La vaca cegahisto.cat10-09-2023  (934 lectures) Categoria: Articles

Després de l'onze de setembre

cases i 34.005 habitants

 • Abolició de les Corts Catalanes

 • Abolició de tots els organismes de govern de la nació catalana

 • Extinció de la Generalitat de Lleida Vic Girona i Tarragona

 • Confiscació dels béns de qui es va distingir en la defensa de les llibertats i fins i tot de qui havia mort en la lluita.

 • obligació de tots els pobles a destinar una part dels seus camps pel farratge dels cavalls de les tropes castellanes

 • Prohibició als professors de la ciutat de Barcelona d'ensenyar retòrica i gramàtica

 • Entrada a la presó dels dirigents de la defensa de Barcelona encadenats amb grillons per a tota la vida, tot i haver estat promés a l'acta de capitulació de Barcelona el respecte al vençut.

 • Imposició com a oficial de la llengua castellana en lloc de la llengua catalana

 • Expulsats tots els empleats municipals de Barcelona així com els de la Generalitat sent substituïts per personal foraster

 • Prohibició danar pel carrer en grups de més de 2 persones després del toc de queda

 • Exili per ordre del capità general de molts individus que es van distingir pel seu amor ala terra

 • El 27 de març de 1715 va ser executat, decapitat i esquarterat sense rebre honors militars elgeneral Josep Moragues. El seu cap va ser exhibit en una gàbia de ferro durant mesos al portal de mar, a la plaça palau.

 • execució de Francesc Casllar i Tord oficial del regiment del Rei

 • Empresonament durant febrer i abril de 1715 de 3876 persones ajusticiaments a Girona execució a Vic de Bach de Roda

 • Modificació del règim municipal de Catalunya de manera que fos el rei de Castella el que nomenés els batlles i regidors municipals entre castellans o bé fidels a l'ocupant.

 • supressió de la Junta de Sanitat de Barcelona

 • prohibició del sometent a tota Catalunya

 • supressió dels càrrecs d'arxiver de la ciutat, de vigilant de Montjuïc i de cònsols a Nàpols, Sardenya i Palerm

 • Prohibició que els catalans tinguessin armes. Només un ganivet de pa i encadenat a la taula

 • Destrucció a tota Catalunya del escrits del mataroní Feliu de la Penya i de tots els escrits publicats durant la Guerra

 • Enderroc de tots els castells de Catalunya ...són incalculables les joies arquitectòniques que es van perdre

 • el primer d'octubre del 1718 es va abolir el sistema monetari i la moneda catalana

 • construcció de la ciutadella per poder vigilar la ciutat de Barcelona.. per a aquesta obres es van derrocar més de 1000 cases i es va obligar els propietaris a portar les pedres a la ciutadella sense cap compensació econòmicaa.

 • Violació de més de 10.000 dones.. aproximadament una tercera part de la població del Principat

 • els censos de Catalunya del 1717 i 1718 atribueixen a Catalunya 7404 caps de família, 5481 cases i 34.005 habitants

 • La guerra havia destruït a la tercera part de la ciutat de Barcelona la ciutat va patir dificultats en el Tresor Públic crisi, monetària reduccions de fortunes privades multiplicació dels impostos augment del preu de la vida i destrucció sistemàtiques que van desgastar una població sacrificada i esgotada.


 • Ni Espanya ni Castella no han demanat perdó encara..i han passat 308 anys 11 mesos i 29 dies.