25-06-2004  (20693 lectures)

Tabuladora

La màquina tabuladora era una màquina electromecànica dissenyada per ajudar a resumir la informació emmagatzemada en targetes perforades. Inventada per Herman Hollerith, la màquina va ser desenvolupada per ajudar a processar dades per al cens dels Estats Units de 1890. Els models posteriors van ser àmpliament utilitzats per a aplicacions empresarials com la comptabilitat i el control d'inventaris. Va generar una classe de màquines, conegudes com a equips de registre d'unitats, i la

[+]
0 Comentaris    

25-06-2004  (20737 lectures)    

DATANET-30

El DATANET-30 va ser un ordinador fabricat per General Electric dissenyat el 1961-1963 per ser utilitzat com a ordinador de comunicacions. Més tard es va utilitzar com a processador frontal per a comunicacions de dades. Es va convertir en el primer ordinador de comunicacions frontal. Els noms de la patent eren Don Birmingham, Bob McKenzie, Bud Pine i Bill

[+]
0 Comentaris    

12-12-2016  (6469 lectures)    

Calavera catalana - Barca

La carabela portuguesa vindria de la calavera Catalana (germana dels barcozi de Ragussa) atès que el Don Pedro -Pere_de_Portugal (Duc de Coimbra)- (que la portà de Venècia?) es casà amb la filla del d'Urgell (Elisabet d'Urgell) i ha estat reconegut com el que va portar la caravel·la a portugal (en casar-se amb Na

[+]
0 Comentaris    

11-11-2015  (3789 lectures)    

Calauera - Barcozi - Barca

El “barcusium” (en llatí), "barkuzij" (en croat ) o “barcozi” (en italià) fou una embarcació inventada i usada a Ragusa. En el segle XV era molt semblant a una caravel·la llatina o a una sagètia catalana. Es tractava d’un vaixell de vela que arborava dos pals i tenia tres timons: dos de caixa i un de roda. El timó de roda o de codast sovint anomenat a la navarresa o baionesa a les nostres terres, es designava com a “timó de Flandes” a l’Adriàtic (Segons el contracte de

[+]
0 Comentaris    

12-09-2015  (3848 lectures)    

Barca de panescalm

Una barca de panescalm era una barca allargada i esvelta que es propulsava amb un nombre important de remers. S’acostuma a definir com una barca ràpida, de molts rems, al servei d’un vaixell més gran i usada per a transportar persones o càrrega entre el vaixell i la costa, o entre vaixells. En diccionaris moderns pot consultar-se per “panescalm”, en la forma simplificada. En documents antics l’expressió sempre és composta: “barca de panescalm”. Pel que fa als serveis

[+]
0 Comentaris    

12-09-2015  (6372 lectures)    

Barca catalana

El terme barca catalana (o barca llevantina) resumeix el conjunt de barques de vela de diverses regions, totes amb característiques pròpies, que comparteixen uns trets generals. Les barques (catalanes, valencianes, balears,...) gaudiren d’un gran prestigi entre els estrangers per les seves qualitats marineres, la seva bellesa i la seva velocitat. En aigües americanes i altres parts les barques foren famoses i deixaren empremta. És un vaixell de pesca tradicional que s'ha utilitzat al

[+]
0 Comentaris    

12-09-2015  (4372 lectures)    

'Faluchos de Arenys' - barca

En l'època de la construcció naval de fusta hi havia drassanes a l'aire lliure en moltes viles costaneres. Les d’Arenys de Mar tingueren una fama especial. L’expert en pesca Antonio Sáñez Reguart ("Diccionario histórico de los artes dе la pesca nacional por el comisario real de guerra de marina don Antonio Sañez Reguart"),[44] citava expressament una certa mena de llaguts d’Arenys insinuant que serien l’origen de la denominació castellana de “faluchos” quan foren rebatejats

[+]
0 Comentaris    

27-03-2023  (2 lectures)    

Pen computing y dibuix digital


[+]
0 Comentaris    

17-03-2023  (44 lectures)    

Anatoli Fomenko

Anatoli Timofeevich Fomenko (en rus: Анато́лий Тимофе́евич Фоме́нко) (nascut el 13 de març de 1945 a Stalino, URSS) és un teòric soviètic i rus, matemàtic, professor a la Universitat Estatal de Moscou, conegut com a topòleg i membre de l'Acadèmia Russa de Ciències. És autor d'una teoria científica sobre la història coneguda com a Nova Cronologia, basada en obres de l'escriptor rus-soviètic Nikolai Alexandrovich Morozov. [1] També és membre de

[+]
0 Comentaris    

28-02-2023  (59 lectures)    

Drets d'autor


[+]
0 Comentaris    

26-02-2023  (41 lectures)    

Doble vidre aïllant


[+]
0 Comentaris    

26-02-2023  (56 lectures)    

ChatAi.com - ChatGPT

ChatGPT és un chatbot d'intel·ligència artificial desenvolupat per OpenAI i llançat el novembre de 2022. Està construït sobre la família GPT-3 de grans models lingüístics d'OpenAI i s'ha ajustat (un enfocament per a l'aprenentatge de transferència) utilitzant tècniques d'aprenentatge supervisat i de

[+]
0 Comentaris    

25-02-2023  (25 lectures)    

Pont odontològic


[+]
0 Comentaris    

25-02-2023  (27 lectures)    

Restauració dental


[+]
0 Comentaris    

25-02-2023  (26 lectures)    

Oclusió dental - odontologia


[+]
0 Comentaris    

25-02-2023  (27 lectures)    

Inlay - onlay - fundes dentals


[+]
0 Comentaris    

22-02-2023  (55 lectures)    

Origen del llenguatge

L'origen del llenguatge (o glotogènia) és controvertit i no hi una teoria satisfactòria que l'expliqui. Es creu que el llenguatge és una de les característiques distintives de l'ésser humà i per això el tema ha ocupat diversos pensadors al llarg de la història. Els Homo sapiens tenen una configuració anatòmica i una mida de cervell que els va permetre biològicament desenvolupar el llenguatge fa 2 milions d'anys, a diferència d'altres espècies com els Neandertal. Aquests trets

[+]
0 Comentaris    

21-02-2023  (35 lectures)    

Douleur thoracique

La douleur thoracique est un symptôme qui peut être associé à de nombreuses anomalies et maladies, il est généralement considéré comme une urgence en raison de la possibilité d’angine de poitrine ou d’infarctus du myocarde, maladies cardiaques auxquelles la douleur thoracique peut être associée. Lorsque la douleur thoracique ne peut pas être attribuée à des pathologies du cœur, on parle de « douleur thoracique non cardiaque ». Les lignes directrices les plus récentes

[+]
0 Comentaris    

21-02-2023  (31 lectures)    

Péricardite

La péricardite est une inflammation (-c’est) du péricarde, (le sac fibreux qui entoure le cœur). [1] Les symptômes comprennent souvent l’apparition soudaine d’une douleur thoracique aiguë, qui peut également être ressentie sur les épaules, le cou ou le dos. [2] En règle générale, la douleur est moins intense en position assise et plus intense en position couchée ou en respirant profondément. [2] D’autres symptômes de péricardite peuvent inclure de la fièvre, de la

[+]
0 Comentaris    

20-02-2023  (37 lectures)    

Formato wikitext


[+]
0 Comentaris    

16-02-2023  (72 lectures)    

Car*


[+]
0 Comentaris    

15-02-2023  (40 lectures)    

The boy whose blood has no father


[+]
0 Comentaris    

15-02-2023  (38 lectures)    

EL NOI LA SANG DEL QUAL NO TÉ PARE


[+]
0 Comentaris    

31-01-2023  (143 lectures)    

Hearing and listening

Listening is giving attention to a sound or action.[1] When listening, a person hears what others are saying and tries to understand what it means.[2] The act of listening involves complex affective, cognitive and behavioral processes.[3] Affective processes include the motivation to listen to others; cognitive processes include attending to, understanding, receiving and interpreting content and relational messages; and behavioral processes include responding to others with verbal and nonverbal

[+]
0 Comentaris    

...
2
...