La vaca cegahisto.cat09-11-2018  (3011 lectures) Categoria: Carta

La 1ª carta impresa de Colom ho fou en català (UNH5)

Hi ha arguments inèdits demostrant que la 1ª carta impresa fou en català, o al menys que l’edició en català fou anterior a l’edició “in Folio” de Barcelona, fet recolzat pels estudiosos alemanys de l’edició alemanya, ja que a la versió alemanya, impresa per Kistler a Strassburg, on diu clarament que fou traduïda del català i del llatí: “Getüetschet vß der katilonischen zungen vnd vß dem Latin”, conté un munt de dades importants que no apareixen  a cap de les altres setze edicions de la carta, dades detallades a la traducció adjunta del llibre de Haebler en alemany de 1890, amagat i no traduït fins ara a cap altre llengua, per aquest motiu.. ja que va contra els interessos dels americans: La que van comprar no seria la primera carta impresa.., dels castellans: La primera carta no seria en castellà.. i dels italians: Massa connexió de Colom amb el català.

Es comenten les principals tesis del Dr.Demetrio Ramos (-fal·lacioses o basant-se en punt de vista parcial, ja que va obviar parlar en el seu estudi dels treballs fets a Alemanya el s.XIX, sobre l’edició en alemany, i que demostren clarament la primacia de l’edició en català-), per acabar demostrant que la més important, la seva tesi sobre el ms. de Simancas, és impossible

Llibre de Haebler sobre la carta de Kistler en alemany, on diu que va ser traduïda del català:

Getüetschet vß der katilonischen zungen vnd vß dem Latin zu Ulm

Si no veieu bé premeu un dels links següents:

https://archive.org/details/inh_unh2018/2-0930-manel-carta-colom.mp4

 

https://archive.org/details/inh_unh2018/2-1200-manel-colom2.mp4

 

La primera edició de la carta de Colom fou en català (2ª part)

 

La primera edició de la carta de Colom fou en català (2ª part)