16-02-2018  (2141 lectures) Categoria: Evolution

PRECURSORS DE LA TEORIA DE L'EVOLUCI√ď DE DARWIN

 • Barsanti, Giulio. 2005.¬†Una lunga pazienza cieca, Storia dell‚Äôevoluzionismo. Turin, Italy: Einaudi.

  Denies that any of the ‚Äúprecursors‚ÄĚ was really one, and argues that the paternity for the theory of evolution firmly rests with Lamarck and Darwin.

 • Bowler, Peter J. 1989.¬†Evolution: The history of an idea. Berkeley: Univ. of California Press.

  A classic, linear account of the debates on species from 18th-century France to today. First edition, 1984; second edition, 1989; third edition, paperback, 2003; 25th anniversary edition, 2009.

 • Glass, Bentley, Owsei Temkin, and William L. Straus, Jr., eds. 1959.¬†Forerunners of Darwin, 1745‚Äď1859. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press.

  A very erudite and thorough discussion of several ‚Äúprecursors‚ÄĚ of Darwin in the 18th and 19th centuries. Probably the best production of the ‚Äúprecursor‚ÄĚ hunting school. Paperback edition published in 1968.

 • Lovejoy, Arthur O. 1963.¬†The Great Chain of Being: A study of the history of an idea. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

  For several decades a classic of the history-of-ideas tradition, stressing continuities throughout cultures and ages. Paperback edition published. 1990.

 • Mayr, Ernst. 1982.¬†The growth of biological thought: Diversity, evolution and inheritance. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press.

  The influential view of a leading evolutionary biologist of the 20th century on the history of his discipline.

 • Richards, Robert R. 1993.¬†The meaning of evolution: The morphological construction and ideological reconstruction of Darwin‚Äôs theory. Chicago: Univ. of Chicago Press.

  A thoughtful reconstruction of the origin of the debates on species in early- and mid-19th-century Europe, with particular reference to Germany.

 • Sloan, Phillip. 2008.¬†Evolution. In¬†The Stanford encyclopedia of philosophy. Edited by Edward N. Zalta.

  A comprehensive, accessible and well-documented short history of evolution, with relevant select bibliography of primary and secondary sources.

La naturalesa ha iniciat una sèrie d'assaigs anomenats "Global Darwin" sobre la manera en què la teoria de Darwin va influir en les tradicions científiques i polítiques no occidentals. La primera entrada, de Marwa Elshakry, planteja una afirmació sobre la reacció d'alguns seguidors de tradicions orientals i islàmiques a Darwin a finals del segle XIX a principis del segle XX:

No obstant això, la raó principal de l'èxit mundial de les idees de Darwin va ser la facilitat amb què es van assimilar a les tradicions locals del pensament com a exemple de l'intent jueu de conciliar la ciència amb suggeriments de les Escriptures. Tot i que el mateix Darwin va poder haver trobat una reconciliació sorprenent, certament no era tan insòlit com podria imaginar-se. Els estudiosos de Calcuta a Tòquio i Pequín van construir el seu propi llinatge per a la teoria de l'evolució per la selecció natural, traçant-lo a escoles de pensament més antigues i més familiars i reclamant la propietat del que van veure com els precursors d'aquestes idees. Tot i que alguns, sobretot a Europa, van veure Darwin com una arma que va derrotar creences religioses, al voltant del món va ser tant una força per al ressorgiment religiós i la revitalització pel que fa a l'escepticisme religiós. Fins i tot els pensadors musulmans del segle XIX van reconciliar les idees darwinianes amb els seus propis textos religiosos i filosòfics passats; que pot semblar irònic, donat l'ascens dels creacionistes musulmans d'avui.

No he trobat que tot aquest assaig sigui molt satisfactori. Proporciona alguns exemples interessants de persones que fan declaracions sobre el darwinisme de manera integradora. Però l'assaig no contempla la integració del darwinisme en les tradicions biològiques o naturalistes de les cultures no occidentals. Crec que és necessari un examen exhaustiu per separar els punts forts polítics del darwinisme, en general, un argument a favor del progrés, des de la recepció real fins a la teoria de les persones en condicions d'entendre-la.

Com és així, Elshakry mostra que alguns reformadors van afavorir un enfocament "darwinista" del canvi social, com un baluard contra idees més revolucionàries. Aquests arguments van existir, però crec que val la pena recordar que el marxisme estava basat en la seva pròpia teoria evolutiva, elevada a quasi-Darwiniana per part d'alguns pensadors socials, i en general era una defensa del derrocament violent de l'ordre existent. Al mateix temps, la teoria de Darwin formava part de la tradició intel·lectual occidental que amenaçava amb imposar l'hegemonia sobre les cultures no occidentals, de manera que unaresistència al darwinisme era una possible via de nacionalisme. Certament, aquest paper juga un paper important en el resurgiment del creacionisme a la fi del segle XX al món islàmic, així com el rebuig de l'herència Darwin / mendeliana per part de l'URSS de Stalin. Seria interessant veure com aquesta dinàmica juga en altres contextos.

El meu punt: molts han confós deliberadament aspectes de les teories biològiques (incloent-hi l'evolució) amb el canvi social, que és un error. Donar una llista d'errors interessants podria fer un gran assaig, però barrejar-los amb el tema general de "assimilació" aparentment no ho va fer.

Referències:

Elshakry M. 2009. Global Darwin: encant oriental. Nature 426: 1200-1201. doi: 10.1038 / 4611200a


PRECURSORS DE LA TEORIA DE L'EVOLUCI√ď DE CHARLES DARWIN

Al-Jahiz (776-868) va ser un filòsof, poeta, zoòleg i escriptor, un dels pocs científics musulmans. Nascut a Bazra, Iraq, va ser un escriptor celebrat que va estimar divertides anècdotes i observador atent dels mons socials i naturals. Al-Jahiz va escriure més de 200 obres, la més famosa de la qual va ser el seu volum 7 'Llibre d'animals. En aquesta enciclopèdia aborda la comunicació i el mimetisme dels animals, les organitzacions socials, la intel·ligència dels insectes i els mamífers.

Sabíeu que la teoria de l'evolució no només tenia precursors en el nostre entorn cultural científic sinó també en el món àrab, que data del segle IX? - Ara ja ho saps.

... les serioses discussions científiques sobre l'evolució van començar com a mínim mil anys abans de Charles Darwin, principalment per estudiosos musulmans. Abu Uthman 'Amr ibn Bahr, comunament conegut com Al-Jahiz, va ser el creador de la idea de l'evolució a través del seu famós llibre titulat "Kitab al-Hayawan" ("El Llibre dels animals"). Al-Jahiz va ser un escriptor prosa àrab, autor d'obres sobre adab, filosofia, teologia de Mu'tazili, polemica política-religiosa i assajos científics. Va néixer a Basora el 776 i va aprendre diverses disciplines en diferents cercles de la mesquita. Posteriorment es va unir als cercles Mu'tazili i els salons burgesos a Basora, Bagdad i Samarra, on les converses van ser animades per problemes filosòfics, teològics i científics.

En el seu "Kitab al-Hayawan", Al-Jahiz va introduir el concepte de cadenes alimentàries i també va proposar un esquema d'evolució animal que implicava la selecció natural, el determinisme ambiental i possiblement l'herència de les característiques adquirides. En diferència de la teoria evolutiva moderna, per Al-Jahiz, la voluntat d'Al·là va servir com a antecedent o originador de tota mutació i transformació. Segons va suggerir, l'inanimació s'eleva al nivell vegetal i els animals evolucionen de les plantes. L'home, segons Al-Jahiz, va ser una etapa evolutiva d'animals. També va discutir àmpliament els conceptes de lluita per l'existència, l'adaptació i la psicologia animal, els conceptes que fan el pivot de la teoria de Darwin de la selecció natural.

______________________________________________________________________________


Desenvolupament de la Teoria de l'Evolució

Per Elmira Akhmetova

 

El 1859, un naturalista i geòleg anglès, Charles Darwin (1809-1882), va publicar un llibre titulat "L'origen de les espècies", que es considera la base de la teoria científica de l'evolució per selecció natural. Va establir que totes les espècies de vida han descendit amb el pas del temps dels avantpassats comuns.

La literatura sobre Darwin i el seu patrimoni sovint destaquen el paper de les seves observacions de naturalesa salvatge durant els seus viatges a Austràlia, Ciutat del Cap, Amèrica del Sud i illes del Pacífic com a font de la seva teoria evolutiva. No obstant això, amb prou feines s'esmenta una altra font per a la seva inspiració per estudiar la naturalesa salvatge, i aquesta és la literatura islàmica anterior en biologia i zoologia.

En realitat, les serioses discussions científiques sobre l'evolució van començar com a mínim mil anys abans de Charles Darwin, principalment per erudits musulmans. Abu Uthman 'Amr ibn Bahr, comunament conegut com Al-Jahiz, va ser el creador de la idea de l'evolució a través del seu famós llibre titulat "Kitab al-Hayawan" ("El Llibre dels animals"). Al-Jahiz va ser un escriptor prosa àrab, autor d'obres sobre adab, filosofia, teologia de Mu'tazili, polemica política-religiosa i assajos científics. Va néixer a Basora el 776 i va aprendre diverses disciplines en diferents cercles de la mesquita. Posteriorment es va unir als cercles Mu'tazili i els salons burgesos a Basora, Bagdad i Samarra, on les converses van ser animades per problemes filosòfics, teològics i científics. [1]

En el seu "Kitab al-Hayawan", Al-Jahiz va introduir el concepte de cadenes alimentàries i també va proposar un esquema d'evolució animal que implicava la selecció natural, el determinisme ambiental i possiblement l'herència de les característiques adquirides. En diferència de la teoria evolutiva moderna, per Al-Jahiz, la voluntat d'Al·là va servir com a antecedent o originador de tota mutació i transformació. Segons va suggerir, l'inanimació s'eleva al nivell vegetal i els animals evolucionen de les plantes. L'home, segons Al-Jahiz, va ser una etapa evolutiva d'animals. També va discutir àmpliament els conceptes de lluita per l'existència, l'adaptació i la psicologia animal, els conceptes que fan el pivot de la teoria de Darwin de la selecció natural. [2]

La teoria de l'evolució d'Al-Jahiz va ser alguna cosa completament nou en la història de la ciència. Es podria anomenar el primer evolucionista del món. Com Muhammad Iqbal va escriure: "Va ser Jahiz (d.225 AH) que va donar a conèixer els canvis en la vida animal causats per la migració i el medi ambient en general" [3]. George Sarton en la seva "Introducció a la Història de la Ciència" va declarar que "Kitab al-Hayawan" d'Al-Jahiz conté els gèrmens de moltes teories posteriors en biologia i zoologia: evolució, adaptació i psicologia animal. [4]

Després d'ell, les seves idees revolucionàries sobre el mecanisme evolutiu i la transformació de les espècies van ser penetrades en els treballs de molts estudiosos i científics musulmans com Al-Farabi (870-950), Abu Al-Hasan Al-Mas'udi (d.957), Ibn Miskawaih (d. 1032), Ibn Sina (980-1037), Al-Biruni (973-1048), Imam Raghib Al-Isfahani (d.1108), Ibn Tufayl (1100-1186), Ibn Rushd (1126-1198 ), Ikhwan Al-Safa ', Maulana Jalal Al-Din Rumi (1207-1273), Al-Damiri (1344-1405), Ibn Khaldun (1332-1406) i molts altres. [5]

Aquestes idees d'evoluci√≥ van ser √†mpliament ensenyades a les escoles isl√†miques medievals. [6] En conseq√ľ√®ncia, els estudiosos musulmans pre-darwinistes ja havien discutit el concepte d'evoluci√≥ i proporcionaven materials suficients a Darwin per a la seva teoria que li donava el llenguatge cient√≠fic.Per√≤, com s'ha transm√®s la idea d'Al-Jahiz als europeus? Va saber Darwin sobre aquests escrits?

De fet, molt abans de l'ascens de l'escola de filosofia natural a Alemanya, Al-Jahiz i altres eren coneguts pels europeus a trav√©s de la traducci√≥ de les seves obres a les lleng√ľes europees. Per exemple, "Hayat al-Hayawan" d'Al-Damiri va ser tradu√Įt parcialment al llat√≠ per un jueu anomenat Abraham Echellensis i publicat a Par√≠s el 1617. El llibre de Damiri t√© molts passatges del llibre d'Al-Jahiz i es basa en la seva teoria evolutiva . Juntament amb moltes altres obres, Ibn Tufayl, "Hayy ibn Yaqzan", que cont√© la filosofia de l'evoluci√≥, va ser publicat per primera vegada al llat√≠ a Oxford el 1671. A causa de les activitats de traducci√≥, el coneixement isl√†mic de la zoologia i la biologia va penetrar a les universitats europees ja al segle XVII i va proporcionar la base per al desenvolupament de disciplines modernes de zoologia i biologia.

Curiosament, el drapero de John William, contemporani de Darwin, va cridar la teoria evolutiva de la "teoria de l'evolució de Mohammadan" el 1878. Això significa que aquestes idees dels erudits musulmans eren coneguts pels cercles educats i científics d'Europa.

Segons Imad Hasan i Shahnawaz, Charles Darwin va estudiar sobre l'evolució del seu avi, Erasmus Darwin (1731-1802), que va obtenir tota la idea dels filòsofs musulmans que li van precedir durant segles. A continuació, Darwin va recollir proves per observacions per recolzar aquesta idea. [7]

A m√©s, el mateix Charles Darwin coneixia l'√†rab i tenia l'acc√©s directe a la literatura √†rab. Va ser iniciat en la cultura isl√†mica a la facultat de religi√≥ de la Universitat de Cambridge i va aprendre √†rab per entendre l'Islam. Va ser l'estudiant de Samuel Lee, que estava b√© versat en fonts orientals. Segons les lletres de Darwin, solia con√®ixer el seu mestre i debatre les q√ľestions d'inter√®s mutu amb ell. [8]

Així doncs, és cert que Charles Darwin estava familiaritzat amb les obres i idees dels erudits i filòsofs musulmans, inclòs Al-Jahiz, i va establir les bases de la seva teoria de l'evolució utilitzant el material derivat de fonts musulmanes. [9]

Llavors, és prudent afirmar que la teoria evolutiva de Charles Darwin està completament en contra de la visió del món islàmic i el rebutja completament i diu que és aliè al pensament musulmà?
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introdu√Įu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.