La vaca cegahisto.cat11-11-2014  (4997 lectures) Categoria: Ampolleta

Hores d'arena de Johan I

Com sabreu, navego des dels 15 anys (1960).. sóc el dret davant la messana, als 16 a Preu vaig estudiar tota la trigonometria esfèrica a l'abast universitari (fórmules de Bessel, etc..) i a part de que l'ampolleta fós catalana (i la brúixola pot-ser també!), i d'intuir que els catalans sabíem prou astronomia, per navegar a on fós amb els nostres portolans.. volia que els noms dels vents levantiscos fossin catalans, però el 1968 a la mili, a Ceuta, un company que també navegava em va convèncer de que:

El 1381, el príncep/infant Joan, duc de Girona, feu entrega del millor mapa cartogràfic del món conegut fet fins aleshores (que es tingui constància), a càrrec del mallorquí Cresques Abraham, al rei de França, el conegut Atles Català, fet el 1375.

hi ha Ă©s un manuscrit que diu que diu que Johan I va enviar a Charles IV unes hores, un mapamundi i un astrelau:

http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/205302/298566

http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/205300/298564

http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/205305/298570

 

SANITAT Y CULTURA DE JOHAN 1:. - Era de mena ... - Raco

per J Ma
dito nuestro Secretario vos embiamos duas delas ditas sortillas e el1 vos in- formard en qual .... ciat per construccions e sortilegis de ymagens, es ver que un nigroman- tich, loqual ...... Al Comte de Foix li envĂ­a, per En PericĂł Esplugues, cambrer, uun astrelau, un mapamundi, unes hores darena e un almanach de tres anys.

Ha rebut un llibret qu'En Dalmau Çaplana li ha tramès, del eclipsi del sol y de la lluna y del girament y del ple de la lluna, no sab «sil compte que fa deles hores del dit girament e ple comence al sol post o al mig dia o quan», per lo qu'encarrega a En Johan Janer que s'ho faça dir per ell y que li certifiqui clarament ab lletra sua ( 1658-11 g. ) . Y no ' n té prou ab los astròlechs del seu reyalme, sinó que vol saber tot lo qu'ha dit un astrelabre de Montpeller ( 1657-110) , y sovint consulta son amich, En Cresques de Vivers, juheu astròlech d'Avinyó ( 1751-1). Al Comte de Foix li envía, per En Pericó Esplugues, cambrer, «un astrelau, un mapamundi, unes hores darena e un almanach de tres anys

(el famós Atles català.) .i els estudiosos han acordat que ambdues coses després passen a poder del rei Carles V...perquè el mapamundi es troba al palau reial i les hores estan a l'acta notarial del seu testament, com explico al meu article de l'en.wiki

https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_sandglass

Nombre de campanes

guĂ rdia de tarda

Primer guĂ rdia per a gossos

Ăšltim guĂ rdi aper a gossos

Primer rellotge

guĂ rdiamitjĂ 

guĂ rdia de matĂ­

guĂ rdia Forenoon

Una

12:30

16:30

-

20:30

00:30

04:30

08:30

Dues

13:00

17:00

-

21:00

01:00

05:00

09:00

Tres

13:30

17:30

-

21:30

01:30

05:30

09:30

Quatre

14:00

18:00

-

22:00

02:00

06:00

10:00

Cinc

14:30

-

18:30

22:30

02:30

06:30

10:30

Sis

15:00

-

19:00

23:00

03:00

07:00

11:00

Set

15:30

-

19:30

23:30

03:30

07:30

11:30

Vuit

16:00

-

20:00

Mitjanit

04:00

08:00

Migdia

 

Another reference is found in an extensive inventory of the property of Charles V of France in his possession at the time of his death on September 16, 1380.[14] One item is an hourglass from the king's study at his castle of St. Germain en Laye, described as follows:[14][15][9]

Item ung grant orloge de mer, de deux grans fiolles plains de sablon, en ung grant estuy de boys garny d'archal.[14][15][9]

[Item a large sea clock, with two large phials filled with sand, in a large wooden brass-bound case.][14][15][9]