23-10-2023  (1528 lectures) Categoria: Llengua

DSP - digital signal processor - processador digital del senyal - compound noun

PROJECTE: MALA TRADUCCIÓ DEL TERME PEL TERMCAT..
BASE: 65 ANYS DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA ANGLESA..
35 ANYS EN 3 MULTINACIONALS IMMERS EN ANGLÈS "telecom"
Vegeu compound words (https://www.histo.cat/sabir/compound-word)

Digital image processing
.....
Processament digital d'imatges


Primer cal definir la base de la discussió amb el DIEC: els adjectius en llengües germàniques "entre elles l'anglès" van davant del nom arribant al cas paral·lel a nivell possessiu, del genitiu saxó: Manel's dog. Però amb el cas dels adjectius o substantius adjetivats, moltes vegades es tradueix malament, p.e. "Science fiction" s'ha de traduir per "ficció de ciència"  el problema és que no s'ha fet així i ara ja no té remei.

El problema el tenim a l'entorn "telecom" quan DIGITAL SIGNAL PROCESSING que en totes les llengües cultes es tradueix per PROCESSAMENT DIGITAL DEL SENYAL algú ho va traduir per PROCESSAMENT DE SENYALS DIGITALS. sense tenir en compte que SIGNAL PROCESSOR és un COMPOUND NOUN.

Per aquest motiu en els articles que tracten del tema s'ha de recórrer a fal·làcies de l'estil:

"un convertidor analògic digital (ADC) converteix un senyal analògic en un senyal discret o digital"..

quan en realitat el que fa es convertir el senyal analògic en un conjunt de bits emmagatzemats en el registre d'un xip sigui en el propi convertidor DAC o en un xip de memòria. Bé per començar caldrà definir que és un senyal en totes les seves formes siguin analògiques o siguin digitals, després d'explicar que és un "compound noun".

________________________________________________________________________________________

TRADUCCIONS CASOS SEMBLANTS: (ADJECTIU + COMPOUND NOUN)

NPT: National-1 Pipe-2 Thread-3 = "Rosca-3 de Tubs-2[,] Nacional-1"
o per a clarificar-ho, traient la coma: "Rosca-3 Nacional-1 de Tubs-2"

MPTMale-1 Pipe-2 Thread-3 = "Rosca-3 de Tubs-2[,] Mascle-1"
o per a clarificar-ho, traient la coma: "Rosca-3 Mascle-1 de Tubs-2"

FPT.. Female-1 Pipe-2 Thread-3   = "Rosca-3 de Tubs-2[,] Femella-1"
o per a clarificar-ho, traient la coma: "Rosca-3 Femella-1 de Tubs-2"

En aquests casos l'adjectiu "national"etc. qualifica al last-noun del compound ="thread-rosca" no a "pipe-tub"

FPT
Digital-1 Signal-2 Processor-3 = "Processador-3 del Senyal-2[,] Digital-1"
o per a clarificar-ho, traient la coma: "Processador-3 Digital-1 del Senyal-2 "

En aquest cas l'adjectiu "digital" qualifica al last-noun del compound ="Processor" no a "signal"

____________________________
Reductio ad absurdum:
____________________________


"Positive-1 economic-2 growth-3"
vol dir "creixement-3 de l'economia-2[,] positiu-1"
o per a clarificar-ho, traient la coma: "creixement-3 positiu-1 de l'economia-2" 

Aplicant la lògica de Termcat..:

"Digital-1  signal-2 processing-3" traduint sicut (Diec) "Processament
-3 de senyals-2 digitals-1"

"Positive-1 economic-2 growth-3" significa sicut (Diec) = "Creixement
-3 de l'economia-2 positiva-1"
_________________________________________________________________________________

CAS ESTUDIAT (tant amb processador com amb processament )

En anglès: ASP (analogic signal-processor) = processador del senyal[,] analògic

o com abans, per a clarificar-ho, traient la coma: processador analògic del senyal

En aquest cas es diu que "el que és Analogic.. és el Processament" no el Senyal (que sempre és analògic)

En anglès: DSP (digital signal-processor) = processador
del senyal[,] digital

o com abans, per a clarificar-ho, traient la coma: processador digital del senyal

En aquest cas es diu que "el que és Digital.. és el Processament" no el Senyal (que sempre és analògic)

En aquest cas és palès.. ja que els microprocessadors són digitals per definició i el que processen no són "senyals digitals" sinó "conjunts de bits emmagatzemats a la memòria"
D'altra banda, en el món sensorial humà els senyals sempre són analògics.. ergo:

____________________________________________________________________
ENTRADA CORRECTE

____________________________________________________________________
"Digital signal processor" = "processador digital del senyal"

 

DSP (digital signal processor) és un processador digital (o microprocessador) que incorpora el maquinari capaç d'executar els algorismes pel processament digital d'un senyal analògic d'entrada en temps real, com pot ser l'entrada del senyal d'un fitxer d'àudio (senyal analògic), fer-hi les operacions corresponents i treure'n a la sortida un senyal que pot ser també analògic o a vegades digital (generat a la sortida)
Atès que els senyals externs són analògics, necessita un ADC o convertidor del "senyal analògic" de l'entrada que el transforma en una "mostra de bits", que es guarden en memòria,es processen i normalment, un DAC o convertidor de la "mostra de bits" resultant, en un "senyal analògic" a la sortida. Igual que tots els sistemes basats en processadors programables necessita una memòria on guardar les dades (conjunt de mostres de bits convertits per l'ADC) i el programa que executa per tractar "aquestes mostres de bits" emmagatzemats a la memòria interna.
____________________________________________________________________________________

Tot s'origina en una fal·làcia en la definició del Termcat: El "senyal analògic" d'entrada no es converteix en un "senyal discret o digital" com diu el Termcat!! es converteix en una "mostra de bits" (digitals sí però no en forma de senyal digital), que s'emmagatzemen i es processen a la memòria del DSP..
______________________________________________________________________________________________

ENTRADA DEL DIEC O TERMCAT 
Definició fal·laciosa (totalment falsa)
_____________________________________________________________
Processador de senyals digitals

Dispositiu que permet de tractar en temps real i a alta velocitat senyals digitals producte de la conversió de senyals analògics.

Nota
Habitualment un processador de senyals digitals utilitza durant el seu funcionament tecniques de compressió de dades.La sigla prové de l'anglès digital signal processor.

Àrea temàtica
Enginyeria

ca - processador de senyals digitals n m
ca - DSP n m sigla
es - procesador digital de señales
es - DSP sigla
fr - processeur numérique de signaux (Traitement numérique du signal )
fr - DSP sigla
en - digital signal processor
en - DSP sigla
_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introduïu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.