La vaca cegahisto.cat28-02-2010  (7602 lectures) Categoria: Borja

La revenja Borja - Orlan furiós al descobert

La revenja Borja:  Orland furiós al descobert

de Lluís M. Mandado i Rossell

Dimarts, 13 de desembre -

Introducció: Lluis Teixidó (president CCLL)

Presentació: Víctor Cucurull -

Hora: les 17:00
Lloc:  Centre comarcal lleidatà.

 

Acte, gravació de so i vídeo:________________________________________________