23-10-2012  (6663 lectures) Categoria: Malta

Paraules malteses-catalanes

Articles relacionats amb Malta .

//www.histo.cat/sabies/gozo-barca maltesa-

//www.histo.cat/sabies/Setge-de-Malta-1429-

//www.histo.cat/sabies/Rafel-de-Cotoner-i-d'Olesa

//www.histo.cat/sabies/Nicolau-Cotoner-i-d'Olesa

//www.histo.cat/sabies/Casal-de-Cotoner

//www.histo.cat/sabies/La-Galera-Catalana

//www.histo.cat/sabies/Barca-de-mitjana

//www.histo.cat/sabies/Tartana-barca


tartaric acid àcid tartàric acidu tartaricu
contrarily al contrari il cuntlariu
alcohol alcohol alcool
blood stone amatita ematita
embassy ambaixada ambaxxatta
embassador ambaixador ambaxxatur
animal animal annimal
antimony antimoni antimoniu
copper aram ram
artery artèria arteria
star asterisc asterisc
embalm bàlsam ibbalzma
boat barca bastiment, barcazza
stone colic càlcul biliar bil calculi
captain capità captan
coach carrossa carrozza
carrosser carrozzier
ciència misteriosa xienza misteriusa
ciència secreta xienza sigreta
cushion coixinet cuxxinett
collide col·lissionar collisioni
colege colegi cullegg
colony colònia colonja
colour color culur
colossal colossal colossali
pillar columna colonna
board comité cumitat
convenient comoditat cumditat
council consell cunsill
smuggle contraband contrabandu
contralto contralt cuntralt
contrariety contrarietat cuntrarietà
contretemps contratemps contratemp
control control controll
convent convent cunvent
courage coratge curagg
colonel coronel curunell
coachman cotxer cuccier
cream crema crema
contumacious desobedient disubbidient
desvergonyit svergonjat
devote devot devot
discurs discors
contestation disputa disputa
right to dret a dritt ta
custom's officer duaner dwanier
to dry eixugar xugar
ellipttical el·lípttic ellittic
elogy elogi elogiu
elogy elogi elogiu
eloquència eloquenza
eloquent eloquenti
embalming embalsamar ibbalzmar
embarrassment embaràs imbarazz
imbarcation embarcació imbarc
embouchure embocadura imboccatura
emergency emergència emergenza
employe empleat impiegat
omoplate escapula scapula
school escola scola
esperit de vi spirtu
star estrella stilla
porcelain faiança fajjenza
figura figura
firmament firmament firmament
rather cool fresquet frischett
impediment impediment
importance importància impurtanza
inconsistence inconsistència inconsistenza
incurable incurable incurabli
indecently indecentment indecentement
indeterminated indefinit indefinit
indeterminable indeterminable indeterminabbli
contumely insolent insolenti
inspector inspector spettur
inspiration inspiració inspirazioni
instrument instrument strument
day jornada gurnata
emerited jubilat giubilat
letter lletra litter
medecine medicina medicina
moment moment mument
morisco morisc moresc
coerce obliga tobliga
parasol ombrel·la umbrellina
orine orina urina
papagayo papagai pappagall
paper paper carta
Blotting-paper paper assecant carta xuga
pilgrim pel·legrí pellegrin
pilgrimage pel·legrinatge pellegrinagg
perseverance perseverança perseveranza
blind persiana persiana
persone persona persuna
personality personalitat personalità
personaly personalment persunalment
personage personatge persunagg
personify personificar tipersonifica
beach platja plajja
populous poblat populat
pomade pomada pumada, mantichiljia
pontifical pontifical pontificali
stern popa poppa
porcupine porc espí porcuspin
porch pòrtic porticu
precission precisió precisioni
bow proa prua
belongings propietat proprietà
pure pur pur
raonar ragonar
relaxation relaxatura rlaxatura
reverence reverència riverenza
sínode sinodu
clubbist soci sociu
soldier soldat suldat
tartane tartana tartana
board taula tavla
theater teatre teatru
vol2-538 temps o participi passat del verb temp u particip passat tal verb
tube tub tubu
vein vena vina
emesis vomitar vomitar
coffee cup xicra chiccra
caisson caxxun
Paraules d'en Pere Alzina
carpenter mestre d'aixa mastrudaxxa
rope corda korda
wardrob guardaroba gwardarobba
pier moll moll
ring anell anell
ice-cream gelat gelat
admiral armirall almirall
pagell pagell
esturnell Sturnell
verdum Verdun
bitxac Bucaq
gavina Gawija
bec de serra Serra
àliga pescadora Kappun
arpella Arpa
farrutx Farrug
sarset Sarsella
collverd Kuluvert
rossinyol Rozinjol
vultu Avultun
becafigues Bekkafik
capinegra Capinera
cigonya Cikonja
esparver Sparvier

REFER√ąNCIES

html:


pdf+text:

 
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introdu√Įu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.