat que nostre Regne de Val√©ncia?

¬ŅCom omplir tot un territori mes de 5 vegaes mes gran?

Impossible.

Pero clar, no asoles aixo, sino que tam√© se basen en que JaumeI mos port√† el "PEN√ď DE LA CONQUESTA" pero es DEL TOT IMPOSSIBLE TAM√Č.

Per primer, posa A√ĎO en √Ď, una lletra que no exist√≠a en aquella epoca.
Per segon, posa 1238 en n√ļmeros ordinals, ¬ŅCom pot ser, si en aquells temps tampoc s'empleaven els numeros ordinals pa representar els anys, sin√≥ que s'utilisaven els numeros Romans.?

Pero clar, tamé podríen dir que es algo escrit posteriorment, pero tampoc cola.

JaumeI no portà ninguna cuatribarrà, per el simple fet de que tampoc existía, ya que el emblema de la corona d'Aragó i lescut de JaumeI no tenía 4 barres, sino 2.


De fet, pots vore-ho mes clar aci en este fil.

http://www.valenciafreedom.com/web/m...c4e18a209a0681

Pero no asoles aixo, sinó que lo Regne de Valéncia mai en la vida ha tingut com a emblema 4 barres soltes, (si 2, evidentment, pero no 4)

Si all√† per el sigle XIV XV, apareix la franja blava en corona, pero en el detall de que les 4 barres enc√† no hab√≠en aparegut en ning√ļn escut.

¬ŅQue tenim llavors si ya tenim corona pero no les 4 barres?

Puix la Real Senyera que molts pocs coneixen, que es la REAL SENYERA EN BLAU CORONAT EN DOS BARRES ROGES. (En l'enlla√ß anterior tens tam√© images, litograf√≠es, i lo mes important i mes oficial e incontestable que n'hi ha mai en escuts, que son LES MONEDES OFICIALS DEL REGNE DE VAL√ČNCIA DE L'EPOCA.

Podem observar com les 2 barres apareixen ben clares en les monedes, on se veu verfectíssimament la CORONA damunt d'elles.

Clar, la corona dalt del rombo està representà en la franja blava coronà en la Real Senyera.

¬ŅCom pot ser llavors que mos diguen que la cuatribarr√† es el antic escut i emblema dels Valencians, si resulta que apareixen les 4 barres molt despres que la franja blava en corona?

¬ŅCom pot ser que la cuatribarr√† siga catalana, si els Condats de Barcelona foren els ULTIMS DE LA LLISTA EN ADHERIR LES 4 BARRES AL SEU ESCUT?

Com podem comprovar, la moneda "DIECIOCHENO" acunyà en 1610, ya porta les 4 barres, pero si busquem la moneda catalana acunyà en 1658 "ARDITE" prou posterior a la Valenciana encara està representa en un escut de 2 barres creuat per les famoses 2 creus de sant jordi.

¬ŅCom pot ser que siga catalana?

Per a finalisar i perdonam la parrafà...

¬Ņ¬Ņ Com poden dir que el Valenci√† v√© del catal√†, si resulta que el Valenci√† com a llengua en tot un macn√≠fic sigle d'OR, sumat a que la paraula catal√† ni catalunya no exist√≠a en aquell enton√ßes, pero la PAraula Val√©ncia i Valenciana ya exist√≠a desde els Romans? (VALENTIA)

¬ŅCh√©, com pot ser aixo?