La vaca cegahisto.cat30-08-2023  (216 lectures) Categoria: Dones

Dones computadoras

Als Estats Units, les "dones ordinadors" eren dones que treballaven com a matemàtiques i científiques per dur a terme càlculs i anàlisis en diversos camps científics i tecnològics, incloent astronomia, física i desenvolupament d'ordinadors durant els segles XIX i XX. Un exemple famós és el treball de dones ordinadors a l'Observatori de Harvard a finals del segle XIX i principis del segle XX. Aquestes dones, conegudes com les Harvard Computers, van realitzar tasques d'anàlisi de dades astronòmiques, classificació d'estrelles i càlculs relacionats amb l'astronomia. Entre elles hi havia Henrietta Swan Leavitt, el treball del qual en estrelles variables va permetre determinar distàncies a l'espai i va contribuir a l'entesa de l'expansió de l'univers. Durant la Segona Guerra Mundial i la dècada de 1940, moltes dones van treballar com a "computadores humanes" en projectes de recerca i desenvolupament, incloent càlculs balístics i altres càlculs científics per recolzar la guerra. Un dels exemples més notables és el grup de dones que van treballar al projecte ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), un dels primers ordinadors electròniques. Tot i la seva contribució substancial al desenvolupament de la computació, les dones en aquest camp sovint no van rebre el reconeixement adequat. Amb el temps, a mesura que la tecnologia avançava i els ordinadors electròniques reemplaçaven els càlculs manuals, les dones ordinadors van passar a exercir rols en el desenvolupament de programari i en altres aspectes de la computació i la tecnologia. Tot i això, les barreres de gènere i discriminació al lloc de treball van persistir, limitant les oportunitats de moltes d'aquestes dones per avançar en les seves carreres i obtenir el reconeixement que mereixien. La història de les dones ordinadors als Estats Units és un recordatori important de les contribucions significatives que les dones han fet a la ciència, la tecnologia i altres camps al llarg de la història, malgrat les barreres i obstacles que van enfrontar.
_____________________________________________________________________________________________________________

En los Estados Unidos, las "mujeres computadoras" eran mujeres que trabajaban como matemáticas y científicas para llevar a cabo cálculos y análisis en diversos campos científicos y tecnológicos, incluyendo astronomía, física y desarrollo de computadoras durante los siglos XIX y XX.

Un ejemplo famoso es el trabajo de mujeres computadoras en el Observatorio de Harvard a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas mujeres, conocidas como las "Harvard Computers", realizaron tareas de análisis de datos astronómicos, clasificación de estrellas y cálculos relacionados con la astronomía. Entre ellas se encontraba Henrietta Swan Leavitt, cuyo trabajo en estrellas variables permitió determinar distancias en el espacio y contribuyó al entendimiento de la expansión del universo.

Durante la Segunda Guerra Mundial y la década de 1940, muchas mujeres trabajaron como "computadoras humanas" en proyectos de investigación y desarrollo, incluyendo cálculos balísticos y otros cálculos científicos para apoyar la guerra. Uno de los ejemplos más notables es el grupo de mujeres que trabajaron en el proyecto ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), una de las primeras computadoras electrónicas. A pesar de su contribución sustancial al desarrollo de la computación, las mujeres en este campo a menudo no recibieron el reconocimiento adecuado.

Con el tiempo, a medida que la tecnolog√≠a avanzaba y las computadoras electr√≥nicas reemplazaban los c√°lculos manuales, las mujeres computadoras pasaron a desempe√Īar roles en el desarrollo de software y en otros aspectos de la computaci√≥n y la tecnolog√≠a. Sin embargo, las barreras de g√©nero y discriminaci√≥n en el lugar de trabajo persistieron, limitando las oportunidades de muchas de estas mujeres para avanzar en sus carreras y obtener el reconocimiento que merec√≠an.

La historia de las mujeres computadoras en los Estados Unidos es un recordatorio importante de las contribuciones significativas que las mujeres han hecho a la ciencia, la tecnología y otros campos a lo largo de la historia, a pesar de las barreras y obstáculos que enfrentaron.