La vaca cegahisto.cat27-10-2015  (20529 lectures) Categoria: Antropologia

Similia Similibus Curantur

Similia Similibus Curantur, símptomes iguals es curen amb similars

hipocrates padre de la medicina sento bases de la homeopatia

Hipòcrates, metge grec del segle III a.C., considerat el pare de la medicina va ser el primer en teoritzar el Similia Similibus Curantur.

La frase Similia similibus Curantur (o Curentur*) expressa una de les bases de l'homeopatia, entre d'altres, la Llei de similitud , per la qual un pacient s'ha de curar amb la mateixa substància que causa els seus símptomes, però administrada en dosis mínimes.

Per posar un exemple senzill, pelar i tallar cebes, ens provoca una sèrie de símptomes: esquinçament, llagrimeig, irritació als ulls, etc., bé, a una persona que presenta aquests símptomes, sigui quina sigui la causa origen, l'all i la ceba, en dosis homeopàtiques, molt diluïts, activen al propi organisme que equilibra i cura aquests símptomes.

Hipòcrates, pare de la medicina

Hipòcrates va ser el primer a teoritzar i utilitzar la llei de la semblança que resumia en la següent frase:

"La malaltia és produïda pels "similia" i se li subministren "similia", el pacient evoluciona de la malaltia a la salut. L'estrangúria (Micció lenta i dolorosa ocasionada per l'espasme de la uretra o de la bufeta) se suprimeix amb el mateix agent que la produeix aplicat en dosis homeopàtiques.

Paracelsus, metge i alquimista

Paracelsus, a l'Edat Mitjana, subministrava el plàtan, l'agàric i la mirra amb el mateix criteri amb el que Hahnemann ho faria uns segles més tard i ho va expressar també:

"Els noms de les malalties no s'utilitzen per a la indicació de remeis; és l'origen que s'ha de comparar amb similars i aquesta comparació ens permet descobrir els mitjans per curar".

Conclusió

Així, l'homeopatia estudia els efectes i símptomes que les substàncies, en dosis tòxiques, produeixen en una persona sana, per aplicar-los, en dosis homeopàtiques, a aquells que pateixen els mateixos símptomes, Similia Similibus Curentur.

Més informació

* – cal dir que hi ha certa controvèrsia entre si la frase està escrita amb Curantur o Curentur. La veritat és que la majoria de les traduccions de l'Organització de Medicina es van fer amb Curantur, però una d'elles, i diversos homeòpates posteriors, deduït per la seva traducció llatina, pensen que és Curentur la paraula que millor descriu la Llei: Similia Similibus Curentur.

Per a més informació sobre els conceptes bàsics de l'homeopatia cliqueu aquí.