La vaca cegahisto.cat22-02-2017  (2726 lectures) Categoria: Naips

Naips - Gothic Catalan-suited cards, s.XV

Proemi

La primera referència europea sobre els naips són: la més antiga del 1310 a Catalunya (Consell de cent), i posteriorment hi han altres referències a Florència, França , Ducat de Siena, Viterbo, el sud d'Alemanya , Suïssa i Brabant. La majoria d'aquestes cites es refereixen a "una recent introducció". No s'han conservat naips d'aquesta fase primerenca, però les fonts indiquen que les cartes estaven sent pintaven 'en or i diversos colors "o" pintats i daurats ", que indicaria un jocs de naips fets a mà amb diversos graus de qualitat.

Els arxius històrics de Barcelona de ​​1380, esmenten un cert Roderic Borges, de Perpinyà, i el descriuen com "pintor i naiper" (pintor i fabricant de cartes de joc). Ell és el primer fabricant de naips referenciat. Altres fabricants de naips referenciats en els registres notarials inclouen Jaume Estalós (1420), Antoni Borges (1438), Bernat Soler (1443) i Joan Brunet (1443). Els naips eren produïts per aquests artesans o artistes, impresos a partir de gravats en fusta, gravats, 'pintats o daurats'.

______________________________________________________________

Traducció de l'article http://www.wopc.co.uk/spain/gothic/mac-sheet

L'any 2010 es va descobrir part d'un joc de naips gòtics baralla-catalana (N.d.T.: fins i tot la RAE ho reconeix:Naipe Del cat. naip, y este quizá del ár. ma‘íb 'censurable'.) a la coberta d'un llibre publicat el 1519; amb un full sense tallar on es veuen 15 naips. No pot ser, per descomptat, posterior a la data de publicació del llibre, però pot haver transcorregut un  temps entre la impressió del full per part impressor dels naips, i la seva utilització per part de l'enquadernador. (N.d.T.: no té perquè ser un rebuig, els impressors solien reutilitzar els gravats en fusta per a diferents obres)

detail from Gothic Spanish-suited cards

L'estil i el vestuari de les figures col·loca la xilografia entre 1460 i 1470. (N.d.T.: com en els naips Alemanys copiats dels catalans).. Totes les 'sotes' són de sexe femení, d'empeus i a tres quarts de perfil, aguantant els seus simbols. Els bastos són branques d'arbre gruixudes - no varetes primes com en els naips italians. Les targetes numerals han estat decorades amb motius addicionals que no són essencials per al disseny, és a dir, querubins retozant, i que, en aquest i altres aspectes estan relacionats amb el disseny del paquet de cartes fet pel Oberdeutscher Stecher, gravat en la dècada de 1490, i també amb el full sense tallar del Mestre de les Banderoles, gravat en el tercer quart del segle XV, i que també mostra imatges de nens nus jugant entre ells.

Els oros presenten l'escut de Catalunya amb tres pals. Aquests naips poden ser un exemple típic de naips de la baralla-catalana "estàndard" primerenca, potser d'abans deque Colom s'embarqués cap al "Nou Món", que  van ser imitades per fabricants de cartes francesos i gravadors alemanys que desitjaven exportar les seves mercaderies de tornda cap a les Espanyes. (N.d.T. -no feia cap falta exportarles.. eren les que s'empraven a tota Europa.. la baralla francesa és de 100 anys més tard)

Gothic Spanish-suited cards

Més amunt: full sense tallar que mostra quinze cartes, segle XV. Descobert a la portada del llibre d'un volum manuscrit català de 1519. Museu Nacional d'Art de Catalunya (Barcelona).


http://www.wopc.co.uk/germany/master-pw/circular