La vaca cegahisto.cat27-10-2014  (3873 lectures) Categoria: Ceramica

Terra sigillata


Contenidors terra sigillata.

Terra sigillata (en alguns contextos com el TS)√©s una expressi√≥ llatina que significa "Terra segellada (o cer√†mica) o que ha rebut un segell o segell,1referir-se a un tipus caracter√≠stic de cer√†mica Roja romana brillant. √Čs similar a la cer√†mica d' Aretina primerenca,tots dos tipus s√≥n m√©s cars originals met√†l¬∑lics, de manera que mostren caracter√≠stiques escheomorfes (peces que en cer√†mica reprodueixen formes concebudes en un altre material). La cronologia d'aquestes produccions abasta des del segle 1 aC a mitjan segle 3. Habitualment es tendeix a dividir en tres tipus de produccions, per zones d'origen i clarament distingibles: it√†lic, Sud-g√°ical i hispans. Un quart tipus podria ser produccions anomenades African TS, amb una cronologia posterior i imitant aquestes produccions anteriors.

Es cita com a plats distingits per Plini:

Aquesta ind√ļstria no era exclusiva de Samos, per√≤ tamb√© √©s rebatejada com la de Gr√®cia, √Äsia menor, It√†lia i Hisp√†nia. Plini el vell, Naturalis hist√≤ria,XXX 12

√ćndex

Terra sigillata cursiva

Sota el nom de terra sigillata cursiva est√† englobat tot un seguit de produccions de vern√≠s vermell d'un car√†cter antiadherent. Es desenvolupa a partir de la segona meitat del segle 1 aC, que dura fins a la segona meitat del segle 1 DC. L'origen d'aquesta tipologia es troba a Arezzo, Toscana,on el centre de producci√≥ m√©s important va ser localitzat a l'agost. √Čs conegut com a sigillata , ja que les parts estan marcades amb segells (seguint) del ceramista o el lloc de producci√≥ o terrissaire. Es realitzen en s√®rie, es baixen els costos i hi ha una massiva comercialitzaci√≥.

es distingeixen 3 fases:

 • La fase Prearetina √©s en la qual es transmet de negre a adhesiu vermell i es produeix al voltant de la meitat de l' 1 aC probablement a Arezzo. Aquest tipus de producci√≥ dura uns 20 anys. Les pastes s√≥n clares, ocre o ataronjades, amb una textura fina i un vern√≠s de tons ataronjats. Els vasos s√≥n llisos i copen les formes dels campanians.
 • El per√≠ode d'apogeu es produeix en l'√ļltim quart de la 1. I.B., aquesta fase continua durant tot el regnat d' August. Hi ha un domini total i definitiu de la t√®cnica. Pastes de color rosa salm√≥, fines i ben netes, brillants vernissos ocres. Renovaci√≥ del repertori llis al costat del qual apareix ara una producci√≥ decorada amb motius gofrat obtinguts mitjan√ßant motlles. √Čs habitual col¬∑locar la signatura a la part inferior de les ulleres, ja sigui de la terrisseria o del propietari de la f√†brica o del propietari del centre de producci√≥.
 • La fase tardana comen√ßa amb el regnat de Tiberi. Les formes existents es transformen i apareixen noves. Els relleus aplicats sobre formes llises es donen, primer molt simple i despr√©s m√©s complex. La producci√≥ assoleix el m√†xim nivell de qualitat assolit per les f√†briques d'Aretina. T√© una pasta m√©s prima i m√©s dura, de color notablement m√©s fosc i vern√≠s de la gamma ocre o el s√≤l de Siena, brillant i homogeni. A partir del 15 d'abril, els tallers d'Arezzo han disminu√Įt, l'activitat va cessar a la segona meitat del segle 1 DC, al voltant de 60/70.

Terra sigillata gallilica

Font de terra sigillata amb motius florals i vegetals en relleu, la Gaufresenque, 50-85 A.D., trobades a Tongeren (Bèlgica))Museu Galorromano, Tongeren (B)

Els tallers del sud de Glyc van començar a produir entre els anys 1920 i 1940,ocupant massivament tots els mercats provincials i competint amb l'italià terra sigillata. Els centres de la Graufesenque, els montans i el Banasac,són els primers que dominen la pasta i el vernís vermell fosc.

Es distingeixen diverses fases decoratives:

 • Assaig (10-20 A.D.): ornaments geom√®trics i vegetals.
 • Primitiu (20-40 A.D.): ornaments vegetals.
 • Esplendor (40-60 A.D.): major varietat i sofisticaci√≥.
 • Transici√≥ (60-80 A.D.): fortament carregada d'ornaments.
 • Decad√®ncia (80-120 A. D): decoraci√≥ er√≤tica i vegetal.
 • Tard√† (120-180 A.D.): geom√®tric.

Terra sigillata hispana

Bol de TS Hisp√°nica trobat a C√°stulo (I Century ad, M.A.N., Madrid).

S√≥n les produccions realitzades a Hisp√†nia sota la influ√®ncia de sigillatas cursiva i Gal. Els tallers de l' Ebre i en particular la vall de Najerilla a la Rioja, adquireixen gran import√†ncia, per la quantitat i qualitat dels seus productes, encara que hi ha tallers en altres zones de la pen√≠nsula, alguns tan importants com els del centre de producci√≥ d' And√ļjar, les cer√†miques del qual competien amb els Riojans en tota la b√©tica i fins i tot m√©s enll√† El seu temps d'aparici√≥ √©s en el segon quart del segle 1 DC.

Peça de terra sigillata conservada al Museu del teatre romà de Caesaraugusta.

El tardo hispà de terra sigillata és, des de finals del segle 3 o principis del IV fins a almenys el segle v, un tipus de ceràmica es va trobar abundantment en els dipòsits de baix perial, sent les grans proporcions en què apareix i la varietat entre elles, indicativa de l'existència d'una gran diversitat de tallers de producció, i encara que els terrissaires de la Rioja semblen tenir una rellevància considerable en aquest període[1],la presència d'un important nucli de tallers a la vall Tot i tenir una forta personalitat pròpia, especialment les formes decorades amb la floridura, la influència de la llum o els sigillatas africans, especialment d'Àfrica d i tardà gallic, és apreciable.

Terra sigillata africana

Va ser produ√Įda a l' √Äfrica proconsular i a Maurit√†nia de l' 1 al 7 de segle. En una primera fase (Africanterra sigillata tipus a) nom√©s es va utilitzar per al comer√ß local, no fins a l' √®poca Flavia quan es va iniciar la comercialitzaci√≥ a gran escala. Formes m√©s antigues imiten els Hisp√†nics i el sud-Galic.

Referències

 1. ‚ÜĎ De la seva situaci√≥. Borr√°s, Gonzalo (1993). Diccionari de termes d'art. Madrid: Anaya. p√†g. 137. ISBN 84-7838-388-3.

Bibliografia

 • Castellano Castillo, J. J. (1995): terra sigillata marmorata a Carthago nova. Actes del XXII Congr√©s Nacional d'arqueologia: Vigo 1993. Vol. 1, p√†g. 207-212.
 • Castellano Castillo, J. J. (2000): el sud-gallic terra sigillata de la zona de l'amfiteatre rom√† de Carthago nova. Saguntum: papers del Laboratori d'Arqueologia de Val√®ncia. N. 32, p√†g. 151-168. https://OJS.UV.es/index.php/Saguntum/article/View/1865/1374
 • Fern√°ndez Garc√≠a, M. i. i Roca Roumens, M. (coords) (2005): introducci√≥ a l'estudi de la cer√†mica romana: una guia de refer√®ncia curta. Servei de publicaci√≥ de la Universitat de M√†laga, 464 PP.
 • Jerez Linde, J. M.: la terra sigillata Italica del Museu Nacional d'art rom√† de M√®rida,Cuadernos Emeritenses, 29, m√®rida, 2005.
 • Montesinos i Mart√≠nez, Josep (1991): terra sigillata a Saguntum i terres valencianes,Caja de Ahorros de Sagunt.
 • Montesinos i Mart√≠nez, Josep (1998): comercialitzaci√≥ de terra sigillata a ILICI. Archaeological Series n. 16, Reial Acad√®mia de Cultura Valenciana.
 • Montesinos i Mart√≠nez, Josep (2004). Terra sigillata. Madrid: Reial Acad√®mia d'hist√≤ria. ISBN 84-95983-40-0. [2]
 • El nom i els segells de Potter (angl√®s i franc√®s)
 • Mart√≠n Gil FJ, Mart√≠n Ramos P, Gil Negro T, Ramos S√°nchez MC i Mart√≠n Gil J. (2011): tem√†tica decorativa a la terra sigillata Hisp√†nica dels jaciments de Tiedra i Padilla de Duero, Valladolid.

Ir a la navegación
Ir a la b√ļsqueda
Recipientes de terra sigillata.

Terra sigillata (abreviado en algunos contextos como TS) es una expresi√≥n latina que significa ¬ętierra (o cer√°mica) sellada¬Ľ o que ha recibido estampilla o sello,1‚Äč referida a un caracter√≠stico tipo de cer√°mica romana de color rojo brillante. Es similar a la temprana cer√°mica aretina, siendo ambos tipos emulaciones de originales met√°licos m√°s caros, por lo que muestran caracter√≠sticas esqueomorfas (piezas que en cer√°mica reproducen formas concebidas en otro material). La cronolog√≠a de estas producciones abarca desde el siglo I¬†a.¬†C. hasta mediados del siglo III aproximadamente. Normalmente tiende a dividirse en tres tipos de producciones, por zonas de procedencia y claramente diferenciables: TS it√°lica, sudg√°lica e hisp√°nica. Un cuarto tipo podr√≠an ser las producciones denominadas TS africana, con una cronolog√≠a posterior e imitando a estas producciones anteriores.

Es citada como vajilla distinguida por Plinio:

Esta industria no era exclusiva de Samos, sino que son igualmente renombradas las de Grecia, en Asia Menor, en Italia y en Hispania. Plinio el Viejo, Naturalis Historia, XXX 12

√ćndice

Terra sigillata it√°lica

Bajo la denominaci√≥n de terra sigillata it√°lica se engloba toda una serie de producciones de barniz rojo de car√°cter antiadherente. Se desarrolla a partir de la segunda mitad del s. I¬†a.¬†C. perdurando hasta la segunda mitad del s. I¬†d.¬†C. El origen de esta tipolog√≠a se sit√ļa en Arezzo, Toscana, donde se ubicaba el m√°s importante centro de producci√≥n en √©poca augustea. Se conoce como sigillata porque las piezas van marcadas con sellos (sigilla) del alfarero o del lugar de producci√≥n o alfar. Se realizan en serie, se abaratan los costes y se da una comercializaci√≥n masiva.

Se distinguen 3 fases:

 • La fase Prearetina es en la que se pasa del engobe negro al engobe rojo y se produce hacia mediados del s. I¬†a.¬†C. seguramente en Arezzo. Este tipo de producci√≥n dura unos 20 a√Īos. Las pastas son claras, de gama ocre o naranja, de textura fina y barniz de tonos anaranjados. Los vasos son lisos y copian las formas de las campanienses.
 • El periodo de apogeo se da en el √ļltimo cuarto del s. I¬†a.¬†C., esta fase se prolonga durante todo el reinado de Augusto. Se da un dominio total y definitivo de la t√©cnica. Pastas de color rosa salm√≥n, finas y bien depuradas, barnices de gama ocre brillantes. Renovaci√≥n del repertorio liso al lado del cual aparece ahora una producci√≥n decorada con motivos en relieve obtenidos por medio de moldes. Se asiste a la costumbre de colocar en el fondo de los vasos la firma, sea ya del alfarero o bien el propietario de la f√°brica o el del centro de producci√≥n.
 • La fase tard√≠a comienza con el reinado de Tiberio. Las formas existentes se transforman y aparecen nuevas. Se dan los relieves aplicados sobre formas lisas, primero muy sencillos y posteriormente m√°s complejos. La producci√≥n alcanza al m√°s alto nivel de calidad conseguido por las f√°bricas aretinas. Presenta una pasta m√°s fina y dura de color sensiblemente m√°s oscuro y barniz de gama ocre o tierra siena, brillante y homog√©neo. A partir del a√Īo 15¬†d.¬†C. se produce el declive de los talleres de Arezzo, la actividad cesa en la segunda mitad del s. I¬†d.¬†C., en torno a los a√Īos 60/70.

Terra sigillata g√°lica

Fuente en terra sigillata con motivos de flores y plantas en relieve, La Gaufresenque, 50-85 A.D., encontrado en Tongeren (Bélgica))Museo Galorromano, Tongeren (B)

Los talleres g√°licos del sur comenzaron a producir entre los a√Īos 20 y 40, ocupando masivamente todos los mercados provinciales y compitiendo con la terra sigillata it√°lica. Los centros de La Graufesenque, Montans y Banasac, son los primeros, dominando la pasta y el barniz rojo oscuro.

Se distinguen varias fases decorativas:

 • Ensayo (10-20 d.C)¬†: adornos geom√©tricos y vegetales.
 • Primitiva (20-40 d.C): adornos vegetales.
 • Esplendor (40-60 d.C): mayor variedad y sofisticaci√≥n.
 • Transici√≥n (60-80 d.C): muy cargada de adornos.
 • Decadencia (80-120 d.C): decoraci√≥n er√≥tica y vegetal.
 • Tard√≠o (120-180 d.C): geom√©trica.

Terra sigillata hisp√°nica

Cuenco de TS Hisp√°nica hallado en C√°stulo (siglo I d.C., M.A.N., Madrid).

Son las producciones realizadas en Hispania bajo la influencia de las sigillatas it√°licas y g√°licas. Los talleres del Ebro y en concreto del valle del Najerilla en La Rioja, adquieren una gran importancia, por la cantidad y calidad de sus productos, si bien existieron talleres en otros puntos de la Pen√≠nsula, algunos tan importantes como los del centro de producci√≥n de And√ļjar, cuyas cer√°micas compitieron con las riojanas en toda la B√©tica y a√ļn m√°s all√°. Su √©poca de aparici√≥n se sit√ļa en el segundo cuarto del siglo I¬†d.¬†C.

Pieza de terra sigillata conservada en el Museo del Teatro romano de Caesaraugusta.

La terra sigillata hisp√°nica tard√≠a es, a partir de finales del siglo III o comienzos del IV hasta por lo menos la quinta centuria, un tipo cer√°mico que se encuentra abundantemente en los yacimientos bajoimperiales, siendo las grandes proporciones en las que aparece y la variedad entre ellas, indicativa de la existencia de una gran diversidad de talleres productores, y si bien los alfares riojanos parecen seguir teniendo una relevancia considerable en este periodo[1], se detecta la presencia de un importante n√ļcleo de talleres en el valle del Duero. A pesar de poseer una marcada personalidad propia, en especial las formas decoradas a molde, es apreciable en ellas la influencia de las sigillatas claras o africanas, en especial de la Africana D y de las g√°licas tard√≠as.

Terra sigillata africana

Se produjo en el √Āfrica proconsular y Mauritania desde el siglo I al VII. En una primera fase (terra sigillata africana tipo A) solo se usaba para el comercio local, no siendo hasta la √©poca flavia cuando comenzara una comercializaci√≥n a gran escala. Las formas m√°s antiguas imitan a las TS hisp√°nicas y sudg√°licas.

Referencias

 1. ‚ÜĎ Fat√°s Cabeza, Guillermo; Borr√°s, Gonzalo (1993). Diccionario de T√©rminos de Arte. Madrid: Anaya. p.¬†137. ISBN 84-7838-388-3.

Bibliografía

 • Castellano Castillo, J. J. (1995): Terra sigillata marmorata en Carthago Nova. Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueolog√≠a: Vigo 1993. Vol. 1, p√°gs. 207-212.
 • Castellano Castillo, J. J. (2000): La terra sigillata sudg√°lica del √°rea del anfiteatro romano de Carthago Nova. Saguntum: Papeles del Laboratorio de Arqueolog√≠a de Valencia. N¬ļ 32, p√°gs. 151-168. https://ojs.uv.es/index.php/saguntum/article/view/1865/1374
 • Fern√°ndez Garc√≠a, M. I. y Roca Roumens, M. (Coords) (2005): Introducci√≥n al estudio de la cer√°mica romana: una breve gu√≠a de referencia. Servicio de publicaciones de la Universidad de M√°laga, 464 pp.
 • Jerez Linde, J. M.: La Terra Sigillata It√°lica del Museo Nacional de Arte Romano de M√©rida, Cuadernos Emeritenses, 29, M√©rida, 2005.
 • Montesinos i Mart√≠nez, Josep (1991): Terra Sigillata en Saguntum y tierras valencianas, Caja de Ahorros de Sagunto.
 • Montesinos i Mart√≠nez, Josep (1998): Comercializaci√≥n de Terra Sigillata en Ilici. Serie Arqueol√≥gica n√ļm.16, Real Academia de Cultura Valenciana.
 • Montesinos i Mart√≠nez, Josep (2004). Terra sigillata. Madrid: Real Academia de la Historia. ISBN 84-95983-40-0.[2]
 • Potter's name and stamps (In english and French)
 • Mart√≠n Gil FJ, Mart√≠n Ramos P, Gil Negro T, Ramos S√°nchez MC y Mart√≠n Gil J. (2011): Temario decorativo en la terra sigillata hisp√°nica de los yacimientos de Tiedra y Padilla de Duero, Valladolid.