La vaca cegahisto.cat15-06-2021  (695 lectures) Categoria: Articles

El dilluns pels seus difunts - FILAR

SETMANA DEL FILAR
FILADORES
TEIXIDORS
COSIDORES
El dilluns, pels seus difunts,
la vella no fila,
el dimarts, pels seus pecats,
la vella no fila,
el dimecres, pels seus deixebles- per fer'n-se alegres
la vella no fila,
el dijous, per comprar ous,
la vella no fila,
el divendres, pels seus dits tendres,
la vella no fila,
el dissabte, pel seu recapte,
la vella no fila,
el diumenge filaria... però no n'ès dia.
El dilluns en plego peça,
el dimarts vaig a nuar,
el dimecres me l'arreglo
pel dijous començar;
el divendres vaig d'estrago,
el dissabte cobro bou
i el diumenge passo comptes
per saber si en tenim prou.
Tenc un mocador cosit en dilluns,
té els punts ben curts i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en dimarts,
té els punts ben llargs i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en dimecres,
és cosit en vespres i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en dijous,
té els punts ben nous i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en divendres,
és cosit des genres i és coneixedor.
Tenc un mocador cosit en dissabte,
és cosit de sastres i és coneixedor