La vaca cegahisto.cat02-08-2009  (2610 lectures) Categoria: Articles

Tercer Congres del Catalanisme

Durant aquest 2009 s'està duent a terme el Tercer Congrés Catalanista, amb l'objectiu de "visualitzar el moment actual de Catalunya des del punt de vista de la societat civil i oferir propostes de canvi i de recerca de solucions per aconseguir noves fites de construcció nacional i el retorn de l’ autoestima i de la il·lusió col·lectiva". El Congrés s'organitza en diferents reunions de debat repartides durant tot l'any per tot el territori, dins de quatre grans àmbits de treball: Llengua i Cultura, Economia i Innovació, Societat i Valors i Àmbit Polític.

Dins l'àmbit de llengua i cultura, aquest passat dissabte va tenir lloc a Reus la jornada de debat en temes històrics, sota el títol 'Història i Nació, Identitat i Tergiversacions'. La ponència marc va anar a càrrec de Jordi Casassas, i a posteriori hi va haver els diferents grups de treball per acabar amb una taula redona amb els representants dels diferents grups, i l'elaboració de les conclusions professionals.

Un dels grups de treball va ser 'la manipulacio de la història', on, sota la coordinació del professor Àngel Casals (Universitat de Barcelona) es repassà com n'és de certa la dita que la història la escriuen els vencedors, i es posà diversos exemples de com arreu del món s'han manipulat proves, s'han reinventat llegendes o s'ha modificat el patrimoni per reescriure la història, ja fos per motius polítics, religiosos o econòmics...

Diferents historiadors de la Fundació Nova Història participaren activament en la jornada de debat, i es compartí amb tots els assistents la següent presentació que recull diferents proves gràfiques d'alguns casos de manipulació històrica en el cas català. La presentació en diapositives és obra de l'investigador Manel Capdevila.