La vaca cegahisto.cat30-12-2016  (3772 lectures) Categoria: Arelotge

Rellotges mecĂ nics a Santa Maria de Cervera

La necessitat de mesurar el pas de les hores sorgí, sens dubte, en temps molt ... l'existència dels rellotges de sol i d'arena permetien saber quan havien de ser ....hi ha el segûent document: Guiu e mossèn Johan Steve, pahers l'any present e deiús scrit de la vila de Cervera


http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/viewFile/136997/187320http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/viewFile/136994/187305