09-04-2019  (3885 lectures) Categoria: ATIO

1809 en 'ATIO' - 'Mimetisme inter-linguae'

Nova definició "Mimetisme inter-linguae" (C) Manel Capdevila - seguidor "amb reserves" d'Ives Cortez -

Una de les influ├Ęncies m├ęs notables del llat├ş en les "oficialment batejades com filles seves" (les lleng├╝es romanesques), i que constitueix un gran avantatge a l'hora d'aprendre aquestes lleng├╝es, s├│n els quasi dos mil┬Ělers de paraules acabades en "@ATIO"┬á┬áen llat├ş que existeixen al vocabulari de les seves suposades filles┬á-i d'altres que no hi tenen res a veure- (tot i que en algunes d'elles pot canviar el significat):

"@ACION" (occit├á), "@ACI├ô" (catal├á), "@AZION" (lingua franca), "@AZI├ôN" (milanese), "@AZIONE" (itali├á, sicili├á, napolit├á),┬á"@ATION" (franc├Ęs), "@AZI├ôN" (gallec), "@ACI├ôN" (aragon├Ęs), "@ACI├ôN" (castell├á), "@A├ç├éO"(portugu├Ęs),┬á"@AZZJONI"(malt├Ęs), "@ATIE" (roman├Ęs) => aix├│ fa el roman├ęs m├ęs proper al llat├ş (declina certs temps, no t├ę articles determinats).┬á

Tantmateix, ens trobem que tamb├ę existeix un
Mimetisme┬ád'aquestes paraules acabades en "@ATIO"-que a partir d'ara denominar├ę┬á"Mimetisme┬áinter-linguae"- en lleng├╝es que no tenen cap relaci├│ directe amb el llat├ş.. ja que el trobem en lleng├╝es no "romanesques": "@ATION" (angl├Ęs),┬á"@AZZJONI" (malt├Ęs),"@ACIJA" (bosni),"@ACIJA" (croat), "@ACIJA" (LET├ô), "@AZIOA" (BASC), etc... lleng├╝es en les que aquestes paraules s'haurien incorporat, no per ser derivades del llat├ş, sin├│ per simpatia entre lleng├╝es que han conviscut una al costat de l'altre per diferents motius, entre ells el de ser la llengua dels conqueridors/conquerits, o d'aliats durant segles com ho van ser el Duc de Savoia i altres Pr├şnceps italians de la Corona Catalana. Aix├▓ ├ęs pal├Ęs en el cas de l'angl├Ęs (llengua germ├ánica - de l'alt alamany) que va tenir una gran infu├Ęncia primer del proto-roman├ž, amb la conquesta de Brit├ánnia per part dels Romans l'any 43, on van romandre fins a principis del segle IV... i m├ęs tard del roman├ž amb la conquesta dels Normands, a partir de Hastings l'any 1066.. La┬á influ├Ęncia dels darrers queda molt clara en el moto d'Anglaterra: "Mon dieu est mon droit", el de l'orde de la lligacama (The garter order):"Honi soit qui mal y pense", i en paraules com: sire, madam, beef, porc, mouton, serviette, forc, etc.. a part de l'esmentat "Mimetisme┬áinter-linguae".

___________________________________________

Esborrany d'una taula mostrant aquest "
Mimetisme inter-linguae" que evidentment cal depurar, separant les paraules modernes de les antigues. Els neologismes s'haurien incorporat per Mimetisme┬áamb la llengua d'introducci├│ del terme (en un alt percentatge de l'angl├Ęs)

El que ├ęs bastant evident ├ęs que "en els neologismes" cada llengua agafa l'arrel i hi afegeix el seu acabament (desin├Ęncia)..
_______________________________________________


Catal├á Angl├Ęs Alemany Croata Bosni Let├│
abdicaci├│ abdication Abdankung odricanje abdication nolaup─ź┼íana
aberraci├│ aberration Abweichung aberacija aberacija aber─ücija
ablaci├│ ablation Ablation amputacija ablacija abl─ücija
ablactaci├│ ablation Ablation amputacija ablacija abl─ücija
abominaci├│ abomination Gr├Ąuel grozota abomination b─ôdas
abreviaci├│ abbreviation Abk├╝rzung skra─çenica skra─çenica sa─źsin─üjums
abrogació abrogation Aufhebung ukinuće ukidanje atcelšanu
acceleraci├│ acceleration Beschleunigung ubrzanje ubrzanje pa─ütrin─üjums
accentuació accentuation Akzentuierung naglašavanje naglasak akcentēšana
acceptaci├│ acceptance Annahme prihva─çanje prihvatanje pie┼ćem┼íanu
acceptilaci├│ acceptance Annahme prihva─çanje prihvatanje pie┼ćem┼íanu
aceraci├│ steelwork Stahlwerk rad u ─Źeliku ─Źeli─Źna konstrukcija t─ôrauda izstr─üd─üjumi
acetificaci├│ acetification Acetifizierung acetification acetifikacija acetifik─ücija
acetilació acetylation Acetylierung acetiliranjem acetilacija acetilēšana
acidificaci├│ acidification Ans├Ąuerung acidifikacija zakiseljavanje pask─übin─ü┼íana
acidulaci├│ acidulation Ans├Ąuerung acidulation acidulation pask─übin─ü┼íana
acilació acylation Acylierung aciliranje acylation acilēšana
aclimataci├│ acclimatization Akklimatisierung aklimatizacija aklimatizacija aklimatiz─ücija
acomodació accommodation Unterkunft smještaj smještaj izmitināšana
acreditaci├│ accreditation Akkreditierung akreditacije akreditacija akredit─ücija
activació activation Aktivierung aktiviranje aktivacija aktivizēšana
actuaci├│ action Aktion radnja akcija r─źc─źbu
actualitzaci├│ update aktualisieren a┼żuriranje update Atjaunin─üt
aculturaci├│ acculturation Akkulturation akulturacija akulturacija akultur─ücija
acumulació accumulation Akkumulation akumulacija akumulacija uzkrāšanās
acusaci├│ accusation Anklage optu┼żba optu┼żbe aps┼źdz─źba
adaptació adaptation Anpassung prilagodba adaptacija pielāgošanās
adequaci├│ suitability Eignung pogodnost prikladnost piem─ôrot─źbu
adjectivaci├│ adjectivation Adjektivierung adjectivation adjectivation ─źpa┼í─źbas v─ürds
adjudicaci├│ adjudication Entscheidung presuda presu─Ĺivanje spriedums
adjuraci├│ adjustable einstellbar prilagodljiv podesivo regul─ôjams
administraci├│ administration Verwaltung uprava uprave administr─ücija
admiraci├│ admiration Bewunderung divljenje divljenje apbr─źnu
adoraci├│ adoration Anbetung obo┼żavanje klanjanje ador─ücija
adprecaci├│ adprecation Adprecation adprecation adprecation adprec─ücija
adulaci├│ adulation Verherrlichung dodvoravanje adulation apvelt─ź┼íana
adulteraci├│ adulteration Verf├Ąlschung krivotvorenje adulteration vilto┼íana
adunaci├│ adunation Adunation adunation adunation adun─ücija
adveraci├│ adveration Werbung adveration adveration rekl─üma
adverbialitzaci├│ adverbialization Adverbialisierung adverbialization adverbialization adverbializ─ücija
advocaci├│ advocacy F├╝rsprache advokatura zastupanje aizst─üv─źba
aeraci├│ aeration Bel├╝ftung aeracija aeracija aer─ücija
aerificaci├│ aerification Aerifizierung aerification aerification aer─ücija
aerostació ballooning Ballonfahren balonom ballooning balonēšana
afabulaci├│ shuffleboard Shuffleboard shuffleboard shuffleboard shuffleboard
afectaci├│ affectation Affektiertheit izvje┼íta─Źenost afekcija ietekme
afiliaci├│ affiliation Zugeh├Ârigkeit pripadanje pripadnost pieder─źba
afinaci├│ tuning Tuning uga─Ĺanje tuning regul─ô┼íana
afirmaci├│ affirmation Best├Ątigung potvr─Ĺivanje afirmacija apstiprin─üjums
afixaci├│ adherence Adh├Ąrenz prianjanje adherence iev─ôro┼íana
afonitzaci├│ sinking Untergang potapanje potonu─çe grimst
aforestaci├│ afforestation Aufforstung po┼íumljavanje po┼íumljavanje apme┼żo┼íana
africaci├│ affrication Affrizierung affrication afrikacija b─ôdas
afrontaci├│ coping Bew├Ąltigung suo─Źavanje kopiranje gal─ü
agilitaci├│ agility Beweglichkeit agilnost agilnost veikl─źba
agitaci├│ agitation Agitation agitacija agitacija uzbudin─üjums
aglomeraci├│ agglomeration Agglomeration aglomeracija aglomeracija aglomer─ücija
aglutinaci├│ agglutination Agglutination aglutinacija aglutinacija aglutin─ücija
agnaci├│ agnation Agnation agnation agnation agn─ücija
agradaci├│ thanks Vielen Dank Hvala hvala Paldies
agravaci├│ aggravation Verschlimmerung ote┼żavanje pogor┼íanje pasliktin─ü┼ían─üs
agregaci├│ aggregation Anh├Ąufung sakupljanje agregacija apkopojums
agremiaci├│ agglutination Agglutination aglutinacija aglutinacija aglutin─ücija
agrupació grouping Gruppierung grupiranje grupiranje grupēšana
albititzaci├│ albitization Albitisierung albitizacija albitizacija albitiz─ücija
alcalinitzaci├│ alkalinization Alkalisierung alkalizacija alkalinizacija s─ürmaina
alcanitzaci├│ alcanization Alkanisierung alcanization alanizacija alaniz─ücija
alcohilació alkylation Alkylierung alkilacija alkilacija alkilēšana
alcoholitzaci├│ alcoholization Alkoholisierung alcoholization alkoholizacija alkoholiz─ücija
alfabetitzaci├│ literacy Alphabetisierung pismenost pismenost las─źtprasme
alienaci├│ alienation Entfremdung otu─Ĺenje otu─Ĺenje atsavin─ü┼íana
alineaci├│ alignment Ausrichtung poravnanje poravnanje saska┼ćo┼íanu
al┬Ělegaci├│ allegation Behauptung navod tvrdnje apgalvojums
al┬Ělegoritzaci├│ allegory Allegorie alegorija alegorija alegorija
alliberaci├│ liberation Befreiung oslobo─Ĺenje oslobo─Ĺenje atbr─źvo┼ían─üs
al┬Ěligaci├│ alliance Allianz savez alijansa alianse
al┬Ěliteraci├│ alliteration Alliteration aliteracija alliteration aliter─ücija
al┬Ělucinaci├│ hallucination Halluzination halucinacija halucinacija halucin─ücijas
alquilació alkylation Alkylierung alkilacija alkilacija alkilēšana
alteraci├│ alteration ├änderung promjena alteration izmai┼ćas
altercaci├│ altercation Auseinandersetzung sva─Ĺa altercation trauc─ôjumi
alternaci├│ alternation Wechsel alternacija alternation p─ürmai┼ćus
alveolitzaci├│ alveolization Alveolisierung alveolizacijom alveolizacija alveoliz─ücija
amalgamació amalgamation Verschmelzung amalgamacija amalgamation apvienošanās
ambientaci├│ atmosphere Atmosph├Ąre atmosfera atmosfera atmosf─ôr─ü
americanitzaci├│ Americanization Amerikanisierung amerikanizacija Americanization Americaniz─ücija
aminació amination Aminierung aminacije amination aminēšana
amortitzaci├│ amortization Amortisation amortizacija amortizacija amortiz─ücija
amplificaci├│ amplification Verst├Ąrkung poja─Źanje amplification pastiprin─ü┼íana
amputaci├│ amputation Amputation amputacija amputacija amput─ücija
anhidritzaci├│ anhydralization Anhydralisierung anhydralization anhidralizacija anhidraliz─ücija
anihilaci├│ annihilation Vernichtung uni┼ítenje annihilation izn─źcin─ü┼íana
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introduïu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.