28-02-2016  (28650 lectures)

Jack of all trades, master of none

"Jack of all trades, master of none" is a figure of speech used in reference to a person who has dabbled in many skills, rather than gaining expertise by focusing on one. In Catalan: Home de molts oficis ..pobre segur.. The shortened version "a jack of all trades" is often a compliment for a person who is good at fixing things, and has a very good broad knowledge. They may be a master of integration, as such an individual who knows enough from many learned trades and skills to be able to

[+]
0 Comentaris    

15-11-2015  (8766 lectures)    

Pistoles de Miquelet amb gallet

Al català clàssic (el dels meus avis i besavis caçadors com jo...) "el gallet" no és el" disparador" com diu Termcat sinó el "martell" essent més antic el terme català d'ell vindria el terme anglès (i altri) "cock", atès que el seu joc sembla l'acció d'un gall picant a terra...el disparador seria el fiador. Em vaig treure la llicència d'armes de caça el 1963 i així m'ho van ensenyar el meu pare i el meu avi, que ho havien après dels seus pares i els seu avis... and so on... també

[+]
0 Comentaris    

13-10-2015  (1954 lectures)    

Pirámides de hormigón?

Es una teor√≠a que quita el sue√Īo a los arque√≥logos convencionales. A saber, que algunos de los inmensos bloques de las grandes pir√°mides de Egipto podr√≠an haber sido moldeados de material sint√©tico - el primer hormig√≥n conocido - no tallados en bloques en las canteras y arrastrados a su lugar por ej√©rcitos de trabajadores. Tal innovaci√≥n habr√≠a ahorrado millones de horas-hombre en la construcci√≥n de las enigm√°ticas construcciones de la meseta de Giza. Esa es una idea que cambiar√≠a

[+]
0 Comentaris    

13-10-2015  (943 lectures)    

Diorita - Piràmid

La diorita és una roca ígnia composta de feldespat i un o diversos minerals del grup de la mica, de les amfibolites i del piroxè. S'usa generalment en construcció.[1] Té una textura hipidiomòrfica inequigranular. Els minerals de mida més petita, 0,1-0,6 mil·límetres, corresponen a plagiòclasi, amb un component proporcional més gran. Mostra una gran variabilitat de mides i unes formes més equidimensionals. La resta de minerals estan compostos pels minerals ferromagnèsics

[+]
0 Comentaris    

27-10-2014  (3873 lectures)    

Terra sigillata


[+]
0 Comentaris    

23-10-2014  (1120 lectures)    

Batalla de Cannae - Cannas


[+]
0 Comentaris    

25-06-2014  (67447 lectures)    

Lleng√Ľes gal¬∑loit√†liques


[+]
0 Comentaris    

03-09-2016  (3457 lectures)    

Xifratge de Bacon


[+]
0 Comentaris    

03-09-2014  (2930 lectures)    

Esteganografia


[+]
0 Comentaris    

03-09-2014  (3539 lectures)    

xifratge maçònic


[+]
0 Comentaris    

03-09-2014  (3820 lectures)    

Orde de l'Alba Daurada


[+]
0 Comentaris    

10-06-2014  (1877 lectures)    

Leonardo's Bicycle


[+]
0 Comentaris    

09-06-2014  (11623 lectures)    

Flegma - moc

La flegma està més relacionada amb la malaltia que el moc i pot ser molest per a l'individu per excretar del cos. La flegma és una secreció sucosa a la via aèria durant una malaltia amb inflamació. La flegma sol contenir moc amb virus, bacteris, altres deixalles i cèl·lules inflamatòries. Una vegada que la flegma ha estat expectada per una tos, es converteix en esput.

[+]
0 Comentaris    

09-06-2014  (11269 lectures)    

Humorisme - Teoria dels humors

La flegma està més relacionada amb la malaltia que el moc i pot ser molest per a l'individu per excretar del cos. La flegma és una secreció sucosa a la via aèria durant una malaltia amb inflamació. La flegma sol contenir moc amb virus, bacteris, altres deixalles i cèl·lules inflamatòries. Una vegada que la flegma ha estat expectada per una tos, es converteix en esput.

[+]
0 Comentaris    

03-05-2014  (3728 lectures)    

Ascii kilobaud magazine


[+]
0 Comentaris    

17-03-2014  (1355 lectures)    

Image viewers

Aquest article presenta una comparació de visors d’ imatges i organitzadors d’imatges que es poden utilitzar per a la visualització

[+]
0 Comentaris    

11-03-2014  (36719 lectures)    

CLAVICLE PAIN - Thoracic outlet syndrome

Thoracic outlet syndrome (TOS) is a group of disorders that occur when blood vessels or nerves in the space between your collarbone and your first rib (thoracic outlet) are compressed. This can cause clavicle, chest and neck pain and maybe shoulder and numbness in your fingers. in the collarbone, chest, and even the neck or

[+]
0 Comentaris    

11-03-2014  (36730 lectures)    

DOLOR DE CLAV√ćCULA - Thoracic outlet syndrome

Thoracic outlet syndrome (TOS) és el grup desordres que té lloc quan es comprimeixen els nervis a la zona entre la clavícula i les costelles. Aquest fet causa dolor profund sota la clavícula, que s'estén, al pit, al coll i pot ser a l'espatlla amb possibilitat de dits

[+]
0 Comentaris    

11-03-2014  (37358 lectures)    

Thoracic outlet syndrome - Diagnosis

Thoracic outlet syndrome (TOS) is a group of disorders that occur when blood vessels or nerves in the space between your collarbone and your first rib (thoracic outlet) are compressed. This can cause clavicle, chest and neck pain and maybe shoulder and numbness in your fingers. in the collarbone, chest, and even the neck or

[+]
0 Comentaris    

11-03-2014  (40021 lectures)    

Monsanto MV1 - The First Successful Red LED

Although the first visible light emitting LEDs were made in 1962 by the group of Nick Holonyak at General Electric, in 1968 Monsanto, the manufacturer of the raw Gallium Arsenide Phosphide semiconductor material, established its own high volume production of both alphanumeric displays as well as discrete LED lamps. The type MV1 featured on this page was the first of the company's solid state lamps, and is widely regarded as being the world's first commercial visible light

[+]
0 Comentaris    

11-03-2014  (36707 lectures)    

Aphasia

Aphasia is an inability to comprehend or formulate language because of damage to specific brain regions.[2] The major causes are stroke and head trauma; prevalence is hard to determine but aphasia due to stroke is estimated to be 0.1‚Äď0.4% in the Global North.[3] Aphasia can also be the result of brain tumors, brain infections, or neurodegenerative diseases (such as

[+]
0 Comentaris    

11-03-2014  (36703 lectures)    

Aneguets de goma Al Pacífic


[+]
0 Comentaris    

11-03-2014  (42056 lectures)    

The Longest Night in History: The Transition from the Julian to the Gregorian Calendar

The night from the 4th to the 15th of October 1582 is often referred to as "the longest night in history" due to the significant events that unfolded during this time. This period marked a pivotal moment in the history of calendars, as Pope Gregory XIII introduced the Gregorian calendar and brought about a reform that corrected inaccuracies in the Julian calendar. This transition not only impacted the way people measured time but also had profound religious and cultural implications. One of the

[+]
0 Comentaris    

26-12-2013  (3446 lectures)    

The shroud by Leonardo Da Vinci - Sudari

Descriu la tasca d'investigació forense desenvolupada a Itàlia sobre "El Sant sudari" que seria obra de Leonardo Da Vinci The Turin Shroud was faked by Renaissance artist Leonardo da Vinci using pioneering photographic techniques and a sculpture of his own head, a television documentary

[+]
0 Comentaris    

...
23
...