La vaca cegahisto.cat16-04-2024  (73 lectures) Categoria: Articles

El princep - Maquiavel

El 1585 el duc de Sessa (1550-1606) havia demanat al Consell de 1a Inquisició l'autorització per a la publicació de les principals obres de Maquiavel El traductor que havia proposat era l'humanista valencià i bisbe de Vic Joan de Cardona (1511-89). Anys abans el duc ja havia iniciat una temptativa semblant i havia proposat el tortosí Marc Antoni Aldana com a traductor. Sembla que, malgrat els esforços, el kdiu no pogué dur a bon terme els seus propòsits És inteLesvíin; de veure les relacions amb Itàlia d’aquest personatge amb el duc dc Sessa, promotor de l’obra, era fill del gran almirall de Nàpols Ferran de Cardona-Anglesola, i nét del cap de les tropes de la Lliga Santa, que el 1512 ocuparen Florència per tomar-la als Mèdici. El pare de M. A Aldana havia servit a Nàpols i participat a la batalla de Pavia, i fou Bll  personalment qui hi féu presoner Francesc I de França.

Maquiavel, El Princep, trad. i ed. de Jordi Moners i Sinyol, Barcelona, Laia, 1982, pp. 150.

Image

Image