30-06-2016  (1664 lectures) Categoria: Articles

crossroads at salerno borgognoni - correger - cauliac

Crossroads at Salerno: Eldridge Campbell and the writings of ... - NCBI

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7782839 Tradueix aquesta pàgina
per AJ Popp - ‎1995 - ‎Citat per 8 - ‎Articles relacionats
J Neurosurg. 1995 Jul;83(1):174-9. Crossroads at Salerno: Eldridge Campbell and the writings of Theodorico Borgognoni on wound healing. Popp AJ(1).

Crossroads at Salerno: Eldridge Campbell and the writings of ...

thejns.org/doi/pdf/10.3171/jns.1995.83.1.0174 Tradueix aquesta pàgina
per AJ Popp - ‎1995 - ‎Citat per 8 - ‎Articles relacionats
Crossroads at Salerno: Eldridge Campbell and the writings of. Teodorico Borgognoni on wound healing. Historical Vignette. A. JOHN POPP, M.D.. Division of ...

https://ca.wikipedia.org/wiki/Teodorico_Borgognoni

practica equorum

Chirurgia

traducció català de corretgerllibre de falconeria de brgognoni

Luis García Ballester - Narpan

www.narpan.net/documents/CifuentesER26LGB.pdf
per LC i Comamala - ‎2004 - ‎Articles relacionats
bilibus, text molt destacat de la falconeria en català, que publicà en aquelles mateixes .... Teodorico Borgognoni (1205-1298) en los países de habla catalana: la ...

[PDF]Medievalismo. - Sciència.cat

www.sciencia.cat/.../Ferragud_Animales-Medievalismo.pdf Tradueix aquesta pàgina
per C FERRAGUD - ‎Citat per 4 - ‎Articles relacionats
21 abr. 2012 - maniscalco, falconeria, collezioni zoologiche, pascolo, galenismo. .... Así lo explicóTeodorico Borgognoni en su Mulomedicina.7 Tan cercanos ...

[PDF]Hacia un nuevo Vocabulario del catalán técnico medieval - Sciència.cat

www.sciencia.cat/biblioteca/.../Cifuentes_Vocabulario.pdf Tradueix aquesta pàgina
per LC i Comamala - ‎Citat per 1 - ‎Articles relacionats
Teodorico Borgognoni, Cirurgia. Cifuentes (inédito). Peste. Jaume d'Agramont ...... el vocabulari tècnic de l'art de la falconeria. Trabajo de máster inédito de la ...

Full text of "Annaei Roberti Aurelii. Rerum iudicatarum libri 4. Ad ...

https://archive.org/stream/bub_gb.../bub_gb_sLHDaRRf3RMC_djvu.txt
De bonis eorum qHifibimorn confcitteriit loj ^ap^ij.f^iduatfHit ipfo /aflHs anno impHdici vtxttypri * uatHr dotalina fen doario iiz Cap.iJ^m T)e vtdua ...... In confc(fum autcn^lc- gitima damnatione animaducrti poffe Guido Papc grauiffnnus Senator aliiquc iuris Do(5torcs alle- runt^. Damuatus.cft ...... fatuscfta Donatiftis, cauliaque cognitaab Epif- «J.^Brwi. copis 5 ac primiim a Melchiaclc, dcin ab Arclatcnfi ^!^

Summa, ad manuscriptorum Fidem recognita et emendata, sacrorumque ...

https://books.google.es/books?id=ER1UAAAAcAAJTradueix aquesta pàgina
rum , cauliaque popofccrit , divina minilie„ ria reprœlentet ingratis, ne cum devitamus „ zixaniam , dominica videamur prœterire fru* „ menta. ` Propter favorem Conliantinopolitanas Civi. tatis, quam Conliantinus conllituit, quali no, vam Romani ...

Monographia Generis Potentillarum - Pàgina 76

https://books.google.es/books?id=cEVaAAAAcAAJ
Franc. Vol, 6. pág. 541. Ejúsd. Catal. plant. Ьогь. Monspel. pag. 135. ' àesçriptigl; ` f "C'aulìsetectus pedalisœt ultra, рта rarîs patentibus nt et vreliquacz planìae partes zectus. _ 'Folia radiçalia, -Cauliaque inferiora septenata, caetera-quinata, ...

P. ab Eyndhoven,... De Inani actione propter inopiam, dissertatio ...

https://books.google.es/books?id=km6VUECAYs0CTradueix aquesta pàgina
culIi'tY crapulam ofcitanti., ac prœfenti animoebriumrelipilcere cauliaque diligentius infpeóìaâ., Ijul'r'iorem fentent.i`am~fcrre'coëgit. Valer. Max. lila. 6. c. 2. Äd §'. 3. _'}.eod..'Z"z`t.Iz'em exereitor E ia. ..`“ëi_ ' - v -~ -v«<.»._.¢~;==e.;p,-==-«|gw,.

______________________________________________________________________________________________

Cirurgia de Guido de Cauliaco con la glosa de Falco: Agora ...

https://books.google.es/books?id=RnDfLsAiLg4CTradueix aquesta pàgina
Guy de Chauliac, ‎Juan Calvo ((Cirujano)), ‎Francisco de Miguel ((Madrid)) - 1596 - ‎Llegits - ‎Més edicions

La magna y canónica cirujia de Guido de Cauliac: Con la glossa del ...

https://books.google.es/books?id=VSrL0R1tUGwCTradueix aquesta pàgina
Guy - 1658 - ‎Llegits
DA PRINCIPIO AQVI EL LIBRO LLÀ-; MADO INVENTARIO DE Cirugía , compucfto por cl muy Excelente Doctor en Medicina , y Cirugía , Guido de Cauliaco,cn fu tiempo Regente en la muy afamada Vniuerfidad de Mompeller. Con la glof- fa,y ...

Cyrurgia

https://books.google.es/books?id=Mdg9AAAAcAAJTradueix aquesta pàgina

De chirurgie van Guido De Cauliaco

https://books.google.es/books?id=S6wTAAAAQAAJTradueix aquesta pàgina

Le Guido en François

https://books.google.es/books?id=pjJSAAAAcAAJTradueix aquesta pàgina

La grande Chirurgie

https://books.google.es/books?id=4UU8AAAAcAAJTradueix aquesta pàgina
versió per imprimir

Comentaris publicats

  Afegeix-hi un comentari:

  Nom a mostrar:
  E-mail:
  Genera una nova imatge
  Introduïu el codi de seguretat
  Accepto les condicions d'ús següents:

  Per a participar en els comentaris l'usuari es compromet a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

  • Respectar les opinions de la resta dels participants al fòrum, tot i no compartir-les necessàriament.
  • Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, i no tenir cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.
  • No enviar cap contingut amb copyright sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet amb copyright, cal escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin enllaçar-hi i descarregar-se els continguts des de la pàgina propietària.
  • Publicitat: No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.