La vaca cegahisto.cat15-04-2021  (286 lectures) Categoria: Articles

Xarxa alimentària (tròfica)

Una xarxa d'aliments aquàtics d'aigua dolça. Les fletxes blaves mostren una cadena alimentària completa(algues → dafnia → ombra de gizzard → gran llobarro → gran agó blau)

Una xarxa aliment√†ria (o¬†cicle alimentari) √©s la interconnexi√≥ natural de¬†les cadenes aliment√†ries i una representaci√≥ gr√†fica (normalment una imatge) del que menja en una¬†comunitat ecol√≤gica. Un altre nom per a la xarxa d'aliments √©s¬†el sistema de recursos de consum. Els ec√≤legs poden ajuntar √†mpliament totes les formes de vida en una de les dues categories anomenades¬†nivells tr√≤fics: 1) els¬†aut√≤trofs, i 2) els¬†heter√≤trofs. Per¬†mantenir el seu cos, cr√©ixer, desenvolupar-se i¬†reproduir-se,els aut√≤trofs produeixen mat√®ria¬†org√†nica a partir de subst√†ncies¬†inorg√†niques, incloent tant¬†minerals com¬†gasos com el di√≤xid de¬†carboni. Aquestes¬†reaccions qu√≠miques requereixen¬†energia,que prov√© principalment del¬†Sol i en gran part per¬†la fotos√≠ntesi,encara que una quantitat molt petita prov√© de¬†la bioelectrog√®nesi en aiguamolls,[1] i¬†donants d'electrons minerals en¬†respiradors hidrotermals i¬†aig√ľes termals. Hi ha un gradient entre els nivells tr√≤fics que van des d'aut√≤trofs complets que obtenen la seva √ļnica font de carboni de l'atmosfera, fins a¬†mixotrops (com¬†les plantes carn√≠vores)que s√≥n organismes autotr√≤fics que obtenen parcialment mat√®ria org√†nica procedent de fonts diferents de l'atmosfera, i heter√≤trofs complets que han d'alimentar-se per obtenir mat√®ria org√†nica. Els vincles en una xarxa d'aliments il¬∑lustren les vies d'alimentaci√≥, com ara on els heter√≤trops obtenen mat√®ria org√†nica alimentant-se d'aut√≤trofs i altres heter√≤trops. La xarxa d'aliments √©s una il¬∑lustraci√≥ simplificada dels diferents m√®todes d'alimentaci√≥ que vincula un ecosistema a un sistema unificat d'intercanvi. Hi ha diferents tipus de relacions d'alimentaci√≥ que es poden dividir aproximadament en¬†herb√≠vors, carn√≠vors, carronyaires i¬†parasitisme. Part de la mat√®ria org√†nica que mengen els heter√≤trofs, com els¬†sucres,aporta energia. Els aut√≤trofs i heter√≤trofs v√©nen en totes les¬†mides, des de¬†microsc√≤pics fins a moltes¬†tones - des de¬†cianobacteris fins a¬†boscos gegants,i des de virus i¬†bdellovibrio fins a¬†balenes blaves.

Charles Elton va ser pioner en el concepte de cicles alimentaris, cadenes aliment√†ries i mida d'aliments en el seu llibre cl√†ssic de 1927 "Animal Ecology"; El 'cicle alimentari' d'Elton va ser substitu√Įt per la 'xarxa d'aliments' en un text ecol√≤gic posterior. Elton va organitzar¬†esp√®cies en¬†grups funcionals,que va ser la base del document cl√†ssic i emblem√†tic de¬†Raymond Lindemanel 1942 sobre din√†mica tr√≤fica. Lindeman va emfatitzar l'important paper dels organismes¬†descomponedors en un¬†sistema tr√≤fic de classificaci√≥. La noci√≥ d'una xarxa d'aliments t√© una base hist√≤rica en els escrits de¬†Charles Darwin i la seva terminologia, incloent un "banc entrella√ßat", "xarxa de la vida", "xarxa de relacions complexes", i en refer√®ncia a les accions de descomposici√≥ dels cucs de terra va parlar sobre "el moviment continuat de les part√≠cules de la terra". Fins i tot abans, el 1768¬†John Bruckner va descriure la natura com "una xarxa cont√≠nua de vida".

Les xarxas d'aliments són representacions limitades d'ecosistemes reals, ja que necessàriament agreguen moltes espècies en espècies tròfiques,que són grups funcionals d'espècies que tenen els mateixos depredadors i preses en una xarxa alimentària. Els ecòlegs utilitzen aquestes simplificacions en models quantitatius (o de representació matemàtica) de dinàmica de sistemes tròfics o de recursos de consum. Utilitzant aquests models poden mesurar i provar patrons generalitzats en l'estructura de xarxes xarxa reals d'aliments. Els ecologistes han identificat propietats no aleatòries en l'estructura topogràfica de les xarxas alimentàries. Els exemples publicats que s'utilitzen en metaanàlisi són de qualitat variable amb omissions. No obstant això, el nombre d'estudis empírics a les xarxas comunitàries està en augment i el tractament matemàtic de les xarxas d'aliments utilitzant la teoria de xarxes havia identificat patrons que són comuns a tots. Les lleis d'escalat,per exemple, prediuen una relació entre la topologia de la xarxa alimentària depredador-preses i els nivells de riquesa d'espècies.

Contingut

Taxonomia d'una xarxa d'aliments

Una xarxa simplificada d'aliments que il·lustra una cadena alimentària tròfica(productors-herbívors-carnívors) vinculadaals descomposts. El moviment dels nutrients minerals és cíclic, mentre que el moviment de l'energia és unidireccional i no cíclic. Les espècies tròfiques estan encerclades com a nodes i fletxes que representen els enllaços. [2][3]
Les xarxas d'aliments són els mapes de carreteres a través del famós "banc entrellaçat" de Darwin i tenen una llarga història en ecologia. Igual que els mapes de terreny desconeguts, les xarxas d'aliments semblen desconcertantment complexes. Sovint es publicaven per fer-ho. No obstant això, estudis recents han demostrat que les xarxas d'aliments d'una àmplia gamma de comunitats terrestres, d'aigua dolça i marines comparteixen una notable llista de patrons. [4]:669

Els enllaços en xarxas d'aliments mapegen les connexions d'alimentació (qui menja) en una comunitat ecològica. El cicle dels aliments és un terme obsolet que és sinònim de xarxa alimentària. Els ecòlegs poden agrupar àmpliament totes les formes de vida en una de les dues capes tròfiques, els autòtrofs i els heteròtrofs. Els autòtrofs produeixen més energia de biomassa, ja sigui químicament sense l'energia del sol o captant l'energia del sol en la fotosíntesi,que utilitzen durant la respiració metabòlica. Els heteròtrofs consumeixen en lloc de produir energia de biomassa a mesura que metabolitzen, creixen i s'afegeixen a nivells de producció secundària. Una xarxa d'aliments mostra una col·lecció de consumidors heterotròfics polifàgors que recopila i circula el flux d'energia i nutrients a partir d'una base productiva d'autotroficatsd'autoalimentació. [4][5][6]

Les espècies base o basals d'una xarxa alimentària són aquelles espècies sense preses i poden incloure autòtrofs o detritivors saprofítics (és a dir, la comunitat de descomponents en sòls, biofilmsi perifitons). Les connexions d'alimentació a la xarxa s'anomenen enllaços tròfics. El nombre d'enllaços tròfics per consumidor és una mesura de connexióxarxa d'aliments. Les cadenes alimentàries estan niades dins dels enllaços tròfics de les xarxas alimentàries. Les cadenes alimentàries són vies d'alimentació lineals (no cícliques) que tracen els consumidors monòfacs des d'una espècie base fins al consumidor superior,que sol ser un carnívor depredador més gran. [7][8][9]

Les vinculacions es connecten als nodes d'una xarxa alimentària, que són agregats de tàxons biològics anomenats espècies tròfiques. Les espècies tròfiques són grups funcionals que tenen els mateixos depredadors i preses en una xarxa d'aliments. Exemples comuns d'un node agregat en una xarxa alimentària poden incloure paràsits,microbis, descomponents, saprotrofes, consumidorso depredadors,cadascun dels quals conté moltes espècies en una xarxa que d'altra manera es poden connectar a altres espècies tròfiques. [10]

Nivells tròfics

Una piràmide tròfica (a) i una xarxa simplificada d'aliments comunitaris (b) que il·lustren les relacions ecològiques entre criatures típiques d'un ecosistema terrestre boreal septentriós. La piràmide tròfica representa aproximadament la biomassa (normalment mesurada com a pes sec total) a cada nivell. Les plantes generalment tenen la biomassa més gran. Els noms de les categories tròfiques es mostren a la dreta de la piràmide. Alguns ecosistemes, com molts aiguamolls, no s'organitzen com una piràmide estricta, ja que les plantes aquàtiques no són tan productives com les plantes terrestres de llarga durada com els arbres. Les piràmides tròfiques ecològiques solen ser de tres tipus: 1) piràmide de nombres, 2) piràmide de biomassa, o 3) piràmide d'energia. [5]

Les xarxas d'aliments tenen nivells i posicions tròfiques. Les espècies basals, com les plantes, formen el primer nivell i són les espècies limitades de recursos que s'alimenten de cap altra criatura viva a la xarxa. Les espècies basals poden ser autòtrofes o detritivoris,incloent "la descomposició de la matèria orgànica i els seus microorganismes associats que definim com a detritus, materials micro-inorgànics i microorganismes associats (MIP), i material vegetal vascular". [12]:94 La majoria dels autòtrofs capturen l'energia del sol en clorofil·la,però alguns autòtrofs (els quimiolitòtrofs)obtenen energia per l'oxidació química de compostos inorgànics i poden créixer en ambients foscos, com el bacteri sulfur Thiobacillus, que viu en fonts de sofrecalent. El nivell superior té depredadors superiors (o àpex) que cap altra espècie mata directament per les seves necessitats de recursos alimentaris. Els nivells intermedis s'omplen d'omnívors que s'alimenten de més d'un nivell tròfic i fan que l'energia flueixi a través d'una sèrie de vies alimentàries a partir d'una espècie basal. [13]

En l'esquema m√©s simple, el primer nivell tr√≤fic (nivell 1) s√≥n les plantes, despr√©s els herb√≠vors (nivell 2), i despr√©s els carn√≠vors (nivell 3). El nivell tr√≤fic √©s igual a un m√©s que la longitud de la cadena, que √©s el nombre d'enlla√ßos que es connecten a la base. La base de la cadena aliment√†ria (productors primaris o¬†detritivores)est√† establerta a zero.¬†[4][14] Els ec√≤legs identifiquen les relacions d'alimentaci√≥ i organitzen esp√®cies en esp√®cies tr√≤fiques a trav√©s d'una extensa an√†lisi de contingut intestinal de diferents esp√®cies. La t√®cnica s'ha millorat mitjan√ßant l'√ļs d'is√≤tops estables per rastrejar millor el flux energ√®tic a trav√©s de la xarxa.¬†[15] Una vegada es va pensar que l'omn√≠vora era rara, per√≤ les evid√®ncies recents suggereixen el contrari. Aquesta realitzaci√≥ ha fet m√©s complexes les classificacions tr√≤fiques.¬†[16]

Dinàmica tròfica

El concepte de nivell tr√≤fic va ser introdu√Įt en un article hist√≤ric sobre din√†mica tr√≤fica el 1942 per¬†Raymond L. Lindeman. La base de la din√†mica tr√≤fica √©s la transfer√®ncia d'energia d'una part de l'ecosistema a una altra.¬†[14] El concepte din√†mic tr√≤fic ha servit com a √ļtil quantitatiu heur√≠stic, per√≤ t√© diverses limitacions importants, incloent la precisi√≥ per la qual un organisme es pot assignar a un nivell tr√≤fic espec√≠fic. Els omn√≠vors, per exemple, no estan restringits a cap nivell. No obstant aix√≤, investigacions recents han descobert que existeixen nivells tr√≤fics discrets, per√≤ "per sobre del nivell tr√≤fic herb√≠vor, les xarxas aliment√†ries es caracteritzen millor com una xarxa enredada d'omn√≠vors".¬†[16]

Una q√ľesti√≥ central en la literatura din√†mica tr√≤fica √©s la naturalesa del control i la regulaci√≥ sobre els recursos i la producci√≥. Els ec√≤legs utilitzen models simplificats d'una posici√≥ tr√≤fica de la cadena aliment√†ria (productor, carn√≠vor, descomponor). Utilitzant aquests models, els ec√≤legs han provat diversos tipus de mecanismes de control ecol√≤gic. Per exemple, els herb√≠vors generalment tenen abund√†ncia de recursos vegetatius, el que significava que les seves poblacions estaven en gran part controlades o regulades per depredadors. Aix√≤ es coneix com la hip√≤tesi de dalt a baix o hip√≤tesi "m√≥n verd". Alternativament a la hip√≤tesi de dalt a baix, no tot el material vegetal √©s comestible i la qualitat nutricional o defenses antiherb√®vores de les plantes (estructurals i qu√≠miques) suggereix una forma de regulaci√≥ o control de baix a dalt.¬†[18][19]Estudis recents han concl√≤s que tant les forces "de dalt a baix" com les "de baix a dalt" poden influir en l'estructura comunit√†ria i la for√ßa de la influ√®ncia dep√®n del context ambiental.¬†[21] Aquestes complexes interaccions multitr√≤fiques impliquen m√©s de dos¬†nivells tr√≤fics en una xarxa d'aliments.¬†[23]

Un altre exemple d'interacció multitròfica és una cascada tròfica,en la qual els depredadors ajuden a augmentar el creixement vegetal i a prevenir la sobreexplotació mitjançant la supressió d'herbívors. Els enllaços en una xarxa-aliments il·lustren les relacions tròfiques directes entre espècies, però també hi ha efectes indirectes que poden alterar l'abundància, distribució o biomassa en els nivells tròfics. Per exemple, els depredadors que mengen herbívors influeixen indirectament en el control i la regulació de la producció primària en les plantes. Tot i que els depredadors no mengen les plantes directament, regulen la població d'herbívors directament lligats al trofeu vegetal. L'efecte net de les relacions directes i indirectes s'anomena cascades tròfiques. Les cascades tròfiques se separen en cascades a nivell d'espècie, on només un subconjunt de la dinàmica food-xarxa es veu afectat per un canvi en el nombre de població, i cascades a nivell comunitari, on un canvi en el nombre de població té un efecte dramàtic en tota la xarxa alimentària, com la distribució de biomassa vegetal. [24]

Flux energètic i biomassa

Diagrama de flux d'energia d'una granota. La granota representa un node en una xarxa d'aliments estesa. L'energia ingerida s'utilitza per a processos metabòlics i es transforma en biomassa. El flux d'energia continua en el seu camí si la granota és ingerida per depredadors, paràsits, o com a cadàver en descomposició en el sòl. Aquest diagrama de flux d'energia il·lustra com es perd energia a mesura que alimenta el procés metabòlic que transforma l'energia i els nutrients en biomassa.
La Llei de conservació de la massa data del descobriment d'Antoine Lavoisier el 1789 que la massa no es crea ni es destrueix en reaccions químiques. En altres paraules, la massa de qualsevol element al començament d'una reacció equivaldrà a la massa d'aquest element al final de la reacció. [25]:11
Una cadena alimentària d'energia d'enllaç expandida (1.plants, 2. herbívors, 3.carnívors) il·lustra la relació entre els diagrames de flux d'aliments i la transformació energètica. La transformació de l'energia es degrada, es dispersa i disminueix de major qualitat a menor quantitat a mesura que l'energia dins d'una cadena alimentària flueix d'una espècie tròfica a una altra. Abreviatures: I=input, A=assimilation, R=respiration, NU=not utilized, P=production, B=biomassa. [26]

Les xarxas d'aliments representen fluxos d'energia mitjançant enllaços tròfics. El flux d'energia és direccional, la qual cosa contrasta amb els fluxos cíclics de material a través dels sistemes xarxa alimentaris. [27] El flux d'energia "normalment inclou la producció, el consum, l'assimilació, les pèrdues per no assimilació (femta) i la respiració (costos de manteniment)." [6]:5 En un sentit molt general, el flux d'energia (E) es pot definir com la suma de producció metabòlica (P) i respiració (R), de manera que E=P+R.

La biomassa representa l'energia emmagatzemada. No obstant aix√≤, la concentraci√≥ i qualitat de nutrients i energia √©s variable. Moltes fibres vegetals, per exemple, s√≥n indigestes per a molts herb√≠vors deixant a les xarxas d'aliments de la comunitat pastura m√©s limitades que les xarxas d'aliments detritals on els bacteris s√≥n capa√ßos d'accedir i alliberar les botigues de nutrients i energia.¬†[28] "Els organismes solen extreure energia en forma d'hidrats de carboni, l√≠pids i prote√Įnes. Aquests pol√≠mers tenen un doble paper com a subministraments d'energia, aix√≠ com blocs de construcci√≥; la part que funciona com a subministrament d'energia d√≥na com a resultat la producci√≥ de nutrients (i di√≤xid de carboni, aigua i calor). L'excreci√≥ de nutrients √©s, per tant, b√†sica per al metabolisme."¬†[29]:1230‚Äď1231 Les unitats en xarxas de flux d'energia solen ser una massa de mesura o energia per m2 per unitat de temps. Diferents consumidors tindran diferents efici√®ncies d'assimilaci√≥ metab√≤lica en la seva dieta. Cada nivell tr√≤fic transforma l'energia en biomassa. Els diagrames de fluxos d'energia il¬∑lustren les taxes i l'efici√®ncia de la transfer√®ncia d'un nivell tr√≤fic a un altre i cap amunt a trav√©s de la jerarquia.¬†[30]

Es tracta que la¬†biomassa de cada¬†nivell tr√≤fic disminueixi des de la base de la cadena fins a la part superior. Aix√≤ es deu al fet que l'energia es perd al medi ambient amb cada transfer√®ncia a mesura que augmenta¬†l'entropia. Al voltant del vuitanta al noranta per cent de l'energia es gasta per als processos de vida de l'organisme o es perd com a calor o residus. Nom√©s entre el deu i el vint per cent de l'energia de l'organisme es passa generalment al seg√ľent organisme.¬†[32] La quantitat pot ser inferior a l'1 per cent en¬†animals que consumeixen plantes menys digeribles, i pot ser tan alta com el quaranta per cent en¬†el zoopl√†ncton que consumeix¬†fitopl√†ncton. [33] Les representacions gr√†fiques de la biomassa o productivitat a cada nivell tr√≤pic s'anomenen¬†pir√†mides ecol√≤giques o pir√†mides tr√≤fiques. La transfer√®ncia d'energia dels productors primaris als principals consumidors tamb√© es pot caracteritzar per diagrames de flux d'energia.¬†[34]

Cadena alimentària

Una mètrica comuna utilitzada per quantificar l'estructura tròfica de la xarxa dels aliments és la longitud de la cadena alimentària. La longitud de la cadena alimentària és una altra manera de descriure les xarxas alimentàries com una mesura del nombre d'espècies trobades a mesura que l'energia o els nutrients es mouen de les plantes als depredadors superiors. [35]:269 Hi ha diferents maneres de calcular la longitud de la cadena alimentària en funció dels paràmetres de la dinàmica xarxa dels aliments: connectància, energia o interacció. En la seva forma més senzilla, la longitud d'una cadena és el nombre d'enllaços entre un consumidor tròfic i la base de la xarxa. La longitud mitjana d'una cadena mitjana de tota una xarxa és la mitjana aritmètica de les longituds de totes les cadenes en una xarxa d'aliments. [36]

En un simple exemple depredador-presa, un morter s'elimina un esglaó de les plantes que menja (longitud de cadena = 1) i un llop que es menja el térvol és a dos passos de les plantes (longitud de la cadena = 2). La quantitat relativa o força d'influència que aquests paràmetres tenen en l'adreça xarxa alimentària preguntes sobre:

 • la identitat o exist√®ncia d'unes poques esp√®cies dominants (anomenades interaccionadors forts o esp√®cies clau)
 • el nombre total d'esp√®cies i la longitud de la cadena aliment√†ria (incloent molts interactuadors febles) i
 • com es determina l'estructura, la funci√≥ i l'estabilitat de la comunitat.¬†[37]

Piràmides ecològiques

Il·lustració d'una gamma de piràmides ecològiques, incloent piràmide superior de nombres, piràmide mitjana de biomassa i piràmide inferior d'energia. El bosc terrestre (estiu) i els ecosistemes del Canal de la Mànega presenten piràmides invertides. Nota: els nivells tròfics no es dibuixen a escala i la piràmide de nombres exclou els microorganismes i els animals del sòl. Abreviatures: P=Productors, C1=Consumidors primaris, C2=Consumidors secundaris, C3=Consumidors terciaris, S=Saprotrophs. [5]
Una piràmide tròfica de quatre nivells asseguda sobre una capa de sòl i la seva comunitat de descomponents.
Una piràmide tròfica de tres capes vinculada als conceptes de biomassa i flux d'energia.

En una piràmide de nombres, el nombre de consumidors a cada nivell disminueix significativament, de manera que un sol consumidor superior(per exemple, un ós polar o un humà),estarà recolzat per un nombre molt més gran de productors separats. Normalment hi ha un màxim de quatre o cinc enllaços en una cadena alimentària, tot i que les cadenes alimentàries en ecosistemes aquàtics solen ser més llargues que les terrestres. Finalment, tota l'energia d'una cadena alimentària es dispersa com la calor. [5]

Les pir√†mides ecol√≤giques situen els productors primaris a la base. Poden representar diferents propietats num√®riques dels ecosistemes, incloent nombre d'individus per unitat d'√†rea, biomassa (g/m2), i energia (k cal m‚ąí2 yr‚ąí1). La disposici√≥ pir√†mide emergent dels nivells tr√≤fics amb quantitats de transfer√®ncia d'energia disminuint a mesura que les esp√®cies s'allunyen encara m√©s de la font de producci√≥ √©s un dels diversos patrons que es repeteixen entre els ecosistemes dels planetes.¬†[3][4][39] La mida de cada nivell de la pir√†mide generalment representa la biomassa, que es pot mesurar com el pes sec d'un organisme.¬†[40] Els aut√≤trofs poden tenir la major proporci√≥ global de biomassa, per√≤ s√≥n estretament rivals o superats pels microbis.¬†[41]

L'estructura piramidal pot variar entre ecosistemes i a trav√©s del temps. En alguns casos es poden invertir les pir√†mides de biomassa. Aquest patr√≥ s'identifica sovint en ecosistemes aqu√†tics i d'esculls de corall. El patr√≥ d'inversi√≥ en biomassa s'atribueix a diferents mides dels productors. Les comunitats aqu√†tiques solen estar dominades per productors m√©s petits que els consumidors que presenten altes taxes de creixement. Els productors aqu√†tics, com les algues planct√≤niques o les plantes aqu√†tiques, no tenen la gran acumulaci√≥ de¬†creixement secundari com existeix en els arbres llenyosos dels ecosistemes terrestres. No obstant aix√≤, s√≥n capa√ßos de reproduir-se prou r√†pidament com per suportar una biomassa m√©s gran de pastors. Aix√≤ inverteix la pir√†mide. Els consumidors primaris tenen una vida √ļtil m√©s llarga i taxes de creixement m√©s lentes que acumula m√©s biomassa que els productors que consumeixen. El fitopl√†ncton viu nom√©s uns dies, mentre que el zoopl√†ncton que menja el fitopl√†ncton viu durant diverses setmanes i el peix que menja el zoopl√†ncton viu durant diversos anys consecutius.¬†[43] Els depredadors aqu√†tics tamb√© tendeixen a tenir una taxa de mortalitat m√©s baixa que els consumidors m√©s petits, la qual cosa contribueix al patr√≥ piramidal invertit. L'estructura de la poblaci√≥, les taxes migrat√≤ries i el refugi ambiental de les preses s√≥n altres possibles causes de pir√†mides amb biomassa invertida. Les pir√†mides energ√®tiques, per√≤, sempre tindran forma de pir√†mide vertical si s'inclouen totes les fonts d'energia aliment√†ria i aix√≠ ho dicta la¬†segona llei de la termodin√†mica. [5][44]

Flux i reciclatge de materials

Molts dels¬†elements i minerals de la Terra (o nutrients¬†minerals) estan continguts dins dels teixits i dietes dels organismes. Per tant, els cicles de minerals i nutrients rastregen les vies d'energia xarxa dels aliments. Els ec√≤legs utilitzen la stoichiometry per analitzar les r√†tios dels principals elements que es troben en tots els organismes: carboni (C), nitrogen (N), f√≤sfor (P). Hi ha una gran difer√®ncia de transici√≥ entre molts sistemes terrestres i aqu√†tics, ja que les relacions C:P i C:N s√≥n molt m√©s elevades en els sistemes terrestres, mentre que les relacions N:P s√≥n iguals entre els dos sistemes.¬†[45]Els¬†nutrients minerals s√≥n els recursos materials que els organismes necessiten per al creixement, el desenvolupament i la vitalitat. Les xarxas d'aliments representen les vies del ciclisme de nutrients minerals a mesura que flueixen a trav√©s dels organismes.¬†[5] La major part de la producci√≥ prim√†ria en un ecosistema no es consumeix, per√≤ √©s reciclada per detritus de nou en nutrients √ļtils.¬†[48] Molts dels microorganismes de la Terra estan involucrats en la formaci√≥ de¬†minerals en un proc√©s anomenat¬†biomineralitzaci√≥. [49][50]Els bacteris que viuen en sediments¬†detritals creen i cicloturen nutrients i biominerals.¬†[52] Els models xarxa d'aliments i els cicles de nutrients han estat tractats tradicionalment per separat, per√≤ hi ha una forta connexi√≥ funcional entre els dos en termes d'estabilitat, flux, fonts, embornals i reciclatge de nutrients minerals.¬†[53]

Tipus de xarxas d'aliments

Les xarxas d'aliments són necessàriament agregades i només il·lustren una petita part de la complexitat dels ecosistemes reals. Per exemple, el nombre d'espècies al planeta és probable en l'ordre general de 107, més del 95% d'aquestes espècies consisteixen en microbis i invertebrats,i relativament poques han estat nomenades o classificades per taxonomistes. [55][56] S'entén explícitament que els sistemes naturals són "descuidats" i que les posicions tròfiques de la xarxa dels aliments simplifiquen la complexitat dels sistemes reals que de vegades sobreemfasitzen moltes interaccions rares. La majoria d'estudis se centren en les influències més grans on es produeix el gros de la transferència d'energia. [18] "Aquestes omissions i problemes són motius de preocupació, però en l'evidència actual no presenten dificultats insuperables." [4]:669

Els estudis paleoecològics poden reconstruir aliments-xarxas fòssils i nivells tròfics. Els productors primaris formen la base (esferes vermelles), els depredadors a la part superior (esferes grogues), les línies representen enllaços d'alimentació. Les xarxas d'aliments originals (esquerra) es simplifiquen (dreta) agregant grups que s'alimenten de preses comunes en espècies tròfiques de gra gruixer més gruixer. [58]

Hi ha diferents tipus o categories de xarxas d'aliments:

 • xarxa¬†d'origen: un o m√©s node(s), tots els seus depredadors, tots els aliments que mengen aquests depredadors, etc.
 • xarxa¬†d'aig√ľera : un o m√©s node(s), totes les seves preses, tot el menjar que aquestes preses mengen, etc.
 • xarxa¬†de comunitat (o connectivitat): un grup de nodes i totes les connexions de qui menja.
 • xarxa¬†de flux d'energia: fluxos d'energia quantificats entre nodes al llarg d'enlla√ßos entre un recurs i un consumidor.¬†[4]
 • xarxa paleoecol√≤gica- una xarxa que reconstrueix ecosistemes a partir del registre f√≤ssil.¬†[58]
 • xarxa¬†funcional- emfatitza la import√†ncia funcional de certes connexions que tenen una forta for√ßa d'interacci√≥ i un major suport en l'organitzaci√≥ comunit√†ria, m√©s que les vies de flux d'energia. Les xarxas funcionals tenen compartiments, que s√≥n sub-grups a la xarxa m√©s gran on hi ha diferentsnitats i fortaleses d'interacci√≥.¬†[38]Les xarxas funcionals destaquen que "la import√†ncia de cada poblaci√≥ en el manteniment de la integritat d'una comunitat es reflecteix en la seva influ√®ncia en les taxes de creixement d'altres poblacions". [40]:511

Dins d'aquestes categories, les xarxas alimentàries es poden organitzar encara més segons els diferents tipus d'ecosistemes que s'investiguen. Per exemple, xarxas d'aliments humans, xarxas d'aliments agrícoles, xarxas d'aliments detritals, xarxas d'aliments marins,xarxas d'aliments aquàtics, xarxas d'aliments del sòl,xarxas d'aliments àrtics (o polars), xarxas d'aliments terrestres i xarxas d'aliments microbians. Aquestes caracteritzacions provenen del concepte d'ecosistema, que assumeix que els fenòmens objecte d'investigació (interaccions i bucles de retroalimentació) són suficients per explicar patrons dins dels límits, com ara la vora d'un bosc, una illa, una costa o alguna altra característica física pronunciada. [60][61][62]

Il·lustració d'una xarxa d'aliments del sòl.

Xarxa detrital

En una xarxa detrital, la mat√®ria vegetal i animal es descompon per descomponents, per exemple, bacteris i fongs, i es trasllada a detritivores i despr√©s carn√≠vors.¬†[63] Sovint hi ha relacions entre la xarxa detrital i la xarxa de pastura. Els bolets produ√Įts pels descomponents a la xarxa detrital es converteixen en una font d'aliment per a t√©rvols, esquirols i ratolins a la xarxa de pastura.¬†Els cucs de terra que mengen els pits s√≥n detritivores que consumeixen fulles en descomposici√≥.¬†[64]

"Detritus es pot definir àmpliament com qualsevol forma de matèria orgànica no viva, incloent diferents tipus de teixit vegetal (per exemple, les fulles, fusta morta, macròfits aquàtics, algues), teixit animal (carronya), microbis morts, fems (fems, pèl·lets fecals, guano, fragàs), així com productes secretats, excretats o exaltats d'organismes (per exemple, polímers extracel·lulars, nèctar, exsudats d'arrel i lixiviats,matèria orgànica dissolta). La importància relativa d'aquestes formes de detritus, en termes d'origen, mida i composició química, varia segons els ecosistemes." [48]:585

xarxas quantitatives d'aliments

Els ec√≤legs recullen dades sobre nivells tr√≤fics i xarxas d'aliments per modelar estad√≠sticament i calcular matem√†ticament par√†metres, com els utilitzats en altres tipus d'an√†lisi de xarxes (per exemple, teoria de grafs), per estudiar patrons emergents i propietats compartides entre ecosistemes. Hi ha diferents dimensions ecol√≤giques que es poden cartografiar per crear xarxas aliment√†ries m√©s complicades, com ara: composici√≥ d'esp√®cies (tipus d'esp√®cie),¬†riquesa (nombre d'esp√®cies), biomassa (pes sec de plantes i animals), productivitat (taxes de conversi√≥ d'energia i nutrients en creixement), i estabilitat (xarxas aliment√†ries al llarg del temps). Un diagrama xarxa d'aliments que il¬∑lustra la composici√≥ de les esp√®cies mostra com el canvi en una sola esp√®cie pot influir directament i indirectament en moltes altres. Els¬†estudis de microcosmos s'utilitzen per simplificar la recerca xarxa d'aliments en unitats semia√Įllades com petites fonts, troncs en descomposici√≥ i experiments de laboratori utilitzant organismes que es reprodueixen r√†pidament, com la¬†dafnia que s'alimenta d'algues cultivades sota ambients controlats en pots d'aigua.¬†[37]

Tot i que la complexitat de les connexions reals de les xarxas d'aliments és difícil de desxifrar, els ecòlegs han trobat en les xarxes models matemàtics una eina valuosa per aprofundir en l'estructura, l'estabilitat i les lleis dels comportaments de la xarxa alimentària en relació amb resultats observables. "La teoria xarxa dels aliments se centra en la idea de connexió." [66]:1648 Les fórmules quantitatives simplifiquen la complexitat de l'estructura xarxa dels aliments. El nombre d'enllaços tròfics (tL), per exemple, es converteix en un valor de connexió:

{displaystyle C={cfrac {t_{L}}{S(S-1)/2}}}C={cfrac {t_{L}}{S(S-1)/2}},

on, S(S-1)/2 és el nombre màxim de connexions binàries entre espècies S. [66] "La connexió (C) és la fracció de tots els enllaços possibles que es realitzen (L/S2) i representa una mesura estàndard de complexitat xarxa dels aliments..."[66]:12913 La distància (d) entre cada espècie parell en un la xarxa té una mitjana de càlcul de la distància mitjana entre tots els nodes d'una xarxa (D)[67] i multiplicada pel nombre total d'enllaços (L) per obtenir la densitat d'enllaç (LD), que està influenciada per variables dependents d'escala com la riquesa d'espècies. Aquestes fórmules són la base per comparar i investigar la naturalesa dels patrons no aleatoris en l'estructura de les xarxes xarxa alimentàries entre molts tipus diferents d'ecosistemes. [66]

L'escalat de les lleis, la complexitat, el caos i els correlats de patrons s√≥n caracter√≠stiques comunes atribu√Įdes a l'estructura xarxa dels aliments.¬†[69]

Complexitat i estabilitat

Una versió simplificada d'una xarxa d'aliments al golf de Nàpols en condicions d'estiu eutròfiques (verdes) i oligotròfiques (blaves). En l'estat del sistema verd, tant els copèpodes com els microzooplankton exerceixen una forta pressió de pastura sobre el fitoplàncton, mentre que a l'estat blau, els copèpodes augmenten la seva depredació sobre el microzooplancton, que al seu torn desplaça la seva depredació del fitoplàncton al plàncton bacterià o picoplàncton. Aquests mecanismes tròfics estabilitza el lliurament de matèria orgànica des dels copèpodes fins als peixos.

Les xarxas d'aliments s√≥n extremadament complexes. La complexitat √©s una mesura d'un nombre creixent de permutacions i tamb√© √©s un terme metaf√≤ric que transmet la intractabilitat mental o els l√≠mits relatius a possibilitats algor√≠tmiques il¬∑limitades. En terminologia xarxa aliment√†ria, la complexitat √©s producte del nombre d'esp√®cies i la connexi√≥.¬†[71][72]La connexi√≥ √©s "la fracci√≥ de tots els enlla√ßos possibles que es realitzen en una xarxa".¬†[74]:12917 Aquests conceptes van ser derivats i estimulats a trav√©s del suggeriment que la complexitat condueix a l'estabilitat en les xarxas aliment√†ries, com ara augmentar el nombre de nivells tr√≤fics en ecosistemes m√©s rics en esp√®cies. Aquesta hip√≤tesi va ser q√ľestionada a trav√©s de models matem√†tics que suggereixen el contrari, per√≤ estudis posteriors han demostrat que la premissa es mant√© en els sistemes reals.¬†[71]

A diferents nivells de la jerarquia de la vida, com l'estabilitat d'una xarxa aliment√†ria, "es mant√© la mateixa estructura general malgrat un flux continu i un canvi de components".¬†[75]:476 Com m√©s lluny sigui un sistema viu (per exemple, l'ecosistema) s'allunya de l'equilibri, m√©s gran √©s la seva complexitat.¬†[75] La complexitat t√© m√ļltiples significats en les ci√®ncies de la vida i en l'esfera p√ļblica que confonen la seva aplicaci√≥ com un terme prec√≠s per a finalitats anal√≠tiques en ci√®ncia.¬†[73] La complexitat en les ci√®ncies de la vida (o¬†biocomplexitat)es defineix per les "propietats que sorgeixen de la interacci√≥ de les interaccions conductuals, biol√≤giques, f√≠siques i socials que afecten, sostenen o s√≥n modificades per organismes vius, inclosos els humans".¬†[77]:1018

Han sorgit diversos conceptes de l'estudi de la complexitat en les xarxas aliment√†ries. La complexitat explica molts principis relacionats amb l'autoorganitzaci√≥, la no linealitat, la interacci√≥, la retroalimentaci√≥ cibern√®tica, la discontinu√Įtat, l'emerg√®ncia i l'estabilitat a les xarxas d'aliments. La nidificaci√≥, per exemple, es defineix com "un patr√≥ d'interacci√≥ en el qual els especialistes interactuen amb esp√®cies que formen subconjunts perfectes de l'esp√®cie amb la qual els generalistes interactuen",[78]:575 "‚ÄĒ√©s a dir, la dieta de les esp√®cies m√©s especialitzades √©s un subconjunt de la dieta de les seg√ľents esp√®cies m√©s generalitzades, i la seva dieta un subconjunt de la seg√ľent m√©s generalitzada, etc."¬†[79] Fins fa poc, es pensava que les xarxas d'aliments tenien poca estructura niada, per√≤ l'evid√®ncia emp√≠rica mostra que moltes xarxas publicades han niat subxarxas en el seu muntatge.¬†[80]

Les xarxas alimentàries són xarxes complexes. Com a xarxes, presenten propietats estructurals similars i lleis matemàtiques que s'han utilitzat per descriure altres sistemes complexos, com el petit món i les propietats lliures a escala. L'atribut del món petit es refereix als molts nodes connectats lliurement, l'agrupació densa no aleatòria d'uns pocs nodes (és a dir, espècies tròfiques o clau en ecologia), i la longitud d'un petit camí en comparació amb una gelosia regular. [74] "Les xarxes ecològiques, especialment les xarxes mutualistes, són generalment molt heterogènies, que consisteixen en àrees amb vincles escassos entre espècies i diferents àrees d'espècies estretament lligades. Aquestes regions d'alta densitat d'enllaços sovint es coneixen com a clítoris, concentradors, compartiments, sub-grups cohesionats o mòduls... Dins de les xarxas d'aliments, especialment en els sistemes aquàtics, la nidificació sembla estar relacionada amb la mida del cos perquè les dietes dels depredadors més petits tendeixen a ser subconjunts niats dels depredadors més grans (Woodward i Warren 2007; YvonDurocher et al. 2008), i les restriccions filogenètiques, per les qual els tàxons relacionats estan niats en funció de la seva història evolutiva comuna, també són evidents (Cattin et al. 2004)." [82]:257 "Els compartiments en xarxas d'aliments són subgrups de tàxons en els quals es produeixen moltes interaccions fortes dins dels subgrups i es produeixen poques interaccions febles entre els subgrups. Teòricament, els compartiments augmenten l'estabilitat a les xarxes, com les xarxas d'aliments." [59]

Les xarxas d'aliments també són complexes en la forma en què canvien d'escala, estacionalment i geogràficament. Els components de les xarxas alimentàries, inclosos els organismes i els nutrients minerals, travessen els llindars dels límits dels ecosistemes. Això ha donat lloc al concepte o àrea d'estudi conegut com a subvenció transfronterera. [60] "Això condueix a anomalies, com els càlculs de la xarxa alimentària que determinen que un ecosistema pot suportar la meitat d'un carnívor superior, sense especificar quin final." [62] No obstant això, s'han identificat diferències reals en l'estructura i la funció en comparar diferents tipus de xarxas d'aliments ecològics, com les xarxas terrestres vs. d'aliments aquàtics. Gais ako lang a gais

Història de les xarxas alimentàries

Victor Summerhayes i Charles Elton's 1923 xarxa alimentària de Bear Island (Les fletxes apunten a un organisme que és consumit per un altre organisme).

Les xarxas aliment√†ries serveixen de marc per ajudar els ec√≤legs a organitzar la complexa xarxa d'interaccions entre esp√®cies observades a la natura i a tot el m√≥n. Una de les primeres descripcions d'una cadena aliment√†ria va ser¬†descrita per un erudit¬†afro√†rab medieval anomenat¬†Al-Jahiz:"Tots els animals, en definitiva, no poden existir sense menjar, ni l'animal de ca√ßa pot ser ca√ßat al seu torn".¬†[84]:143 La primera representaci√≥ gr√†fica d'una xarxa d'aliments va ser de¬†Lorenzo Camerano el 1880, seguida independentment per les de Pierce i col¬∑legues el 1912 i¬†Victor Shelford el 1913.¬†[85]Dues teranyines aliment√†ries sobre¬†arengada van ser produ√Įdes per Victor Summerhayes i¬†Charles Elton[87] i¬†Alister Hardy[88] el 1923 i 1924. Charles Elton va ser pioner posteriorment en el concepte de cicles alimentaris, cadenes aliment√†ries i mida dels aliments en el seu llibre cl√†ssic de 1927 "Animal Ecology"; El 'cicle alimentari' d'Elton va ser substitu√Įt per la 'xarxa d'aliments' en un text ecol√≤gic posterior.¬†[89] Despr√©s de l'√ļs de Charles Elton de les xarxas aliment√†ries en la seva s√≠ntesi de 1927, es van convertir en un concepte central en el camp de¬†l'ecologia. Eltonva organitzar esp√®cies en¬†grups funcionals,que van constituir la base del¬†sistema tr√≤fic de classificaci√≥ en el paper cl√†ssic i emblem√†tic de Raymond¬†Lindemanel 1942 sobre din√†mica tr√≤fica.¬†[17][38] La noci√≥ d'una xarxa d'aliments t√© una base hist√≤rica en els escrits de¬†Charles Darwin i la seva terminologia, incloent un "banc entrella√ßat", "xarxa de vida", "xarxa de relacions complexes", i en refer√®ncia a les accions de descomposici√≥ dels cucs de terra va parlar sobre "el moviment continuat de les part√≠cules de la terra". Fins i tot abans, el 1768 John Bruckner va descriure la natura com "una xarxa cont√≠nua de vida".¬†[4][92][93][94]

L'interès per les xarxas alimentàries va augmentar després de l'estudi experimental i descriptiu de Robert Paine sobre les costes intermasexuals[95] suggerint que la complexitat de la xarxa alimentària era clau per mantenir la diversitat d'espècies i l'estabilitat ecològica. Molts ecòlegs teòrics,incloent Sir Robert May[96] i Stuart Pimm, van ser impulsats per aquest descobriment i altres per examinar les propietats matemàtiques de les xarxas d'aliments.

Vegeu també

Referències

 1. ^ Nowak, M. E.; Beulig, F.; von Fischer, J.; Muhr, J.; K√ľsel, K.; Trumbore, S. E. (2015).¬†"La fixaci√≥ autotr√≤fica de CO2 geog√®nic per microorganismes contribueix a la formaci√≥ de mat√®ria org√†nica del s√≤l i altera les signatures d'is√≤tops en una mofette d'aiguamolls"(PDF). Biogeoci√®ncies. Publicacions Copernicus (publicada 2015-12-08).¬†12 (23): 7169‚Äď7183.¬†doi:10.5194/bg-12-7169-2015. Consultat el¬†2019-10-01.
 2. ^ Kormondy, E. J. (1996). Conceptes d'ecologia (4a ed.). Nova Jersey: Prentice-Hall. p. 559. ISBN 978-0-13-478116-7.
 3. ^¬†Jump up to:Un B Proulx, S. R.; Promislow, D. E. L.; ‚ÜĎ Phillips, P.C. (2005).¬†"Pensament en xarxa en ecologia i evoluci√≥" (PDF). Tend√®ncies en Ecologia i Evoluci√≥. 20 (6): 345‚Äď353.¬†doi:10.1016/j.tree.2005.04.004.¬†PMID 16701391. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-08-15.
 4. ^¬†Jump up to:Un b c d e f g Pimm, S. L.; Lawton, J. H.; Cohen, J. E. (1991).¬†"Patrons xarxa alimentaris i les seves conseq√ľ√®ncies" (PDF). Naturalesa. 350 (6320): 669‚Äď674.¬†Bibcode:1991Natur.350.. 669P.¬†doi:10.1038/350669a0.¬†S2CID 4267587. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2010-06-10.
 5. ^ Jump up to:Un b c d e f Odum, E. P.; Barrett, G. W. (2005). Fonaments d'Ecologia (5a ed.). Brooks/Cole, una part de Cengage Learning. ISBN 978-0-534-42066-6. Arxivat de l'original el 2011-08-20.
 6. ^ Jump up to:Un B Benke, A.C. (2010). "Producció secundària". Coneixements d'Educació per a la Natura. 1 (8): 5.
 7. ^ Allesina, S.; Alonso, D.; Pascual, M. (2008).¬†"Un model general per a l'estructura xarxa dels aliments" (PDF). Ci√®ncia. 320 (5876): 658‚Äď661.¬†Bibcode:2008Sci... 320..658A.¬†doi:10.1126/science.1156269.¬†PMID 18451301.¬†S2CID 11536563. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-09-28.
 8. ^ Azam, F.; Fenche, T.; Camp, J. G.; Gra, J. S.; Meyer-Reil, L. A.; Thingstad, F. (1983).¬†"El paper ecol√≤gic dels microbis de columna d'aigua al mar" (PDF). Mar. Ecol. Prog. Ser.¬†10: 257‚Äď263.¬†Bibcode:1983MEPS... 10..257A.¬†doi:10.3354/meps010257.
 9. ^ Uroz, S.; Calvarus, C.; Turpault, M.; Frey-Klett, P. (2009).¬†"Meteoritzaci√≥ mineral per bacteris: ecologia, actors i mecanismes" (PDF). Tend√®ncies en Microbiologia. 17 (8): 378‚Äď387.¬†doi:10.1016/j.tim.2009.05.004.¬†PMID 19660952. [enlla√ß mort permanent]
 10. ^ Williams, R. J.; Mart√≠nez, N. D. (2000).¬†"Les regles simples produeixen xarxas d'aliments complexos" (PDF). Naturalesa. 404 (6774): 180‚Äď183.¬†doi:10.1038/35004572.¬†PMID10724169.¬†S2CID 205004984.
 11. ^ Correu, D.M. (2002).¬†"La llarga i curta durada de la cadena aliment√†ria" (PDF).¬†Tend√®ncies en Ecologia i Evoluci√≥. 17 (6): 269‚Äď277.¬†doi:10.1016/S0169-5347(02)02455-2. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-07-28.
 12. ^ Tavares-Cromar, A. F.; Williams, D. D. (1996).¬†"La import√†ncia de la resoluci√≥ temporal en l'an√†lisi xarxa d'aliments: Evid√®ncia d'un corrent basat en detritus" (PDF). Monografies Ecol√≤giques. 66 (1): 91‚Äď113.¬†doi:10.2307/2963482.¬†hdl:1807/768.¬†JSTOR 2963482.
 13. ^¬†Jump up to:Un B Pimm, S. L. (1979).¬†"L'estructura de les xarxas d'aliments" (PDF).¬†Biologia Te√≤rica de la Poblaci√≥.¬†16 (2): 144‚Äď158.¬†doi:10.1016/0040-5809(79)90010-8.¬†PMID 538731. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-09-27.
 14. ^ Jump up to:Un B Cosins, S. (1985-07-04). "Els ecologistes tornen a construir piràmides". Nou Científic. 1463: 50-54.
 15. ^ McCann, K. (2007). "Protecció de la bioestructura" (PDF). Naturalesa. 446 (7131): 29. Bibcode:2007Natur.446... 29M. doi:10.1038/446029a. PMID 17330028. S2CID4428058. Arxivat de l'original (PDF) el 2011-07-22.
 16. ^¬†Jump up to:Un B Thompson, R.M.; Hemberg, M.; Starzomski, B.M.; Shurin, J.B. (mar√ß de 2007).¬†"Nivells tr√≤fics i enredades tr√≤fiques: La prevalen√ßa de l'omn√≠vor en xarxas aliment√†ries reals" (PDF). Ecologia.¬†88 (3): 612‚Äď617.¬†doi:10.1890/05-1454.¬†PMID 17503589. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-08-15.
 17. ^¬†Jump up to:Un b c c Lindeman, R. L. (1942).¬†"L'aspecte tr√≤fic-din√†mic de l'ecologia" (PDF).Ecologia.¬†23 (4): 399‚Äď417.¬†doi:10.2307/1930126.¬†JSTOR 1930126.
 18. ^¬†Jump up to:Un B Hairston, N. G.; Hairston, N. G. (1993).¬†"Relacions causa-efecte en el flux energ√®tic, estructura tr√≤fica i interaccions interespec√≠fiques" (PDF). El naturalista americ√†. 142 (3): 379‚Äď411.¬†doi:10.1086/285546. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-07-20.
 19. ^ Fretwell, S. D. (1987).¬†"Din√†mica de la cadena aliment√†ria: La teoria central de l'ecologia?" (PDF).¬†Oikos. 50 (3): 291‚Äď301.¬†doi:10.2307/3565489.¬†JSTOR 3565489. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-07-28.
 20. ^ Polis, G. A.; Strong, D. R. (1996).¬†"Complexitat xarxa aliment√†ria i din√†mica comunit√†ria"(PDF). El naturalista americ√†. 147 (5): 813‚Äď846.¬†doi:10.1086/285880.¬†S2CID85155900.
 21. ^ Hoekman, D. (2010).¬†"Capgirar el cap: La temperatura influeix en la import√†ncia relativa dels efectes de dalt a baix i de baix a dalt" (PDF). Ecologia.¬†91 (10): 2819‚Äď2825.¬†doi:10.1890/10-0260.1.¬†PMID 21058543.
 22. ^ Schmitz, O. J. (2008). "Herbívora d'individus a ecosistemes". Revisió anual d'Ecologia, Evolució i Sistemàtica. 39: 133-152. doi:10.1146/annurev.ecolsys.39.110707.173418. S2CID 86686057.
 23. ^ Tscharntke, T.; Hawkins, B., A., eds. (2002). Interaccions de nivell multitròfic.Cambridge: Cambridge University Press. p. 282. ISBN 978-0-521-79110-6.
 24. ^ Polis, G.A.; et al. (2000).¬†"Quan √©s una cascada tr√≤fica una cascada tr√≤fica?" (PDF).¬†Tend√®ncies en Ecologia i Evoluci√≥. 15 (11): 473‚Äď5.¬†doi:10.1016/S0169-5347(00)01971-6.¬†PMID 11050351.
 25. ^ Sterner, R. W.; Petit, G. E.; Hood, J.M. "La conservació de la massa". Coneixements d'Educació per a la Natura. 2 (1): 11.
 26. ^ Odum, H. T. (1988). "Autoorganitzaci√≥, transformitat i informaci√≥".¬†Ci√®ncia. 242 (4882): 1132‚Äď1139.¬†Bibcode:1988Sci... 242.1132O.¬†doi:10.1126/science.242.4882.1132.¬†JSTOR 1702630.¬†PMID 17799729.¬†S2CID 27517361.
 27. ^ Odum, E. P. (1968). "Flux energètic en ecosistemes: Una revisió històrica". Zoòleg americà. 8 (1): 11-18. doi:10.1093/icb/8.1.11.
 28. ^ Mann, K. H. (1988).¬†"Producci√≥ i √ļs de detritus en diversos ecosistemes marins d'aigua dol√ßa, estuari i litoral" (PDF). Limnol. Oceanogr.¬†33 (2): 910‚Äď930.¬†doi:10.4319/lo.1988.33.4_part_2.0910. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2012-04-25.
 29. ^¬†Jump up to:Un B Koijman, S. A. L.M.; Andersen, T.; Koo, B. W. (2004).¬†"Representacions din√†miques del pressupost energ√®tic de les restriccions estoicom√®triques en la din√†mica de la poblaci√≥" (PDF). Ecologia.¬†85 (5): 1230‚Äď1243.¬†doi:10.1890/02-0250.
 30. ^ Anderson, K. H.; Beyer, J. E.; Lundberg, P. (2009). "Eficiències tròfiques i individuals de comunitats estructurades en grandària". Proc Biol Sci. 276 (1654): 109-114. doi:10.1098/rspb.2008.0951. PMC 2614255. PMID 18782750.
 31. ^ Benke, A.C. (2011). "Producció secundària, xarxas quantitatives d'aliments i posició tròfica". Coneixements d'Educació per a la Natura. 2 (2): 2.
 32. ^ Spellman, Frank R. (2008). La ciència de l'aigua: conceptes i aplicacions. Premsa CRC. p. 165. ISBN 978-1-4200-5544-3.
 33. ^ Kent, Michael (2000). Biologia Avançada. Oxford University Press US. p. 511. ISBN978-0-19-914195-1.
 34. ^ Kent, Michael (2000). Biologia Avançada. Oxford University Press US. p. 510. ISBN978-0-19-914195-1.
 35. ^¬†Jump up to:Un B Correu, D.M. (1993). "La llarga i curta durada de la cadena aliment√†ria".¬†Tend√®ncies en Ecologia i Evoluci√≥. 17 (6): 269‚Äď277.¬†doi:10.1016/S0169-5347(02)02455-2.
 36. ^ Odum, E. P.; Barrett, G. W. (2005). Fonaments de l'ecologia. Brooks Cole. p. 598. ISBN978-0-534-42066-6. [enllaç mort permanent]
 37. ^¬†Jump up to:Un B Cuc, B.; Duffy, J.E. (2003). "Biodiversitat, productivitat i estabilitat en xarxas aliment√†ries reals".¬†Tend√®ncies en Ecologia i Evoluci√≥. 18 (12): 628‚Äď632.¬†doi:10.1016/j.tree.2003.09.003.
 38. ^¬†Jump up to:Un b c c Paine, R. T. (1980). "xarxas aliment√†ries: Vinculaci√≥, for√ßa d'interacci√≥ i infraestructura comunit√†ria".¬†Revista d'Ecologia Animal.¬†49 (3): 666‚Äď685.¬†doi:10.2307/4220.¬†JSTOR 4220.¬†S2CID 55981512.
 39. ^ Raffaelli, D. (2002). "D'Elton a les matemàtiques i de nou". Ciència. 296 (5570): 1035-1037. doi:10.1126/science.1072080. PMID 12004106. S2CID 177263265.
 40. ^ Jump up to:Un b c c Rickleffs, Robert, E. (1996). L'Economia de la Natura. Universitat de Chicago Press. p. 678. ISBN 978-0-7167-3847-3.
 41. ^ Whitman, W.B.; Coleman, D.C.; Wieb, W. J. (1998).¬†"Procariotes: La majoria invisible".¬†Proc. Natl. Acad. Sci. USA.¬†95 (12): 6578‚Äď83.¬†Bibcode:1998PNAS... 95.6578W.¬†doi:10.1073/pnas.95.12.6578.¬†PMC 33863.¬†PMID 9618454.
 42. ^ Groombridge, B.; En Jenkins, M. (2002). Atles Mundial de la Biodiversitat: Els recursos vius de la Terra al segle XXI. Centre Mundial de Vigilància de la Conservació, Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient. ISBN 978-0-520-23668-4.
 43. ^ Spellman, Frank R. (2008). La ciència de l'aigua: conceptes i aplicacions. Premsa CRC. p. 167. ISBN 978-1-4200-5544-3.
 44. ^ Wang, H.; Morrison, W.; Singh, A.; Weiss, H. (2009). "Modelització de piràmides invertides de biomassa i refugis en ecosistemes" (PDF). Modelització Ecològica. 220 (11): 1376-1382. doi:10.1016/j.ecolmodel.2009.03.005. Arxivat de l'original (PDF) el 2011-10-07.
 45. ^ Pomeroy, L. R. (1970). "L'estrat√®gia del ciclisme mineral".¬†Revisi√≥ Anual d'Ecologia i Sistem√†tica. 1: 171‚Äď190.¬†doi:10.1146/annurev.es.01.110170.001131.¬†JSTOR 2096770.
 46. ^ Elser, J. J.; Fagan, W. F.; Donno, R. F.; Dobberfuhl, D. R.; Folarin, A.; Huberty, A.; et al. (2000).¬†"Restriccions nutricionals en xarxas d'aliments terrestres i d'aigua dol√ßa" (PDF).Naturalesa. 408 (6812): 578‚Äď580.¬†doi:10.1038/35046058.¬†PMID 11117743.¬†S2CID4408787. [enlla√ß mort permanent]
 47. ^ Koch, P. L.; Fox-Dobbs, K.; Newsom, S. D. Diet, G. P.; Flessa, K. W. (eds.).¬†"L'ecologia isot√≤pica dels vertebrats f√≤ssils i la paleobiologia de la conservaci√≥" (PDF). The Paleontological Society Papers.¬†15: 95‚Äď112.
 48. ^¬†Jump up to:Un B Moore, J.C.; Berlow, E. L.; Coleman, D.C.; de Ruiter, P.C.; Dong, Q.; Hastings, A.; et al. (2004). "Detritus, din√†mica tr√≤fica i biodiversitat".¬†Cartes d'Ecologia.¬†7 (7): 584‚Äď600.¬†doi:10.1111/j.1461-0248.2004.00606.x.¬†S2CID 2635427.
 49. ^ H. A., Lowenstam (1981). "Minerals formats per organismes".¬†Ci√®ncia. 211 (4487): 1126‚Äď1131.¬†Bibcode:1981Sci... 211.1126L.¬†doi:10.1126/science.7008198.¬†JSTOR 1685216.¬†PMID 7008198.¬†S2CID 31036238.
 50. ^ Warren, L. A.; Kauffman, M. E. (2003). ‚ÜĎ ¬ęGeoenginyers microbians¬Ľ.¬†Ci√®ncia. 299(5609): 1027-1029.¬†doi:10.1126/science.1072076.¬†JSTOR 3833546.¬†PMID12586932.¬†S2CID 19993145.
 51. ^ Gonz√°lez-Mu√Īoz, M. T.; Rodriguez-Navarro, C.; Mart√≠nez-Ruiz, F.; √Äries, J.M.; Merroun, M. L.; Rodriguez-Gallego, M. (2010).¬†"Biomineralitzaci√≥ bacteriana: noves idees a partir de la precipitaci√≥ mineral indu√Įda per Myxococcus".¬†Societat Geol√≤gica, Londres, Publicacions Especials. 336 (1): 31-50.¬†Bibcode:2010GSLSP.336... 31G.¬†doi:10.1144/SP336.3.¬†S2CID 130343033.
 52. ^ Gonzalez-Acosta, B.; Bashan, Y.; Hernandez-Saavedra, N. Y.; Ascencio, F.; De la Cruz-Ag√ľero, G. (2006).¬†"La temperatura estacional de l'aigua de mar √©s el principal determinant per a les poblacions de bacteris cultivables en els sediments d'un manglar intacte en una regi√≥ √†rida" (PDF). Ecologia microbiol√≤gica FEMS.¬†55 (2): 311‚Äď321.¬†doi:10.1111/j.1574-6941.2005.00019.x.¬†PMID 16420638.
 53. ^ DeAngelis, D. L.; Mulholland, P. J.; Palumbo, A. V.; Steinman, A. D.; Huston, M. A.; Elwood, J. W. (1989). "Dinàmica de nutrients i estabilitat food-xarxa". Revisió Anual d'Ecologia i Sistemàtica. 20: 71-95. doi:10.1146/annurev.ecolsys.20.1.71. JSTOR2097085.
 54. ^ Twiss, M. R.; Campbell, P. G.C.; Auclair, J. (1996).¬†"Regeneraci√≥, reciclatge i transfer√®ncia tr√≤fica de rastres per organismes microbians-xarxa en aig√ľes superficials pel√†giques del llac Erie" (PDF). Limnologia i Oceanografia.¬†41 (7): 1425-1437.¬†Bibcode:1996LimOc.. 41.1425T.¬†doi:10.4319/lo.1996.41.7.1425. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2012-04-25.
 55. ^ Maig, R.M. (1988). "Quantes espècies hi ha a la Terra?" (PDF). Ciència. 241 (4872): 1441-1449. Bibcode:1988Sci... 241.1441M. doi:10.1126/science.241.4872.1441. PMID17790039. S2CID 34992724. Arxivat de l'original (PDF) el 2013-05-11. Consultat el 2011-06-13.
 56. ^ Beattie, A.; Ehrlich, P. (2010). "El nexe d'uni√≥ en la conservaci√≥ de la biodiversitat".¬†Ci√®ncia. 328 (5976): 307‚Äď308.¬†Bibcode:2010Sci... 328..307B.¬†doi:10.1126/science.328.5976.307-c.¬†PMID 20395493.
 57. ^ Ehrlich, P. R.; Pringle, R.M. (2008).¬†"Paper col¬∑loqui: D'on ve la biodiversitat? Una mala previsi√≥ de negoci com sempre i una esperan√ßadora cartera de solucions parcials".¬†Actes de l'Acad√®mia Nacional de Ci√®ncies. 105 (S1): 11579‚Äď11586.¬†Bibcode:2008PNAS.. 10511579E.¬†doi:10.1073/pnas.0801911105.¬†PMC 2556413.¬†PMID 18695214.
 58. ^ Jump up to:Un B Dunne, J. A.; Williams, R. J.; Martinez, N. D.; Fusta, R. A.; Erwin, D. H.; Dobson, Andrew P. (2008). "Recopilació i anàlisi de xarxa de xarxas d'aliments cambrians". Plos Biologia. 6 (4): e102. doi:10.1371/journal.pbio.0060102. PMC 2689700. PMID18447582.
 59. ^¬†Jump up to:Un B Krause, A. E.; Frank, K. A.; En Mason, D.M.; Ulanowicz, R. E.; ‚ÜĎ Taylor, W. W. (2003).¬†"Compartiments revelats en estructura food-xarxa" (PDF). Naturalesa. 426 (6964): 282-285.¬†Bibcode:2003Natur.426.. 282K.¬†doi:10.1038/nature02115.¬†hdl:2027.42/62960.¬†PMID 14628050.¬†S2CID 1752696.
 60. ^ Jump up to:Un B Bormann, F. H.; Likens, G. E. (1967). "Ciclisme de nutrients" (PDF). Ciència. 155(3761): 424-429. Bibcode:1967Sci... 155..424B. doi:10.1126/science.155.3761.424. PMID 17737551. S2CID 35880562. Arxivat de l'original (PDF) el 2011-09-27.
 61. ^¬†Jump up to:Un B Polis, G. A.; Anderson, W.B.; Hold, R. D. (1997).¬†"Cap a una integraci√≥ de l'ecologia xarxa paisatg√≠stica i aliment√†ria: La din√†mica de les xarxas d'aliments subvencionades espacialment" (PDF). Revisi√≥ Anual d'Ecologia i Sistem√†tica. 28: 289‚Äď316.¬†doi:10.1146/annurev.ecolsys.28.1.289.¬†hdl:1808/817. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-10-02.
 62. ^¬†Jump up to:Un B O'Neil, R. V. (2001).¬†"√Čs hora d'enterrar el concepte d'ecosistema? (Amb plens honors militars, √©s clar!)" (PDF).¬†Ecologia.¬†82 (12): 3275‚Äď3284.¬†doi:10.1890/0012-9658(2001)082[3275:IITTBT]2.0.CO;2. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2012-04-25.
 63. ^ Gönenç, I. Ethem; Koutitonsky, Vladimir G.; Rashleigh, Brenda (2007). Avaluació del destí i efectes dels agents tòxics en els recursos hídrics. Springer. p. 279. ISBN 978-1-4020-5527-0.
 64. ^ Gil Nonato C. Santos; Alfonso C. Danac; Jorge P. Ocampo (2003). E-Biologia II. Magatzem de llibres Rex. p. 58. ISBN 978-971-23-3563-1.
 65. ^ Elser, J.; Hayakawa, K.; Urabe, J. (2001). "La limitaci√≥ de nutrients redueix la qualitat dels aliments per al zoopl√†ncton: resposta de Dafnia a l'enriquiment de f√≤sfor de Seston".¬†Ecologia.¬†82 (3): 898‚Äď903.¬†doi:10.1890/0012-9658(2001)082[0898:NLRFQF]2.0.CO;2.
 66. ^¬†Jump up to:Un B Paine, R. T. (1988).¬†"Mapes de carreteres d'interaccions o grist per al desenvolupament te√≤ric?" (PDF).¬†Ecologia.¬†69 (6): 1648‚Äď1654.¬†doi:10.2307/1941141.¬†JSTOR 1941141. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-07-28.
 67. ^¬†Jump up to:Un b c c Williams, R. J.; Berlow, E. L.; Dunne, J. A.; Barab√°si, A.; Martinez, N. D. (2002).¬†"Dos graus de separaci√≥ en xarxas aliment√†ries complexes".¬†Actes de l'Acad√®mia Nacional de Ci√®ncies. 99 (20): 12913‚Äď12916.¬†Bibcode:2002PNAS... 9912913W.¬†doi:10.1073/pnas.192448799.¬†PMC 130559.¬†PMID 12235367.
 68. ^¬†Jump up to:Un B Banasek-Richter, C.; Bersier, L. L.; Cattin, M.; Baltensperger, R.; Gabriel, J.; Merz, Y.; et al. (2009).¬†"Complexitat en xarxas quantitatives d'aliments" (PDF). Ecologia.¬†90 (6): 1470‚Äď1477.¬†doi:10.1890/08-2207.1.¬†hdl:1969.1/178777.¬†PMID 19569361. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-06-01.
 69. ^ Riede, J. O.; Rall, B.C.; Banasek-Richter, C.; Navarrete, S.A.; Wieters, E. A.; Emmerson, M.C.; et al. (2010). Woodwoard, G. (ed.). Escalat de propietats xarxa alimentàries amb diversitat i complexitat entre ecosistemes (PDF). 42. Burlington: Premsa acadèmica. pàg. ISBN 978-0-12-381363-3.
 70. ^ Briand, F.; Cohen, J. E. (1987). "Correlacionaments ambientals de longitud de la cadena alimentària" (PDF). Ciència. 238 (4829): 956-960. Bibcode:1987Sci... 238..956B. doi:10.1126/science.3672136. PMID 3672136. Arxivat de l'original (PDF) el 2012-04-25.
 71. ^¬†Jump up to:Un B Neutel, A.; Heesterbeek, J. A. P.; de Ruiter, P. D. (2002).¬†"Estabilitat en xarxas d'aliments reals: Enlla√ß feble en bucles llargs" (PDF).¬†Ci√®ncia. 295 (550): 1120‚Äď1123.¬†Bibcode:2002Sci... 296.1120N.¬†doi:10.1126/science.1068326.¬†hdl:1874/8123.¬†PMID12004131.¬†S2CID 34331654. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-09-28.
 72. ^ Leveque, C., ed. (2003). Ecologia: De l'ecosistema a la biosfera. Editorials de Ciència. p. 490. ISBN 978-1-57808-294-0.
 73. ^¬†Jump up to:Un B Proctor, J. D.; Larson, B.M. H. (2005).¬†‚ÜϬęEcologia, complexitat i met√†fora¬Ľ (PDF).BioCi√®ncia. 55 (12): 1065‚Äď1068.¬†doi:10.1641/0006-3568(2005)055[1065:ECAM]2.0.CO;2. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-10-06.
 74. ^¬†Jump up to:Un B Dunne, J. A.; Williams, R. J.; Martinez, N. D. (2002).¬†"Estructura food-xarxa i teoria de xarxes: El paper de la connexi√≥ i la mida".¬†Actes de l'Acad√®mia Nacional de Ci√®ncies. 99(20): 12917‚Äď12922.¬†Bibcode:2002PNAS... 9912917D.¬†doi:10.1073/pnas.192407699.¬†PMC 130560.¬†PMID 12235364.
 75. ^¬†Jump up to:Un B Capra, F. (2007). "Complexitat i vida".¬†Syst. Res.¬†24 (5): 475‚Äď479.¬†doi:10.1002/sres.848.
 76. ^ Peters, R. H. (1988). "Alguns problemes generals per a l'ecologia il¬∑lustrats per la teoria xarxa dels aliments".¬†Ecologia.¬†69 (6): 1673‚Äď1676.¬†doi:10.2307/1941145.¬†JSTOR1941145.
 77. ^ Michener, W. K.; Baerwald, T. J.; Firth, P.; Palmer, M. A.; Rosenberger, J. L.; Sandlin, E. A.; Zimmerman, H. (2001).¬†"Definici√≥ i desentrany de la biocomplexitat" (PDF).BioCi√®ncia. 51 (12): 1018‚Äď1023.¬†doi:10.1641/0006-3568(2001)051[1018:daub]2.0.co;2. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-08-17. Consultat el¬†2011-07-04.
 78. ^ Bascompte, J.; Jordan, P. (2007).¬†"Xarxes mutualistes vegetals-animals: L'arquitectura de la biodiversitat" (PDF). Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst.¬†38: 567‚Äď569.¬†doi:10.1146/annurev.ecolsys.38.091206.095818. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2009-10-25.
 79. ^ Montoya, J.M.; Pimm, S. L.; Sol√©, R. V. (2006).¬†"Xarxes ecol√≤giques i la seva fragilitat"(PDF). Naturalesa. 442 (7100): 259‚Äď264.¬†Bibcode:2006Natur.442.. 259M.¬†doi:10.1038/nature04927.¬†PMID 16855581.¬†S2CID 592403. Arxivat de¬†l'original(PDF) el 2010-07-06.
 80. ^ Michio, K.; Kato, S.; Sakato, Y. (2010).¬†"Les xarxas d'aliments es construeixen amb subxarxas niats".¬†Ecologia.¬†91 (11): 3123‚Äď3130.¬†doi:10.1890/09-2219.1.¬†PMID21141173.
 81. ^ Montoya, J.M.; Sol√©, R. V. (2002).¬†"Petits patrons mundials en xarxas d'aliments" (PDF).Revista de Biologia Te√≤rica.¬†214 (3): 405‚Äď412.¬†arXiv:cond-mat/0011195.¬†doi:10.1006/jtbi.2001.2460.¬†PMID 11846598. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-09-05.
 82. ^ Montoya, J.M.; Bl√ľthgen, N; Marr√≥, L.; Dormann, C. F.; Edwards, F.; Figueroa, D.; et al. (2009).¬†"Xarxes ecol√≤giques: m√©s enll√† de les xarxas aliment√†ries" (PDF). Revista d'Ecologia Animal.¬†78 (1): 253‚Äď269.¬†doi:10.1111/j.1365-2656.2008.01460.x.¬†PMID19120606. Arxivat de¬†l'original (PDF) el 2011-09-16.
 83. ^ Shurin, J.B.; Gruner, D. S.; Hillebrand, H. (2006). "Tot mullat o assecat? Diferències reals entre les xarxas d'aliments aquàtics i terrestres". Proc. R. Soc.B. 273 (1582): 1-9. doi:10.1098/rspb.2005.3377. PMC 1560001. PMID 16519227.
 84. ^ Egerton, F. N.¬†"Una hist√≤ria de les ci√®ncies ecol√≤giques, part 6: Ci√®ncia del llenguatge √†rab: Or√≠gens i escrits zool√≤gics" (PDF).¬†Butllet√≠ de la Societat Ecol√≤gica d'Am√®rica.¬†83(2): 142‚Äď146.
 85. ^ Egerton, FN (2007). "Comprensió de cadenes alimentàries i xarxas alimentàries, 1700-1970". Butlletí de la Societat Ecològica d'Amèrica. 88: 50-69. doi:10.1890/0012-9623(2007)88[50:UFCAFW]2.0.CO;2.
 86. ^ Shelford, V. (1913). "Comunitats animals a l'Amèrica temperada com il·lustrades a la regió de Chicago". Premsa de la Universitat de Chicago.
 87. ^ Summerhayes, VS; Elton, CS (1923). Contribucions a l'ecologia de Spitsbergen i l'illa de l'√≥s".¬†Revista d'Ecologia.¬†11 (2): 214‚Äď286.¬†doi:10.2307/2255864.¬†JSTOR 2255864.
 88. ^ Hardy, AC (1924). "L'arengada en relació al seu entorn animat. Part 1. Els hàbits alimentaris i d'alimentació de l'arengada amb especial referència a la costa est d'Anglaterra". Investigació pesquera London Sèrie II. 7 (3): 1-53.
 89. ^ Jump up to:Un B Elton, C. S. (1927). Ecologia Animal. Londres, Regne Unit.: Sidgwick i Jackson. ISBN978-0-226-20639-4.
 90. ^ Elton CS (1927) Ecologia Animal. S'ha tornat a publicar el 2001. Premsa de la Universitat de Chicago.
 91. ^ Allee, W.C. (1932). Vida animal i creixement social. Baltimore: La companyia i associats de Williams & Wilkins.
 92. ^ Stauffer, R.C. (1960). "Ecologia en la llarga versi√≥ manuscrita de l'"Origen de les esp√®cies" de Darwin i "Oeconomia delanatura" de Linn√©.¬†Proc. Am. Philos. Soc. 104 (2): 235‚Äď241.¬†JSTOR 985662.
 93. ^ Darwin, C. R. (1881). "La formació de motlle vegetal, a través de l'acció dels cucs, amb observacions sobre els seus hàbits". Londres: John Murray.
 94. ^ Pitjor, D. (1994). Economia de la natura: Una història d'idees ecològiques (2a ed.). Premsa universitària de Cambridge. p. 423. ISBN 978-0-521-46834-3.
 95. ^ Paine, RT (1966). "Complexitat xarxa alimentària i diversitat d'espècies". El naturalista americà. 100 (910): 65-75. doi:10.1086/282400. S2CID 85265656.
 96. ^ Maig RM (1973) Estabilitat i complexitat en ecosistemes model. Premsa universitària de Princeton.
 97. ^ Pimm SL (1982) xarxas d'aliments, Chapman & Hall.

Bibliografia