La vaca cegahisto.cat18-10-2021  (848 lectures) Categoria: Articles

‎Concili d'Arles - 314

.

‎El ‎‎Concili d'Arles - 314,‎‎ organitzat per l'emperador Constantí I després d'un primer ‎‎concili‎‎ celebrat a Roma el 313, va reafirmar la condemna del ‎‎donatisme.‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ Va reunir 16 bisbes, alguns dels quals procedien de regions distants, Anglaterra, Galícia i Alemanya. Va ser el primer ‎‎Concili d'Arles.‎‎ ‎


‎El Concili‎

‎Fons‎

‎Després d'haver reconegut la religió cristiana per‎‎l'Edicte de Milà‎‎ del 313, Constantí I, com a veritable cap d'Estat, va organitzar a ‎‎Arles,‎‎ ‎‎ ‎‎l'1 d'agost‎‎de‎‎ ‎‎ ‎‎314,‎‎el concili més important mai convocat fins llavors, per condemnar el ‎‎donatisme.‎1‎. Aquest concili probablement té lloc a l'església construïda en el lloc d'un antic temple dedicat a la ‎‎Bona Deessa‎‎ i des de llavors es va convertir en Nostra ‎‎Senyora major.‎‎ El bisbe de ‎‎Roma, Sylvester,‎‎ no serà present al Concili. ‎

‎Disposicions‎

‎Aquest Concili i els seus 22 cànons condemnen el donatisme. ‎

‎Entre les altres mesures adoptades, el Concili reconeix el servei armat com un deure del cristià (acn. 3) i intenta fixar una ‎‎data oficial de Pasqua‎‎ comuna a tots els cristians. Va admetre la validesa del baptisme administrat per un pagà (acn.9), que va ser confirmat el 1439 pel ‎‎Concili de Florència‎‎ i va llançar una ferma condemna dels clergues que mantenien relacions amb les dones. També recorda que els diaques no poden oferir l'Eucaristia (ac 15) i que deuen als preveres l'honor que se'ls deu (ac 18). També va prendre altres mesures sobre el matrimoni cristià i la consagració dels bisbes. ‎

‎Participants‎

‎Aquest concili va reunir setze bisbes galo-romans (d'un total de trenta a la Gàl·lia).‎2‎, incloent: ‎

‎També hi havia: ‎

 • ‎Niça representada per Innocenti diaca, i exorcista agapista;‎
 • ‎Mende: Diaca Genialis, delegat per l'Església de Gévaudan per participar en el Concili d'Arles el 314, llavors ‎‎bisbe de la diòcesi de Gévaudan‎ ;
 • ‎Apt: la diòcesi d'Apt i el seu bisbe van ser representats per Romanus i Víctor;‎
 • Orange: Faustin representat per un clergue;‎
 • ‎per completar...‎

Referències‎

 1. ‎ Enciclopèdia Catòlica (1913), els Sínodes d'Arles ‎
  ‎El primer Concili d'Arles es va celebrar el 314, amb l'objectiu de posar fi a la controvèrsia donatista. Va confirmar les conclusions del Concili de Roma (313), és a dir, va reconèixer la validesa de l'elecció de Caecilià de Cartago, i va confirmar l'excomunió de Donat de Casae Nigrae. Els seus vint-i-dos canonges que s'ocupen de diversos abusos que s'havien arrossegat a la vida eclesiàstica des de la persecució de Dioclecià (284-305) es troben entre els documents més importants de la legislació eclesiàstica primerenca.‎
 2. ‎ Llista de participants en aquest concili publicat per Charles Munier (1963), llavors per Jean Gaudemet (1977), segons un manuscrit datable de la ‎‎nosaltres‎‎i‎‎ segle que va pertànyer al monestir de Corbie: ‎
  ‎Incipit nomina episcoporum clericis suis uel quanti uel ex quibus prouinciis ad Arelatense synhodo conuenerint sub Marino episcopo, temporibus Constantini, ad derimanda scismata uel prauas hominum intentiones, Volosiano et Anniano consulibus. [...] Oresius episcopus, Nazareus lector de ciuitate (M)asseliensi prouincia Vienninse [Marsella]. Marinus episcopus, prevere de Salamas, Nicasius, Afer, Vrsinus i Petrus diaconi de ciuitate Arelatensium prouincia Viennensi [Arles]. Verus episcopus, Beflas exurcista de ciuitate V(ienn)ensi prouincia suprascripta [Viena]. Dafenus episcopus, Victor exurcista de ciuitate Vasensi prouincia Vienninsi [Vaison]. Faustinus presbyter de ciuitate Arausicorum prouincia qua supra [Orange]. Innocentius diaconus, Agapitus exorcista portu Incheinsis [Niça]. Prevere de Romanus, Victor exorcista de ciuitate Aptensium [Apt]. Element de Galleis. Inbetausius episcopus, Primigenius diaconus de ciuitate Remorum [Reims]. Ausanius episcopus, Nicetius diaconus de ciuitate Rotomagensium [Rouen]. Riticius episcopus, prevere d'Amandus, Felomasius diaconus de ciuitate Augustudunensium [Autun]. Vosius episcopus, Petulinus exurcista de ciuitate Lugdunensium [Lió]. Maternus episcopus, Macrinus diaconus de ciuitate Agripenensium [Colònia]. Genialis diaconus de ciuitate Gabalum prouincia Aquitanica [Gévaudan]. Orientalis episcopus, Flauius diaconus de ciuitate Burdegalensi [Bordeus]. Agrucius episcopus, Felix exurcista de ciuitate Triuerorum [Trier]. Mamertinus episcopus, Leontius diaconus de ciuitate Elosasium [Eauze]. [...].‎
 3. ‎ ‎‎↑‎‎ ‎‎ ‎‎Régis Bertrand, ‎‎Le Christ des Marseillais,‎‎La Thune, Marsella, 2008, p. 12 ( ‎‎ ‎‎ISBN‎‎ ‎‎ ‎‎978-2-913847-43-9‎‎)‎‎ ‎
 4. ‎Gerard Lucas, ‎‎Viena en textos grecs i llatins: Cròniques literàries sobre la història de la ciutat, des de les Al·lòcries fins al final de la ‎‎DINS‎‎i‎‎ segle dd‎‎, MOM Éditions, ‎‎coll.‎‎ « Travaux de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée », ‎‎2018‎‎, 345 ‎‎p.‎‎ ‎‎(‎‎ISBN‎‎ ‎‎ ‎‎978-2-35668-185-0‎‎, ‎‎read online‎‎ [‎‎ ‎‎archive‎‎]‎‎)‎‎, pàgines 247-270 : « Adon de Vienne, Chronique », notamment le « Tableau récapitulatif de la liste des évêques de Vienne jusqu'à Avit »‎.
 5. ‎ ‎‎↑‎‎ ‎‎ ‎‎Els Fets d'aquest Concili informen: "Aquí comencen els noms dels bisbes i els seus clergues, quants i de quines províncies es van reunir al Concili d'Arles, amb el bisbe Marí, en temps de Constantí, ... Eborius, bisbe, de la ciutat de York, província de Bretanya. Restitutus, bisbe, de la City de Londres, la mateixa província que abans. Adelfius, bisbe de la ciutat de Lincoln ('civitas Colonia Londensium'); d'allà també sacerdots, sacerdot, Armini, diaca." (Canonges del Primer Concili d'Arles) Trad. Fonts chrétiennes, n° 241, pp. 58-61.‎

‎Veure també‎

‎Bibliografia‎

‎Articles relacionats‎

‎Enllaços externs‎