La vaca cegahisto.cat25-02-2019  (1022 lectures) Categoria: Malta

Campanya de NĂ pols del MagnĂ nim

1433. L'estol d'Alfons el Magnànim que salpà cap a Sicília va carregar a Barcelona 200.000 unitats de “granades de mà” primitives. i mil cavalls. anava amb ell el comte Johan de Ventimiglia  ab CC homens d'armes (videt, Villefranche sur mer, l'Ayguella)

: M cavalls carregats en XIII tafures ...  

«     “...Encara portava .CC. mília magranes de coure plenes pólvora, e com hi metien foch fien gran remor , e, com se trenquaven los troços, fien tant de mal que metien per terra a quants toquaven...” .     »

— Melcior Miralles: Crònica i dietari del capellà d'Alfons el Magnànim .

Des de 1285 fin 1798 hi van 500 anys d'influència