23-12-2018  (397 lectures)

Origen del nom ¬ęArago¬Ľ. Breu recorregut historiogr√†fic

L’Ivan Giménez fa un viatge en el temps i ens exposa algunes de les teories i opinions més rellevants respecte a l’origen del nom Aragó.

Margarita Philosophica, 1535. Google Books

 

L’objectiu d’aquest escrit és posar en ordre cronològic gran part de les diferents teories i opinions que hem anat recopilant respecte a l’origen del nom Aragó. No farem àmplies biografies dels autors, ni entrarem a valorar la documentació diplomàtica, ni la numismàtica, etc... Aquesta feina la deixem per un estudi més ampli i detallat, on sí que hi haurà una valoració final. El marc temporal d’aquest recorregut, en el seu extrem més allunyat, ens situa a mitjan segle ·XIII· i arriba fins a la historiografia moderna. En realitzar la transcripció dels documents hem mantingut tant l’idioma com l’ortografia i la puntuació original. Si ha calgut alguna traducció, essencialment del llatí, hem optat per transcriure directament la traducció catalana. Dit això, tot seguit veurem una part important dels autors que intenten donar llum en aquest principi del mot Aragó.

Perquè el territori anomenat Aragó pren aquest nom?

- Pel conjunt de rius que passen just pel bell mig del territori?

- Per alguna tribu que hi habités a la zona temps enrere i proporciones el nom segles més tard?

- Derivaria de les lleng√ľes preromanes com la basquista, la indoeuropea, o l‚Äô ibera?

- Potser seria només una evolució del nom Tarragona que passà a formar el mot Arragona i les seves variants?

- O podria ser tant per la seva derivació de Tarragona com a la vegada pel seguit de rius que hi passen?

L’anglès Bartholomeus Anglicus (abans 1203-1272), a meitat segle ·XIII·, a l’obra De proprietatibus rerum, ens dóna una opinió més que curiosa respecte l’origen del mot Aragó. Són molt semblants els de Catalunya/Gothalonia.

"...La província Aragònia es troba a Hispània. Té abundància de vinyes i de cereals. Està regada per fonts i rius. Antigament va ser ocupada pels aragots. Per ells la regió és així anomenada fins a dia d'avui. [...] una tribu goda[...] vivia en aquella província. Mercès a aquesta tribu la província és anomenada Arragònia, si fa no fa Aragòthia, com diu Il·lus. S'hi escola el riu Iber. La seva capital és Cesaraugusta..."1

L‚Äôany 1476, Gabriel Turell (segle ¬∑XV¬∑), escrigu√© l‚Äôobra anomenada Recort, la qual √©s una refosa poc acurada d'Histories e conquestes dels Reys de Arago e Comtes de Barcelona, concebuda pel cavaller, tamb√© catal√†, Pere Tomic (segle ¬∑XV¬∑). √Čs a dir, que En Turell, copiant en Pere Tomic, esclareix l‚Äôorigen del nom d‚ÄôArag√≥ de la seg√ľent manera:

‚Äú..En lo Regne de Arago se causa Senyoria en temps de Karlesmaynes que.s lev√† hun cavaller qui havia nom Abria / e ab una partida de gent del dit Karles passa lo Riu qui es appellat Arago / per tant com antigament si collia or: fou axi nomenat / e pres la Ciutat de Iacca e altres viles / e castells que tenien los moros apres de aquell riu E torna-les a la fe christiana. Lo dit cavaller haver conquistat les dites terres: se intitula Comte de Arago / prenent lo nom del riu‚Ķ‚ÄĚ2

L‚Äôhumanista itali√† Lorenzo Valla (entre 1405/07-1457), vora dos-cents anys despr√©s de Bartholomeus Anglicus, a l‚Äôhora de disseccionar el principi del nom Arag√≥ ens diu el seg√ľent:

‚Äú...Pero, ¬Ņpor qu√© he de buscar ejemplos tan lejanos? El mismo Arag√≥n, del que me hab√≠a propuesto hablar en segundo lugar, si damos cr√©dito a los aragoneses, se llama as√≠ por el r√≠o del mismo nombre, que tras nacer en este territorio, desemboca en el Ebro. Los cristianos, huyendo de sus enemigos, se refugiaron en los lugares pr√≥ximos al r√≠o. Yo por mi parte, para cumplir con mi deber en lo relativo a este reino, digo que no me convence esta explicaci√≥n basada en el r√≠o, ni creo que √©sta sea la causa del nombre; por eso prefiero decir que el √©timo tiene otro origen, precisamente el que explica Tolomeo: que hubo unos pueblos, entre los que discurre el Ebro, llamados Aurigones, precisamente en el centro mismo de Arag√≥n‚Ķ.‚ÄĚ3

El sevillà Antonio de Nebrissa (1441-1522), a la seva obra sobre els Reis Catòlics, al capítol on descriu tota la Hispania ens ofereix un dels pilars per a l’estudi que tenim entre mans.

"...D'altra banda, per aquesta mateixa ra√≥ el bar√≥ que, amb locuci√≥ desfigurada, hom designa com a¬†rei d'Arag√≤nia, li hem dit¬†sempre en hist√≤ria ¬†rei dels tarraconenses. I encara que, d'altra banda, la Prov√≠ncia Tarraconense inclogui tota la Hispania llevat de la B√®tica i la Lusitania, tanmateix entre els romans m√©s antics el mot Tarraconensis¬†nom√©s feia refer√®ncia a aquella petita part que hi ha en els encontorns del riu Ebre, aix√≠ cognomenada a causa de Tarragona, la nobil√≠ssima ciutat de la mateixa regi√≥. I cal que no parem l'orella a aquells que, moguts per la ira de Bel¬∑lona [deessa de la guerra] [...] , tenen per cosa certa el fet que Arag√≤nia¬†posseeix el seu nom merc√®s a no s√© quin riu designat aix√≠ d'en√ß√† que H√®rcules, quan va venir a Hispania, ¬†va aixecar uns altars o ares a les ribes d'aquest riu, devers el qual va menar les seves ramades per ser-hi sacrificades. D'aquesta manera, el mot¬†Arag√≥ provindria¬†de ‚Äúara‚ÄĚ [altar]¬†i ‚Äúagendo‚ÄĚ [menant]. D'aqu√≠ apareixeria despr√©s el nom Arag√≤nia. Aix√≤ s√≥n hist√≤ries enginyoses, per molt que puguin ser defensades per algun autor, tanmateix mediocre...‚ÄĚ4

Abans d‚Äôexaminar el que ens descriu el valenci√† Pere Antoni Beuter (1490-1554), ens agradaria puntualitzar una curiositat que hem observat. L‚Äôobra anomenada Primera part de la hist√≤ria de Val√®ncia, editada l‚Äôany 1538, fou escrita en catal√†. A conseq√ľ√®ncia del seu √®xit, l‚Äôany 1546 s‚Äôedit√† novament, per√≤ en aquesta ocasi√≥ la totalitat de l‚Äôobra fou escrita en castell√†5. Doncs b√©, la curiositat que ressaltem √©s que en l‚Äôedici√≥ catalana no hi apareix, o no hem sabut trobar, l‚Äôopini√≥ que t√© En Beuter respecte l‚Äôorigen del nom Arag√≥, per√≤, en canvi, a l‚Äôedici√≥ castellana s√≠ que hi apareix. L‚Äôautor ens diu el seg√ľent:

‚Äú...assi [H√®rcules]embarcandose del Andaluzia vinose a Cathalu√Īa a desembarcar, y entro hasta Iacca, y por memoria suya quiso alli entre aquella gente ordenar unos juegos de fiesta con que la gente se regozijase, y los guardasse por religion. Estos eran los Agones, assi llamados por los trabajos que en ellos se passavan. Ca provavan alli cada qual su abilidad y fuer√ßa en luchar y valentia. Haciense con mucha solemnidad sacrificando al dios Iupiter: y por tanto se llamo aquel lugar Ara Agones: de donde quedo el nombre de Aragones, a los dos rios que estan cercando aquella tierra de frente de Iacca, el uno nasce en la sierra dicha de S. Christina cerca de Iacca: el otro un poco mas apartado, y a differencia del primero que se dize Aragon absolutamente, se llama Aragon subordan. Y desta tierra que se encierra entre estos dos rios tomo principio y nombre el reyno de Aragon, que se dixo de los Aragones, como hasta hoy le llamamos en latin Aragonum...‚ÄĚ6

El llicenciat en hist√≤ria Victor Vela, en el seu blog historiantes, ens fa un esquem√†tic i resolutiu resum de les diferents teories que fan derivar el nom Arag√≥ d‚Äôalgunes lleng√ľes preromanes.

‚Äú‚ĶLa hip√≥tesis vasquista viene del origen a trav√©s de la voz ur que significa agua, r√≠o; esta propuesta no tiene muchos apoyos. El principal argumento que exponen sus detractores es que el vasco ha recibido pr√©stamos de otras lenguas indoeuropeas como el celta, el lat√≠n o el espa√Īol y no indoeuropeas como el ibero, no pudiendo asegurar que esta voz actual fuera usada tambi√©n por los vascones.

La hipótesis que se basa en el origen de Aragón como una construcción del ibero, se basa en la gran cantidad de palabras que comienzan por ara, are, ari en esta lengua a cuyo significado se le atribuye un valor locativo ahí, aquí. Los iberos poblarían las tierras de Jaca, de fuerte influencia vasca. Este ibero con influencia vascona nos ofrece una definición distinta, algo así como la tierra de aquí, el país, el sitio.

Otra hip√≥tesis se basa en el origen de otras lenguas indoeuropeas como el celta, el s√°nscrito o el v√©dico. Aqu√≠ las ra√≠ces ar, ara, var vendr√≠an a significar agua, r√≠o. Podemos encontrar ejemplos en el propio r√≠o Arag√≥n, el Arga, el r√≠o Aare en Suiza √≥ el r√≠o Arag√≥ en la Iberia cauc√°sica (actual Georgia) tal como se√Īala Estrab√≥n en el libro XI de Geograf√≠a.

Estas ser√≠an (vasca, ibera, indoeuropea) las tres hip√≥tesis m√°s sostenidas para la explicaci√≥n del origen del nombre‚Ķ‚ÄĚ7

Quina opinió en té de tot plegat el gran historiador aragonès Çurita(1512-1580)?

Respecte la teoria d’Antonio de Nebrissa diu:

‚Äú...no tengo por cierta ni aun verosimil la opinion de Antonio de Lebrixa, y de los que en esta parte le siguen, que tienen por muy persuadido que se llamasse assi, por el nombre de la provincia dicha Tarraconense, que era la misma citerior, creyendo estos autores, que corrompido el nombre en Tarragonense, despues se dixesse Aragon. Porque aquella provincia fue tan estendida, que comprehendia no solamente lo que hoy se llama Catalu√Īa, y los reynos de Aragon, Navarra, Valencia, y Murcia: pero todo el reyno de Toledo, y las provincias de Guipuzcoa, Alava, y Vizcaya, y las monta√Īas, con las Asturias y Galizia, hasta las riberas de Duero, que dividia por aquella parte la provincia citerior de la Lusitania: y no me puedo persuadir siendo esto assi, que haya quedado por esta causa el nombre a este tan angosto y peque√Īo espacio de tierra, que queda tan apartada y recogida a la falda de los montes, pues ni Tarragona que fue tan se√Īalada cosa en aquellos tiempos, y la cabe√ßa de la provincia Tarraconense, y de quien tomo el nombre, ni su comarca, han conservado el nombre antiguo...‚ÄĚ8

En consideració a la possibilitat d’En Lorenzo Valla conclou:

Mucho menos a mi juyzo se deve admitir la opinion de Loren√ßo Vala, que tratando del apellido desta region, vino a pensar que se llamo assi, por razon de unos pueblos que antiguamente se dixeron en esta provincia Tarraconense, Autrigones: y que por el tiempo que gasta, no solo las cosas, pero los nombres dellas, se fue corrompiendo, hasta llamarse Aragones: en lo qual parece no aver tenido tan particular y entera noticia de la tierra, ni del sitio della, conforme a lo antiguo y moderno, pues los pueblos Autrigones, segun por claras y manifiestas se√Īales, y departimiento de los autores antiguos, que dellos dexaron hecha memoria, sabemos que no solo no se continuan no confinan con esta region que primero fuellamada Aragon: pero ni con ninguna otra parte de lo que agora se comprehende debaxo del reyno de Aragon, que es mucho mas estendido: porque los Autrigone scaen mas hazia el ocidente, y se estienden por el rio Ebro arriba, y quedan entre ellos y los Vascones los Berones, que son mas comarcanos a la provincia de Aragon, cuyos lugares eranTricio, y Varia, muy cerca de donde agora estan poblados Najara, y Logro√Īo: aunque Plinio tambien atribuye a los pueblos Autrigones, a Tricio con Biruiesca. Pues siendo esto tan verdad, como parece por muy graves autores, quien no juzgara por sobrada y peligrosa curiosidad, teniendo tan a la mano la causa y origen del nombre, buscar otros mas estra√Īos y ocultos, sin mas fundamento del que han tenido, para introduzir estas opiniones, y otras de que no hago mencion, por ser notorios devaneos...‚ÄĚ9

Però, per a En Çurita, quina de les opinions és més versemblant? Doncs resulta que la del riu és la més probable pel cronista oficial del regne d’Aragó... i ens ho fa saber dient:

‚Äú...De esta causa y razon del nombre del rio no veo porque se pueda nadie apartar, sabiendo aver autores que affirman, que toda espa√Īa por el nombre del rio Ibero, llamada de los Griegos Iberia, y que la mayor y mejor parte de la Espa√Īa ulterior, que hoy llamamos Andaluzia, que fue tan senyalada provincia de los Romanos, por el rio Betis, se llamo Betica: y en los tiempos que estavan aun los moros apoderados de la mayor parte de Espa√Īa, llamaron a las regione svezinas al rio Duero, Estremaduras...‚ÄĚ10

Sabuda l’opinió d’En Çurita, quina en té Johannes Vaseus (1511- 1561)?

‚Äú...El molt savi Antoni de Nebrissa √©s del parer que la denominaci√≥ Aragonenses prov√© de Tarraconenses amb alteraci√≥ d'aquest vocable. I no sense fonament considera com a fantasia all√≤ que alguns han elaborat amb enginy a partir del riu Arag√≥, a partir de ‚Äúara‚ÄĚ [que vol dir altar] d'H√®rcules i a partir de ‚Äú[jocs] agonals‚ÄĚ [√©s a dir ara+ agon=aragon]. I √©s que, si el vocable Aragonia fos tan antic, es fa estrany no trobar-lo entre els escriptors antics. Certament, trobo en els concilis i decrets dels pont√≠fexs la carta del papa Hormisdes al santuari Rei dels Aragons. Tanmateix, els barons erudits que he consultat han respost que hom no ha de refiar-se del t√≠tol d'aquest escrit, d'altra banda realment espl√®ndid. Aix√≠ mateix, en les antigues escriptures dels hispans, alguns hi llegeixen Aragones en lloc de Ruecones, i, per comptes d'Aregia, Aragonia. Per√≤ aix√≤ no √©s gaire valu√≥s per haver de fer-hi confian√ßa. Per tant, doncs, fins a dia d'avui m'adhereixo a l'opini√≥ d'Antoni de Nebrissa, amb la intenci√≥ de fer-me enrere si alg√ļ aporta quelcom de millor...‚ÄĚ11

Florian d’Ocampo(1499-1558) arribant al capítol de la Hispania Tarragonesa ens il·lustra:

‚Äú‚Ķlleg√≤ su reputa√ßion √† ser tanta que todas las prouin√ßias Espa√Īolas, quantas nonbrauan los Latinos Espa√Īa la √ßiterior, se vinieron tanbien a llamar Espa√Īala Tarragonesa con los pueblos sus naturales, que por el mesmo respeto se dixeron Espa√Īoles Tarragoneses, cuyos nonbres despues de muchas persecu√ßiones y mudan√ßas retienen oy dia √ßierta parte de gentes poderosas y de gran valor, a quien tomada la primera letra nonbramos Aragoneses en lugar de Tarragoneses‚Ķ‚ÄĚ12

El cronista basc Esteban de Garibay (1533-1600), contemporani d’En Çurita, està plenament d’acord amb el seu homòleg aragonès.

‚Äú‚ĶSobre la etymologia y interpretacion d‚Äôeste nombre Aragon, o Aragoneses, ay diversas opiniones, deziendo algunos, que de Tarragoneses se dixieron Aragoneses, siendo d‚Äôesta opinion Antonio de Nebrixa, y Vaseo. Lo que Per Anton Beuter escrive, que de ciertos juegos de Hercules, llamados Aras Agones, se dixo Aragon, por muchos doctos es tenido por ficcion: pero yo repugnando d‚Äôel todo a la primera opinion, y mucho mas a la segunda, siento con Hieronimo √áurita, auerse deriuado y tomado este nombre d‚Äôel muy conoscido rio Aragon, que nasciendo en los Pirineos de Yaca, d‚Äôelmesmo reyno de Aragon, entra en Ebro abaxo de Caparoso, villa de Navarra‚Ķ‚ÄĚ13

Sebastián de Covarrubias (1539-1613), natural de Toledo, a la seva obra dedicada a la llengua castellana arriba a la paraula Aragó i declara:

‚Äú...ARAGON, reyno y prouincia de Espa√Īa dicha Iberia. Ant.Nebr. y otros quieren se aya dicho ab Ara & Agonalibus ludis ibi enim Hercules aram pro sacrificijs posuit & agonalia Otros dizen aver tomado el nombre del rio Aragon q corre por medio de la provincia; del qual hizo mencion Estrabon ........ Iberiae fluvius, qui cum Cyro amne conflu√Įt. Los modernos han aduertido que el rio Aragon nace en las monta√Īas de Sanguesa en Nauarra, y entra en Ebro en el termino de Alfaro ocho leguas antes que Ebro entre en Aragon, y que la palabra Cyro en Estrabon est√† corrompida y ha de dezir lbero...‚ÄĚ14

El religiós Jaime Bleda (1550-1622), a la seva crònica dels moros a Espanya dóna el seu punt de vista sobre el tema:

‚Äú‚ĶPor la parte de Occidente se estendia [Arag√≥], hasta comprehender el Valle de Anso: por el qual corre el rio Veral, que entra en el rio Aragon entre Asso, y Verdun. Y esta este val de Asso entre el val de Echo, y el val de Roncal. Solo este espacio de montes y valles se estendia a comprehender muy peque√Īa region, que tenia de largo quatro o cinco leguas: la qual del nombre de los dichos rios, o del mayor dellos, y mas principal se llamo Aragon. No se tiene por cierta la opinion de Antonio Nebrixa, y Vaseo, y otros q dizen que se llamo asi por el nombre de la Provincia Tarraconense, y que corrompido el nombre Tarraconense, despu√©s se dixo Aragon. Menos recebida es la opinion de Loren√ßo Vala, q penso que de unos pueblos q antiguamente se dixeron en esta Provincia Tarraconense Autrigones: y por el tiempo q gasta no solo las cosas, pero los nombres dellas se fue corrompiendo, hasta llamarse Aragones. Esto reprueua Geronimo Zurita con firmes razones. El doctor Pedro Anton Beuter dize, que entre estos dos rios Aragones instituyo Hercules Thebeo los juegos llamados Agones, despues de auer hecho all√≠ solenes sacrificios: por lo qual se dixo aquel lugar Aras Agones, como si dixera altares de prueuas, y luchas trabajosas: y de all√≠ vino el nombre de Aragones. Garivay afirma, que esto que dize Beuter, por muchos doctos es tenido por ficcion, y a mi me parece la ficcion mal fundada. La opinion de Zurita es la que lleva mas fundamento, y la que se sigue comunmente, es a saber, que aquella peque√Īa regi√≥n q se ha pintado, se llamo Aragon, por llamarse assi el uno, y el otr orio, dentro de los quales se encerraua, y de ay tomo despues nombre todo el Reyno‚Ķ‚ÄĚ15

A les acaballes del segle ·XVIII·, En Manuel Rodríguez ens descrivia les diferents teories sobre el nom Aragó.

‚Äú‚ĶSolo nos resta prevenir en quanto al nombre de Aragon, que hay recibidas entre otras dos opiniones principales sobre de donde le vino este t√≠tulo. La una es de Antonio de Nebrixa (autor de no poco voto y juicioso criterio), el qual establece que el nombre Aragon le fu√© dado al Reyno de la antigua Provincia Tarraconense, de cuya vasta extension hizo una gran parte; y que corrompido despues el nombre en Tarragonense (por su metr√≥poli Tarragona), Arragonense, Aragonense&c., vino √° quedar la voz cortada de Aragon por √ļltimo t√©rmino. La otra opinion√≥ parecer, que es el mas seguido y fundado, siente que el nombre Aragon le fu√© impuesto al Reyno de su rio Aragon, ya citado el qual nace en la monta√Īa de Astun, una de los Pirineos junto al monasterio de Santa Christina, sobre la villa y valle de Confran, cuyas cumbres pirineas se llaman por aquella parte monta√Īas de Aspa. Este rio, que no dexa de ser bastante caudaloso, baxa de norte a mediodia hasta la ciudad de Jaca; y desde aqu√≠ tirando a occidente se entra por Navarra en busca del Ebro, donde entra torciendo otra vez el camino del nordeste al sudueste. Con el grande arco, √≥ ensenada que hace dicho rio dentro del Reyno de Aragon, viene a dexar cortado un √°ngulo de tierra bastante capaz al norueste del Reyno, lindando con el de Navarra; cuya porcion de tierra fue precisamente en lo antiguo la que constituy√≥ el primitivo Aragon, comprehendiendose en ella los valles de Anso, Hecho, Arag√ľes, Aisa, Confran, y algunos otros, con las villas capitales de los mismos nombres; y ademas Villareal, Salvatierra, Verdun, y algunas otras, hasta haberse ido extendiendo el nombre de Aragon √° toda la region y pais que hoy conocemos con este t√≠tulo‚Ķ.‚ÄĚ16

Antoni Puig i Blanch (1775-1840), ens il·lustra amb una nova teoria respecte el principi del mot Aragó:

‚Äú‚ĶEs el nombre Aragon por Arati con derivado del adjetivo latino araticum, entendi√©ndose territorium, como pa√≠s de labranza. Del ablativo oratico pues se dijo aratgo i aradgo, i luego arazgo, como de majoratico (jure) se dijo mayorazgo, i perdida la z, como se perdi√≥ en yo yago, por yo yazgo del verbo yacer, qued√≥ en Arago, que con forma aumentativa, o colectiva es Aragon, i equivale a pa√≠s de muchas tierras labrant√≠as, o de pan llevar. En comprobacion de lo que digo, la bandera nacional espa√Īola tiene el fondo amarillo con dos fajas encarnadas por ribetes o m√°rjenes, como s√≠mbolo de nacion agricultora i guerrera, que con la una mano rije el arado, i con la otra maneja la espada en defensa de su territorio, por cierto in√ļtilmente pues que se lo devoren topos i gorriones‚Ķ‚ÄĚ17

Aquesta nova proposta fou contestada per Pere Felip Monlau i Roca (1808-1871). Qui donava crèdit a la innovació d’En Puig i Blanch, alhora que desacreditava la teoria d’En Nebrissa i d’altres etimologistes.

‚Äú...Esta etimolog√≠a del doctor Puigblanch (quien la funda en el escudo del antiguo reino de Aragon, y en otra sconsideraciones hit√≥rico-filol√≥gicas) es muy ingeniosa, y, en todo caso, mas probable que las que dan Antonio de Lebrija y otros etimologistas‚Ķ‚ÄĚ18

L’any 1841 es publicava l’obra de la història de Mallorca. Els autors en arribar a tractar del regne d’Aragó ens puntualitzen les diferents teories respecte el nom:

‚Äú...Acerca de la etimolog√≠a del nombre de este reino hay mucha diversidad de opiniones , y todas dudosas: unos creen que se deriv√≥ de Tarragona; otros de los autrigones , antiguos habitantes de Espa√Īa; algunos de un altar o ara de H√©rcules y de los juegos o combates agonales que se hac√≠an en honor de este h√©roe, y otros dicen, tal vez con mas acierto que todos, que proviene del vascuense, como los de los r√≠os Aragon y Arga llamado antiguamente Arago y en vascuence Aragoa, los que despu√©s de haberse reunido en Villafranca, desembocan una legua mas abajo en el Ebro...‚ÄĚ19

A principis del segle XX, l’erudit Rafael Altamira (1866-1951), d’una manera molt més abreujada i obviant les altres teories, dóna total certesa a la formació del nom Aragó provinent del riu.

‚Äú‚ĶEl nombre de Arag√≥n le vino del r√≠o de este nombre, que atraviesa su primitivo y reducido solar‚Ķ‚ÄĚ20

A l‚Äô√ļltim quart del segle ¬∑XX¬∑, el prestigi√≥s historiador aragon√®s Antonio Ubieto (1923-1990), a la seva magna obra Historia de Arag√≥n, dividida en sis volums, ens d√≥na el seu parer:

‚Äú...Los or√≠genes de Arag√≥n, como ocurre con todos los territorios hist√≥ricos, est√°n llenos de leyendas. El nombre de Arag√≥n -a lo largo de los siglos- ha tenido muy diverso contenido: un peque√Īo territorio que escasamente abarcaba los valles altos de los r√≠os Vera ,Arag√≥n y Arag√≥n Subord√°n, en el siglo IX; un reino que alcanzaba solo hasta la divisoria de aguas de la Sierra de Guara, durante el siglo XI; un territorio muy semejante en extensi√≥n al actual durante la primera mitad del siglo XII; la cabeza visible de la ¬ęCorona de Arag√≥n¬Ľ, desde 1137, mediante los desposorios de la futura reina Petronila de Arag√≥n con el conde Ram√≥n Berenguer IV de Barcelona, ¬ęCorona de Arag√≥n¬Ľ que aument√≥ o disminuy√≥ territorialmente a lo largo de los siglos, hasta ser desmontada en 1707 mediante la abolici√≥n del ¬ęConsejo de Arag√≥n¬Ľ -con la consiguiente incorporaci√≥n al de Castilla-, y el ¬ęDecreto de Nueva Planta¬Ľ...‚ÄĚ21

Exposarem un darrer fragment que apareix a l‚Äôobra que Francisco Diego de Aynsa dedica a la seva ciutat natal d‚ÄôOsca. L‚Äôhem deixat com a l‚Äô√ļltima de les opinions, ja que ens ha semblat for√ßa equ√†nime la manera com el senyor Aynsa vol deixar contents tant als seus compatriotes aragonesos, el quals majorit√†riament defensen la teoria del riu Arag√≥, per√≤, a la vegada, tamb√© d√≥na una soluci√≥ per a tots aquells que seguiren l‚Äôopini√≥ d‚ÄôEn Nebrissa, i ho aconsegueix il¬∑lustrant-nos de la fai√ß√≥ seg√ľent:

‚Äú‚ĶDigo pues que los primeros Moros de la ciudad de √áarago√ßa despues de la perdida de Espa√Īa se llamaron Reyes de Aragon por respeto la prouincia Tarraconense. Y porque los Moros y Arabes no usan de la letra T ni la pueden pronunciar: por intitularse Reyes de Tarragon se intitularon Reyes de Aragon. Y estos primeros Reyes de √áarago√ßa al principio fueron muy poderosos, y posseyan la mayor parte de la provincia Tarraconense desde Barcelona hasta el rio Toledo con lo de Nauarra y Vizcaya hasta los montes Pirineos, excepto lo que ocupauan los Christianos. Assi que el Rey de √áarago√ßa se intitulaua Rey de Aragon por la provincia Tarraconense.

Los Condes empero de Aragon tomaron el titulo de Condes de Aragon por los dos rios que cercan la tierra que los Christianos comen√ßaron a ganar de los Moros, llamados ambos r√≠os Aragon: el uno de los quales nace sobre santa Christina: y el otro nace de unas pe√Īas que est√°n sobre dicha sierra o valle. Al primero rio le dizen Aragon mayor, y al segundo Aragon menor o Subordan: y la tierra que entre estos dos rios esta, se llama Agones. Entre estos dos r√≠os dizen, que instituyo HerculesThebeo los juegos llamados Agones despu√©s de aver hecho all√≠ solemnes sacrificios, por lo qual se dixo aquel lugar Aras Agonis, como quien dize altares de pruebas o de luchas trabajosas: y de all√≠ le vino el nombre de Aragones‚Ķ‚ÄĚ22

Hispanistes moderns com Roger Collins23, Bernard F. Reilly24, o Joseph Pérez25, alhora de tractar de la gènesi d’Aragó no entren a valorar d’on provindria el nom del territori. Hem d’advertir que no hem estudiat totes les publicacions dels respectius autors. Potser en algun altre estudi sí que han aportat el seu parer.

En encetar el treball dèiem que no realitzaríem cap conclusió final, ja que l’objectiu era el d’exposar cronològicament gran part de les diferents opinions i teories que al llarg dels segles s’han abocat respecte l’origen del nom Aragó. Ara bé, com a cloenda, citarem de nou En Gerónimo Çurita per saber com va enllestir la valoració de tot plegat:

‚Äú...Mas como cada qual puede creer en estas cosas lo que mas verisimil le pareciere, yo tengo por cosa muy peligrosa affirmar ninguna por mas verdadera, dexando a parte las que son notorias ficiones...‚ÄĚ26

Referències addicionals:

Per a qui vulgui ampliar més coneixements a banda de les fonts exposades al llarg de l’article deixarem constància d’unes referències al·lusives. En aquesta ocasió no en transcriurem tota la informació per ser massa extensa.

L’aragonès Juan Briz (1570?-1632)dedica diversos capítols de la seva obra per dotar d’una suposada antiguitat al origen del comtat/regne d’Aragó27.

Fra Gregorio de Argaiz (entre 1598/1601-1678), ens anomena Aragó com Aragonia i ens desgrana el passat remot del regne.28

El jesu√Įta navarr√®s Jos√© de Bonet (1615-1687), tamb√© conegut com a Pare Bonet, a la seva obra d‚Äôinvestigacions hist√≤riques, ens deix√† la seva versi√≥ dels fets.29

El tamb√© jesu√Įta Gabriel de Henao (1611-1704), a l‚Äôhora d‚Äôesclarir una discussi√≥ creada arran de l‚Äôetimologia del nom Cant√†bria, ens vers√† sobre les desembocadures dels rius Arga i Arag√≥.30

El caputxí Fr Lamberto de Zaragoza s’ocupà de descriure’ns els diferents orígens.31

María del Pilar Rábade, professora titular de la Universidad Complutense de Madrid, ens informa de l’origen del nom Aragó i del seu primer esment documentat (828).32

Ivan Giménez

21 de Gener del 2016

Anotacions

1 BARTHOLOMAEUS ANGLICUS, De proprietatibusrerum, Johannes Koelhoff, 1481, lib.15, Cap.21, De Aragonia.

2 GABRIEL TURELL, Obra feta per en Gabriel Turell de la ciutat de Barcelona... la qual es appelladaRecort, Biblioteca de Catalunya. Ms. 2, 1476, f. 13r i f. 13v.

3 LORENZO VALLA, Historia de Fernando de Arag√≥n, 1445, tradu√Įt per Santiago L√≥pez Moreda, Ediciones AKAL, 2002, p.84-85.

4 ANTONIO DE NEBRISSA, Habes in hoc volumineamice lector AeliiAntoniiNebrissensisRerum a Fernando &ElisabeHispaniarŇęfoelicissimisRegibus gesta[rum] Decadesduas : NecnŇćbelliNauariensislibros duos, Annexa insuperArchiepŐĄiRodericiChronicaaliisq[ue] historiisantehac non excussis.., ApudinclytamGranatam ne quisaliusexcudat ant vendat [Xantus et SebastianusNebrissensis], 1545, el cap√≠tol de la descricpi√≥ de tota Hisp√†nia.

5 VICENT JOSEP ESCART√ć, Narrar la historia remota de un pa√≠s: Beuter y la Hist√≤ria de Val√®ncia (1538), [16]. http://www.ucm.es/info/especulo/numero44/beuterva.html

6 PERE ANTONI BEUTER, Primera parte de la Coronica general de toda Espa√Īa y especialmente del reyno de Valencia, en casa de Joan de Mey, 1546, Fo.XXXIv.

7 http://historiantes.blogspot.com.es/2007/03/sobre-el-nombre-de-aragn.html Autor: Victor Vela (Saragossa) Llicenciat en història

8 GER√ďNIMO √áURITA, Los cincolibrosprimeros de la primera parte de los Anales de la Corona de Arag√≥n, en la casa que fue de IorgeCoci, que ahora es de Pedro Bernuz, 1562, p.14-15

9 GER√ďNIMO √áURITA, Op. Cit., p.14-15

10 GER√ďNIMO √áURITA, Op. Cit., p.14-15

11 JOHANNES VASAEUS, Chronicon-rerummemorabiliumHispaniae, Joannes Junta, 1552, p.42v

12 FLORIAN D’OCAMPO,Hispaniavincit. Los 5 librosprimeros de la Cronica general de Espana,Guillermo de Millis, 1553, Fo.CCCV.

13 ESTEBAN DE GARIBAY Y ZAMALLOA,Compendio Historial De Las Chronicas Y Vniversal Historia De Todos Los ReynosD'Espa√Īa,ChristophoroPlantino, 1571, libro 31, p.659.

14 SEBASTI√ĀN DE COVARRUBIAS, Tesoro de la Lengua Castellana o Espa√Īola, imp. Lu√≠s S√°nchez, 1611, p.82.

15 JAIME BLEDA, Coronica de los moros de Espa√Īa, F. Mey, 1618, p.228.

16 . MANUEL RODRIGUEZ, Retratos de los Reyes de Arag√≥n, desde I√Īigo Aristahasta D. Fernando el Cat√≥lico...: Tomo V, en la Imprenta Real, D. Pedro Julian Pereyra, 1797, p.15-16.

17 ANTONI PUIG I BLANCH, Opusculos gramatico-satiricos del Dr. D. Antonio Puigblanch contra el Dr. D. Joaquin Villanueva: Escritos en defensa propia, en los que tambien se tratan materias de interres comun, Volum 2, Torras, 1832, p.·XXXI·.

18 PEDRO FELIPE MONLAU, Diccionarioetimológico de la lengua castellana: (ensayo) precedido de unosrudimentos de etimología, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1856, p.199.

19 JUAN BAUTISTA DAMETO, VICENTE MUT, GER√ďNIMO ALEMANY, Historia general del reino de Mallorca, Volumen 2, J. Guasp y Pascual, 1841, p.728-729.

20 RAFAEL ALTAMIRA Y CREVEA, Historia de Espa√Īa y de la civilizaci√≥nespa√Īola, Tomo 1, segundaedici√≥n corregida y aumentada, Barcelona, Herederos de Juan Gili, 1909, p.386.

21 ANTONIO UBIETO ARTETA, Historia de Aragón, Orígenes de Aragón, Tomo VI, Anubar Ediciones, Zaragoza, 1989, p.5.

22 FRANCISCO DIEGO DE AYNSA Y DE IRIARTE, Fundación, excelencias, grandezas y cosas memorables de la antiquíssima ciudad de Huesca…, P. Cabarte, 1619, p.352.

23 ROGER COLLINS, Califas y reyes: Espa√Īa 796-1031, Critica, 2013, p.362 fins la 374.

24 BERNARD F. REILLY, Las Espa√Īasmedievales, traducci√≥ Jos√© Manuel √Ālvarez Fl√≥rez, Ediciones Pen√≠nsula, Barcelona, 1996, p.103 a 109.

25 JOSEPH P√ČREZ, Historia de Espa√Īa, traducci√≥ de Juan Vivanco, MagdaMirabet, y M¬™ Carmen Do√Īate, Cr√≠tica, Barcelona, 2006.

26 GER√ďNIMO √áURITA, Op. Cit., p.14-15

27 JUAN BRIZ MART√ćNEZ, Historia de la fundaci√≥n y antig√ľedades de San Iuan de la Pe√Īa‚Ķ, por I. de Lanaja y Quartanet, 1620, p.290 fins la 302.

28 GREGORIO DE ARGAIZ, Poblacioneclesiastica de Espa√Īa y noticia de sus primeras honras: continuada en los escritos, y Chronicon de Hauberto, monge de San Benito, en la imprenta Real, 1668, p.196.

29 JOS√Č DE BONET, Investigaciones historicas de las antiguedades del Reyno de Navarra‚Ķ, por Gaspar Martinez, 1665, P.342 fins la 345.

30 GABRIEL DE HENAO, Averigvaciones de las antigvedades de Cantabria…, volum ·I·, E.A. Garcia, 1689, p.78, nota 14.

31 FR LAMBERTO DE ZARAGOZA, Teatro historico de las Iglesias del Reyno de Aragon..., tomo ·II·, en la oficina de D. Joseph Miguel de Ezquerro, 1782, p.11 fins la 13.

32 MARIA DEL PILAR R√ĀBADE OBRAD√ď, La din√°mica pol√≠tica, Ediciones AKAL, 2005, p.289 fins 291. 


versió per imprimir

Comentaris publicats

 1. Penat
  21-02-2016 10:44

  Ivan, he de dir que m'ENCANTA com la teva recerca MOLESTI tant a certa gent. No et deixis desmoralitzar per tant d'erudit pretenciós però poc intel.ligent. La meva impressió és que se la mamen els uns als altres (amb perdó) però en el fons no surten dels mateixos tòpics i els reventa que se'ls discuteixi la seva pretesa autoritat.

 2. Lluís
  14-02-2016 22:10

  Cercant pel nom Magrada, em sona haver vist testimonis que tant diuen que abans es deia Magrada, com que ara es diu Magrada però abans es deia Aragon. Aquest ball de nom del riu podria ser un descrèdit afegit a la teoria del riu que dóna nom al regne.

 3. Guerau
  14-02-2016 20:32

  La gran mentida de l'aragonès està gràficament explicat en aquest mapa interactiu, el navarro-aragonès, més ben dit navarro-castellà, naix fora d'Aragó i només arrela a Aragó i s'extingeix al seu lloc d'origen.. i ara la gran pregunta a les valls pirinenques d'Aragó-Sobrarbre i ribagorça quina llengua es parlava als segles XI-XII-XIII apart de l'iibero-èuscar?, la resposta és evident: el català-occità-gascó, que va ser reemplaçat pel navarro-castellà. Aquest és el gran misteri de perquè el castellà va ser la llengua de la major part dels aragonesos des del segle XIII.

  https://en.wikipedia.org/wiki/File:Idioma_navarro-aragon%C3%A9s.gif

 4. Montse
  12-02-2016 00:24

  Ivan,un article molt interessant. Llegir-lo m'ha permès conèixer el contingut de la teva conferència, ja que no vaig poder venir.
  Ja dius que √©s una recopilaci√≥ de teories i opinions per posar un ordre de cara a fer un estudi posterior m√©s ampli. √Čs molt instructiu veure l'aportaci√≥ dels diferents estudiosos del tema a trav√©s de la Hist√≤ria. He mirat el que pogu√©s dir en Jaume Ramon Vila en el tractat d'Armoria, a la Digressi√≥ hist√≤rica que segueix a l'escut dels primitius comtes d'Arag√≥. Parla de la teoria del nom dels dos rius. T'enviar√© per mail la p√†gina manuscrita.
  Molt bona feina! I tranquil, que la polèmica enriqueix, sobretot si és constructiva i respectuosa.

 5. Ivan Gimenez
  04-02-2016 18:59

  Javier:

  Exacte, gràcies per l'aclariment, ja dic en el comentari de sota que és una traducció del XIX, que l'obra és del XI, i la referència era de quan l'autor parla d'uns esdeveniments ocorreguts a l'any 755.

  La possibilitat que dius:

  En cuanto a la abundancia de identificaciones aragon√©s-tarraconense en el siglo XVI, la explicaci√≥n es sencilla: en el humanismo renacentista hay una obsesi√≥n (aut√©ntica moda cultural: ¬°es el artificioso renacimiento!) por identificarse con la antig√ľedad cl√†ssica
  Ja ho vaig pensar, per√≤, aquests autors nom√©s citen als reis de la Tarraconense a partir de la uni√≥ d'Arag√≥ i Catalunya (C. De Barcelona). √Čs a dir, quan Ramon Berenguer IV √©s; pr√≠nceps Tarraconae et Aragonum... pr√≠ncep de Tarragona i dels Aragons.

  D'altra banda no és només fruit d'autors del XVI...

  Referent a Ambrosio de Morales, continuador de l'obra de Ocampo, no he sabut trobar cap rectificació o explicació al tema de Tarragonès/Aragonès.

  Gràcies per comentar.

  Salut!

 6. Javier
  04-02-2016 17:43

  El Ajbar Machmua fue publicado y traducido por Emilio Lafuente en 1867. Por entonces (y durante bastantes a√Īos m√°s) era bastante com√ļn modernizar y adaptar top√≥nimos y nombres propios al marco de referencia de los lectores. Para valorar la aparici√≥n de "Arag√≥n" en esta obra se deber√≠a citar por el texto original en √°rabe, editado en el mismo volumen, y f√°cilmente accesible en google books. ¬ŅPodr√≠an transliterarse estas referencias? (que de todos modos ser√≠an del siglo XI, y no del VIII, como parece sugerirse en un comentario anterior).

  En cuanto a la abundancia de identificaciones aragon√©s-tarraconense en el siglo XVI, la explicaci√≥n es sencilla: en el humanismo renacentista hay una obsesi√≥n (aut√©ntica moda cultural: ¬°es el artificioso renacimiento!) por identificarse con la antig√ľedad cl√°sica: se utilizan los viejos top√≥nimos en sustituci√≥n de los comunes, se recuperar viejos g√©neros literarios, se imita su arquitectura, y hasta se cambia el propio nombre. De acuerdo con los conocimientos de la √©poca, las identificaciones pueden ser acertadas o err√≥neas, pueden tomar la parte por el todo, y con frecuencia las basan en meros parecidos de las palabras (y en este sentido, quiz√°s sea m√°s convenientes citar por Ambrosio de Morales que por Flori√°n de Ocampo...)

 7. Ivan Gimenez
  03-02-2016 21:20

  Bernera, primerament demanar disculpes per no haver contestat abans, però he tingut un dia del més ocupat.

  On dius:

  ¬ŅPuedes poner tambi√©n las referencias que has recopilado donde pone Arag√≥n/Arragonia o sus variantes? Ah, que son miles y no te caben, o que no te has molestado en recopilarlas porque no te valen para lo que quieres. ¬Ņesas que has recopilado, son correlativas en el tiempo?¬Ņdemuestran alg√ļn tipo de evoluci√≥n en el tiempo? ¬ŅDemuestra que la "T" inicial se ha perdido con los siglos y que al principio era Tarragonia? ¬ŅY Eso lo conecta con Tarrragona?¬ŅPor qu√©? ¬ŅC√≥mo?

  Resposta:

  Les referències que tinc recopilades hi ha de tot... segles XIV i XV (poques), XVI (gran part), i XVII (poques). He de dir que encara he de buscar més, i vaig perdre per un problema amb el disc dur part del treball que tenia fet. El que sí que he pogut detectar és que per exemple en l'àmbit cartogràfic a partir de Mercator (finals del XVI) ja no he pogut o sabut trobar mapes on descriguin a la zona anomenada com corona d'Aragó, com a regne de Tarragona i Catalunya.

  Puntualitzar que allà on dius que no m'he... molestado en recopilarlas porque no te valen para lo que quieres... si et refereixes a la primera menció documental d'Aragó ja diuen (Ubieto i Lacarra) que el document del 828 és fals, com el 99,99% de documentació navarro-aragonesa d'aquests segles (IX,X i XI)... Sí que he anat a buscar a obres com:

  La vida de l'emperador Carlemagne (s.IX), no apareix Aragó

  La crònica d'Alfons III (s.IX), no apareix Aragó.

  La crònica Albedense (s.IX), no apareix Aragó.

  Crònica del moro Rasis (s.X), apareix la serra d'Aragó, però aquesta crònica està posada en
  dubte el seu valor historiogràfic ja que ha sigut al llarg dels segles interpolada.

  Codice Rotense (s.X): Primera menció als comtes Aragó. Tot i que augmentada a finals del XI.

  Crònica de Sampiro(s.X): No apareix Aragó.

  Val, és cert que la producció historiogràfica Aragonesa no es desenvoluparà fins meitat segle XII... crec recordar.

  Bé, podríem continuar, però a partir d'aquí és una repetició i augmentada copia de la rotense , passant pel "liber regum?, Ximenez de Rada, arribant a Çurita, etc...

  També s'ha de considerar els autors que adverteixen a les seves obres que Aragonenses ve de Tarragoneses i a la seva obra escriuran Aragoneses després d'aquest advertiment, com per exemple, Florian de Ocampo, entre d'altres.

  Amb això vull dir que en cap moment nego l'existència dels rius Aragó i Aragó subordan, el que si que poso en dubte és que al segle IX aquests dos rius donin nom al comtat, després regne i posteriorment Corona d'Aragó....

  Finalitzant aquest bloc, la referència que a continuació mostraré la tenia reservada per un pròxim treball, però la mostraré a veure que et sembla...

  Autor an√≤nim, l'obra √©s Ajbar Machmu√Ę redactada possiblement al nord d'√Äfrica bereber al segle XI. Independentment del valor historiogr√†fic que se li d√≥na, √©s interessant com quan descriu els esdeveniments ocorreguts als anys 755, recordem que aquest any encara no existia ni el comtat d'Arag√≥, anomena a un Gobernador d'Arag√≥... i a una cavalleria Aragonesa, i a una marca d'Arag√≥... √©s evident, al meu entendre, si estic equivocat tot √©s q√ľesti√≥ de parlar-ho..., que est√† referint-se a Tarragona. I curiosament seria un bereber que li faria caura la T inicial...

  Un nexe entre Tarragona/Aragó és justament amb Ramon Berenguer IV... prínceps Tarraconae et Aragonum, sinó tinc mal entès Princep de Tarragona i dels Aragons...

  On dius:

  Son solo unos ejemplos, por cierto, los 5 √ļltimos todos a orillas de los r√≠os Arag√≥n. Has visto lo que cambian en 1000 a√Īos? El r√≠o Arag√≥n aparece citado en 1125 por primera vez, pero no me dir√°s que no es obvio que si la zona estaba ya poblada, los r√≠os ya ten√≠an denominaci√≥n, y que si los nombres de los pueblos no han cambado mucho, es l√≥gico pensar que tampoco el del sus r√≠os, ¬Ņno?.

  Resposta:

  Jo després de mirar diverses col·leccions diplomàtiques, cartularis, etc... vaig trobar aquesta primera cita documental al riu Aragó, les tenia transcrites i menys mal que les vaig guardar al mail!!

  1116-Astorito (Colección diplomàtica Alfonso I...)

  Confirmo etiam ipsi ecclesie estiuam que uocatur Allarat, sicut aqua uertit usque ad fluvium Aragonis, cum omnibus terminis qui sunt infra et omnes terminos qui sunt usque ad monasterium
  Illud quoque notum [sit]1 cunctis quod concedo prenominate ecclesie vallem de Ardanes et de Ollellala usque ad Fozem cum uillis qui sunt de Olellola usque ad riuum qui diuidit terminum de Gordito et de Orsa, et sicut fluuius Aragonis diuidit,usque ad serram que est super vallem de Grossin, cum illo pacco,sicut aqua uertit uersus Orsan, usque ad predictum riuum, Orsan similiter, Enbun, Castel Sihuerr, Grossa, Sarnes, Archesa, Assues, Ardanes, Barbuas..

  Torno a repetir que, amb això vull dir que en cap moment nego l'existència dels rius Aragó i Aragó subordan, el que si que poso en dubte és que al segle IX aquests dos rius donin nom al comtat, després regne i posteriorment Corona d'Aragó....

  Una curiositat que afegeixo √©s... (ho he recordat tornant a mirar la informaci√≥ que tenia guardada al mail)... a partir de la documentaci√≥ de Pere el Cat√≤lic, sempre es titular√†... Rex Aragonum (Rei dels Aragons)... √Čs evident que no he vist tota, tota, tota la documentaci√≥ existent.

  Salut!

 8. Bernera
  03-02-2016 12:21

  All√† on dius un par de se√Īores medievales... de moment tinc recopilats i transcrits 189 refer√®ncies, repartides en 79 documents, d'autors d'arreu d'Europa.

  ¬ŅPuedes poner tambi√©n las referencias que has recopilado donde pone Arag√≥n/Arragonia o sus variantes? Ah, que son miles y no te caben, o que no te has molestado en recopilarlas porque no te valen para lo que quieres. ¬Ņesas que has recopilado, son correlativas en el tiempo?¬Ņdemuestran alg√ļn tipo de evoluci√≥n en el tiempo? ¬ŅDemuestra que la "T" inicial se ha perdido con los siglos y que al principio era Tarragonia? ¬ŅY Eso lo conecta con Tarrragona?¬ŅPor qu√©? ¬ŅC√≥mo?

  Creo que, dentro de la linea de "esta casa", quieres empezar la casa por el tejado, me parece que ya has decidido que debe venir de Tarragona. Y entonces, primero vino de Tarragona, se pas√≥ a un punto del Pirineo con el que no hay ning√ļn nexo hist√≥rico especial, y de ah√≠, pas√≥ por arte de magia a los r√≠os que all√≠ hay, obviando los nombres anteriores. Y adem√°s a dos r√≠os, ah√≠ es nada.

  Ya te dije que los topónimos, especialmente los mayores, no desaparecen así como así, debe haber un hecho histórico importante, como una ruptura cultural, invasión, o similar.

  Te pondré los ejemplos que me has pedido: son todos pueblos del pirineo con la denominación actual, y después otras formas históricas (pongo entre paréntesis la fecha en que se encuentra citado por primera vez).

  Alastuey: Alastue, Alastus, Alastruey (987)
  Banast√°s: Banastas, Banastos, Banastassi (1094)
  Benabarre: Benourre, Benavarri, Benabarre, Bennavar, Banaba, Banabar, Bonabarre (966)
  Berd√ļn, Berdum (971)
  Echo: Echo, Etxo, Eito, Exo, Ensau, Becho (840)
  Emb√ļn: Embun, Embune, Empune, Imbuni, Enbun (867)
  Castiello de Jaca: Castiello, Castielo, Castello, Castililgo, Kascello, Castillo (1047)
  Canfranc:Canffrach, Canfranch, Campofranco, Campo Francho, Campi Franchi, Camfranch (1031)

  Son solo unos ejemplos, por cierto, los 5 √ļltimos todos a orillas de los r√≠os Arag√≥n. Has visto lo que cambian en 1000 a√Īos? El r√≠o Arag√≥n aparece citado en 1125 por primera vez, pero no me dir√°s que no es obvio que si la zona estaba ya poblada, los r√≠os ya ten√≠an denominaci√≥n, y que si los nombres de los pueblos no han cambado mucho, es l√≥gico pensar que tampoco el del sus r√≠os, ¬Ņno?.

  Y para acabar, una poblaci√≥n desaparecida hace siglos, y que la tradici√≥n oral me permiti√≥ conocer mucho antes de conocer su existencia con certeza a trav√©s de un libro: Borig√ľela, poblaci√≥n desaparecida en la edad media, entre Martes y Mianos, y que no solo conserva el t√≥ponimo, sino que todos los habitantes de los pueblos cercanos saben que all√≠ hubo un pueblo, aunque no quede ning√ļn resto. Te recomiendo un libro llamado Geograf√≠a Medieval del Serrablo. All√≠ encontraras un mont√≥n de poblaciones desaparecidas hace siglos, pero que conservan el top√≥nimo en el lugar donde se ubicaron.

 9. Ivan Gimenez
  02-02-2016 20:36

  Barnera:

  All√† on dius un par de se√Īores medievales... de moment tinc recopilats i transcrits 189 refer√®ncies, repartides en 79 documents, d'autors d'arreu d'Europa.

  Aquests autors son cart√≤grafs, per exemple, mirat el mapamundi de Waldseem√ľller, editat l'any 1507. Amplia la zona d'Hisp√†nia i observa que hi posa Waldseem√ľller sobre el territori del nord-est peninsular. D'aquest mapa s'agafa el nom d'Am√®rica per al nou m√≥n.

  També cronistes de la talla de Paolo Emili... et citaré un fragment:

  "?Alphonfus Rex Tarraconensium iuuentutem domesticam armarat, ut Raimundo Comiti Tolosatium open ferret??

  Cosmògrafs?etc?

  A més a més, hi tinc una trentena de referències per transcriure... i les que he de tornar a buscar, ja que vaig patir un accident amb el disc dur i vaig perdre part de la informació.
  √Čs a dir, que no s√≥n dos il¬∑luminats com Antonio de Nebrissa, Florian de Ocampo i Vaseus per exemple que els hi entra la paranoia...

  Si et ve de gust podries dir-me el nom del cognom/topònim? Val doncs si no em pots donar el cognom... diguem dels altres exemples que anaves a posar però que no ho has fet...diguem un.

  Estic d'acord, els idiomes estan per comunicar-se, amb educació, i és justament el que estem fent.

  Val Otrografeitor...prou, coincidim!

  Gràcies.

  Salut!

 10. Bernera
  02-02-2016 20:18

  Aunque no esté recogido, te puedo asegurar que el río Aragón, y el Subordán, se llamarían ya así en el siglo VIII ó IX.

  Un mètode molt científic... yo te aseguro que...!

  Si te molestaras en conocer algo más la zona lo entenderías. Te he nombrado al principio un montón de pueblos con nombre celtibero, y por la zona son muy abundantes. Y los ríos? No es razonable que tenga el nombre un sustrato prerromano también como sugieren la mayor parte de las teorías? Ya sabes que lo mas sencillo suele ser lo acertado.

  Em pots dir el cognom/topònim que comentaves?

  No, es mi apellido y no voy a hacerlo publico aquí.
  Y si en algo no te entiendo, disculpa, con el catal√°n no me manejo mal pero igual te he malinterpretado. Es lo que tienen lo idiomas, sirven para comunicarse.

 11. Lluís
  02-02-2016 20:04

  L'Ivan exposa que hi ha hagut ?i hi ha? força debat respecte l'origen del nom Aragó. I els que aquí escriuen en castellà s'esforcen en dir que no hi ha d'haver cap debat, que tot és claríssim, i ja està: "disuelvanse, no hay nada que ver".

  No és que aportin informació contradictoria amb l'article, ni res que enriqueixi el debat. El missatge que sempre venen a dir, entre insult i insult, des de l'anonimat, és: "no ho feu bé. Jo sí que en sé molt però no us diré ni què faig ni qui sóc. Pareu de mirar llibres antics,pareu de publicar aquestes coses". Quin drama, tu.

 12. Bernera
  02-02-2016 20:01

  Ivan. El acabar con el" en fin" es porque no hay nada que rebatir, ni debatir. Yo he empezado diciendo que era un art√≠culo curioso, lejos de la linea habitual (podr√≠as tomarlo como algo positivo), y he expresado mi opini√≥n de lo de Tarragona porque no hay ning√ļn nexo, raz√≥n, ni l√≥gica que lo relacione, salvo el burdo parecido del nombre y un par de se√Īores medievales que as√≠ lo aventuraban sin ninguna base. La l√≥gica es la misma que se usa para decir que Sijena es un pueblo catal√°n de administraci√≥n aragonesa o que Tortosa viene de Tartesos. Llueve sobre mojado. Un saludo.

 13. Bernera
  02-02-2016 19:12

  Y decir que los propios habitantes no llamaban al r√≠o, es ya de traca final. Demuestra, una vez m√°s, un completo descpnocimiento de la zona. Por mi pueblo pasan dos r√≠os principales, m√°s una serie de r√≠os menores o arroyos, pero de aguas permanentes. De verdad crees que la gente no les puso nombre?? Te recuerdo que la cabecera de estos valles, especialmente la del Subord√°n est√°n plagadas de d√≥lmenes, aqu√≠ hab√≠a pastores hace 4000-5000 a√Īos. Y no nombraban a los montes o los r√≠os?

 14. Guerau
  02-02-2016 18:08

  El que és evident és que el gentilici aragonés s'identificava amb tot allò català. Dir aragonés i català a l'edat mitjana era equivalent.

 15. Bernera
  02-02-2016 17:46

  A ver Ivan. Lo primero, recomendarte que te des un paseo por la zona como ya ye han sugerido. No s√© si alguna vez has hecho trabajo de campo, yo s√≠ aunque no sea fil√≥logo ni nada parecido. Una de las principales conclusiones que saqu√© cuando trabajaba es que los nombres no aparecen y desaparecen, salvo por acontecimientos muy dr√°sticos. Simplemente evolucionan. Aunque no est√© recogido, te puedo asegurar que el r√≠o Arag√≥n, y el Subord√°n, se llamar√≠an ya as√≠ en el siglo VIII √≥ IX. Mi apellido procede de un pueblo que hubo en la zona y aparece citado en el Cartulario de San Juan de la Pe√Īa en el 1068. Ese pueblo desapareci√≥ hacia 1300-1400, ¬Ņpero sabes qu√©? Curiosamente, al igual que mi apellido, el top√≥nimo se ha mantenido intacto 700 a√Īos, y toda la gente de la zona sabe que hubo un pueblo. Te podr√≠a poner mas ejemplos, pero en fin.

 16. Lluís
  02-02-2016 14:33

  Quina novetat. A la gent a qui el passat els sembla evident, l'etimologia d'Aragó els sembla evident. I no cal ni pensar-hi més, no? Quines llumaneres.

 17. Bernera
  02-02-2016 13:37

  Curioso art√≠culo y bastante alejado de la l√≠nea de historia ficci√≥n que suele campar por aqu√≠. Tener en cuenta la versi√≥n de que venga de Tarragona me parece simplemente una barbaridad. ¬ŅQu√© tienen que ver ambos territorios, separados de un mont√≥n de kil√≥metros? Sin entrar a valorar cual de las explicaciones razonables, creo que cualquiera que quiera profundizar en la toponimia de cualquier territorio lo primero que debe hacer es conocerlo. Creo que nadie a estas alturas duda de que, efectivamente, el actual nombre de Arag√≥n viene del antiguo territorio que se haya encima de Jaca. Si cogemos cualquier mapa de la zona, enseguida obtendremos pistas de por donde pueden venir los tiros: conviven nombres claramente prerromanos (Bini√©s, Laru√©s, Sig√ľes, Secor√ļn, Berd√ļn, Martes (Mart√©s), Bandali√©s), y podr√≠a seguir un buen rato, junto con otros derivados de varias migraciones vasco navarras, a lo largo de distintos siglos (Oza, Ag√ľerri, Lizara, Zuriza Javierremartes, Javierregay), y otros claramente latinos (Santa Cruz de las Ser√≥s, r√≠o Aur√≠n, Ib√≥n biello, La Cuta...). Para m√≠, es sencillo comprender que es evidente que el nombre deriva del territorio y/o sus principales r√≠os. Su interpretaci√≥n ya es m√°s complejo, pero siendo serios la hip√≥tesis de que venga de Tarragona no se sostiene por ning√ļn lado, parece un cuentecito para ni√Īos.Un saludo.

 18. Lluís
  02-02-2016 13:00

  A mi què m'expliques. Sou vosaltres que doneu per bona, sense crítica, la paperassa de temps endarrera i, sobretot, el relat dels cronistes.

 19. Lluís
  02-02-2016 08:52

  "... son muy raros los Historiadores, que por la pasion, por el espíritu de partido ó nacional no desfiguren los hechos verdaderos, vendiendo por tales los mas alterados, y no pocas veces los mas contrarios"

  "Entre los Historiadores ningunos suelen ser mas falaces, que los mas jactanciosos de su fidelidad: nulli jactantius fidem suam obligant, quam qui maximé violant, que dixo uno de ellos, muy acreditado entre los modernos."

  I per acabar-ho d'aclarir:

  "La lectura de la Historia por lo comun solamente se dirige √° cargar la memoria de sucesos inciertos y pasados, para hacer ostentacion de una pueril y pedantesca erudicion, ya en las conversaciones privadas, ya en los escritos p√ļblicos".

  1788.

 20. Nihil obstat
  01-02-2016 21:11

  Dels perfils possibles q ens proposes, Orto, a mi em complauen especialment el d'erudit o el de catedràtica universitària q s'ho inventa tot, tot i tot. Com alguns dels censors del s. XVI, tu!

 21. Simbad
  01-02-2016 20:29

  Pero la realitat es que es un monja molt pintoresca.

 22. Ivan Gimenez
  01-02-2016 19:36

  Ostres tu!!! L'ortegrafeitor, reconegut fumador de substàncies il.legals, dit per ell mateix en d'altres comentaris d'altres articles, qui diu que entra en aquest web per fer-se uns riures i passa l'estona... ara resulta que confesa ser erudit i dóna classes... ara ho entenc tot!!! Ens acuseu justament del que feu vosaltres... l'erudició. Amb l'afegit que a més a més cobres... caram tu!!! Vinga va tranquil Orte... fumat un porret de la substancia que més et vingui de gust i relaxat....

  Per cert, per a que no sigui un comentari sense cap relació amb l'article comentaré que tots aquests erudits que segueixen la teoria del riu Aragó, els quals menystens, si observem, el que estan intentant fer és donar sentit en aquesta teoria donant nom al riu, ja que l'han de fer com a mínim del segle IX.

  Apa salut! I gràcies per l'erudició mostrada.

 23. Gustau
  01-02-2016 11:19

  Benvolgut Daniel,
  Al meu parer, i tot esperant un altre teu article, la hipòtesi que el nom del regne d'Aragó prové de Tarragona, la veig encertada. Nogensmenys, em sembla que l'origen del mot Aragó pot estar en el basc. Aragó seria un nom basc de forma directa i referent a Tarragona de forma indirecta.

  Primerament, el comtat d'Aragó originàriament hom diu el comtat de Jaca, sent el nom de la població el qual fa el nom al comtat. Aleshores estrictament hauríem de parlar del comtat de Jaca.
  Segon, quan aquestes terres passen a dependre de Pamplona en contra del Carolingis, passen a ser potestat del Rei de Pamplona, que no va emprar el títol de comte de Jaca (ni d'Aragó).
  Tercer, quan les terres "aragoneses? s'independitzen del rei de Pamplona, no va ser Ramir I qui va oficialitzar el títol de Rei, sinó el seu fill Sanç a petició d'una butlla papal.
  Quart, quan la conquesta de Tarragona per Ramon Berenguer IV, no va annexionar-la als seus dominis, tanmateix va cedir al "Príncep? de Tarragona, com a feudatari del Rei d'Aragó.

  Per mi, "aragó? en basc significaria "homes que viuen a les valls? front als "navarros? que significaria "homes que viuen a la plana?. Aquest seria l'origen directe.
  Tot i que, hauria un origen indirecte: quan el rei Sanç demana la butlla papal atorgant-li el títol de rei, la butlla papal faria referència a un regne històric, en aquest cas al Regne de Tarraco i per confusió entre Tarraconensis i Aragonensium, va resultar Aragó.

  Salut,

  Gustau

 24. Alfonso
 25. Ivan Gimenez
  30-01-2016 00:42

  Merci Lluís,
  Un fet inq√ľestionable, on tots estan d'acord, √©s que el nom Arag√≥ apareix despr√©s de l'entrada dels "moros? a Hispania. Hi ha m√©s autors que diuen que els √†rabs no pronunciaven la T inicial... per√≤ alhora perd for√ßa aquesta teoria quan per exemple, la mateixa ciutat Tarragona, mant√© la T inicial... A no ser, que no arribessin fins aquest extrem de la pen√≠nsula. O la seva influencia fou molt menor.
  El tema de Castulo/Castella és del més interessant.
  Salut!

 26. Ivan Gimenez
  30-01-2016 00:32

  Agra√Įt Tramontana, ho intento fer de la millor manera possible... amb m√©s o menys √®xit.

 27. Lluís
  30-01-2016 00:28

  Certament, molt bon article. Felicitats Ivan!

  Del llibre amb la taula llatí-italià que dones, també m'hi ha agradat el "Castulon,castiglia".

  I aix√≤ de la T a l'√†rab/amazig, √©s interessant, per√≤ mirant-ho cinc minuts no he sabut trobar-hi suport. On ho miro, √†rab i amazig tenen el fonema 't'. Pot ser que no el tinguin a principi de paraula, no ho s√©. Potser alg√ļ altre hi ent√©n i ho pot aclarir.

 28. Tramontana
  29-01-2016 19:08

  Gran treball com sempre de l'Ivan!!
versió per imprimir