La vaca cegahisto.cat23-10-2010  (4667 lectures) Categoria: RegneCat

Corona d'Aragó o Corona de Catalunya

Refrescant la memòria històrica dels qui neguen la catalanitat i  volen substituir la història.

1. Corona d'Aragó? Tota la correspondència diplomàtica de cara a la política exterior, era a tramesa a Barcelona
------------------
2. Corona d'Aragó? La princesa Peronella d'Aragó en el moment de casar-se amb Ramon Berenguer IV era una nena de 14 anys
------------------
3. Corona d'Aragó? En tots els documents antics on apareix aquesta nomenclatura sols es refereix al regne d'Aragó estricte
------------------
4. Corona d'Arag√≥? Catalunya era un Principat, una forma d'estat m√©s avan√ßada a un Regne. Roma despr√©s de ser Rep√ļblica i abans q Imperi tamb√©
------------------
5. Corona d'Aragó? Si era Aragó qui tallava el bacallà, com pot ser que no fos capaç d'imposar la seva llengua als territoris que conqueria?
------------------
6. Corona d'Aragó? Felip IV de Castella a les corts de Barcelona de 1626 va dir que els catalans antany van ser 'el terror universal de europa'
------------------
7. Corona d'Aragó? Els actes dels almogàvers que varen arrasar l'imperi bizantí al segle XIV, es coneix com la venjança catalana, no aragonesa
------------------
8. Corona d'Aragó? Els consolats de mar eren coneguts com consolats catalans, no aragonesos
------------------
9. Corona d'Aragó? Aragó mai ha tingut frontera amb el mar i per tant mai ha tingut flota ni Almiralls, Barcelona sí, i València, i Mallorca
------------------
10. Corona d'Aragó? Corts 1292 no es pot separar Mallorca d la "dominatione Catalonie e dictorum Aragonum Valentie et Comitatus Barchinone"
------------------
11. Corona d'Aragó? Els sicilians de Palerm mentre duraven les Corts de Casp (Aragó) es refereixen a tot el regne com "regnum Cathalonie"
------------------
12. Corona d'Aragó? El rei Jaume II en carta al dux de Venècia diu "partibus imperi Constantinopolis in Sicília et Cataloniae"
------------------
13. Corona d'Aragó? Pere II el Gran s'intitulava "Heres Cataloniae", significant així que era l'hereu de tots els reialmes.
------------------
14. Corona d'Aragó? Els exèrcits catalans van expulsar els castellans d Saragossa 2 voltes, la primera amb Berenguer IV i la segona amb Pere III
------------------
15. Corona d'Aragó? En l'enterrament de Joan II, el cavaller que representava Aragó duia una bandera blava amb creu blanca, no la senyera
-----------------
16. Corona d'Aragó? Els reis feien servir la numeració catalana en referir-se a ells mateixos també per Aragó. Pere IV d'Aragó signava Pere Terç
------------------
17. Corona d'Arag√≥? El rei Ferran II diferencia els mercaders s√ļbdits seus com "consuli mercatorum tam catalanorum quam castellanorum".
------------------
18. Corona d'Aragó? historiador aragonès Zurita s.XVI “els reis d'Aragó sempre van tenir com a llur natural i antiquíssima pàtria Catalunya"
-------------------
19. Corona d'Aragó? Tota la documentació reial que hi ha a l’Arxiu Reial de Barcelona dirigida a càrrecs d'Aragó estan en català.
-------------------
20. Corona d'Aragó? La majoria dels documents oficials dels reis, des de Ramon Berenguer IV fins a Felip III de 1620 són en català.
-------------------
21. Corona d'Aragó? tots els oficials de la Cancelleria reial eren a Barcelona. Els Furs d'Aragó mai esmenten una Cancelleria reial a Aragó.
-------------------
22. Corona d'Aragó? 1388, a les Corts generals de Montsó un síndic de Saragossa es queixava que les lleis civils es redactessin en català.
-------------------
23. corona d'Aragó? Les coronacions dels reis d'Aragó celebrades a Saragossa es feien en català, per disposició de Pere III
------------------
24. Corona d'Aragó? 1140 Ramon Berenguer IV, rep de les ordes militars el llegat del testament d'Alfons
------------------
25. Corona d'Aragó? 1137, el rei Ramir II d'Aragò dóna el seu regne i la seva filla al comte Ramon Berenguer IV de Catalunya
------------------
26. corona d'Aragó? El 1136 Saragossa, Calataiud, i Alagón estaven en poder dels castellans.
-------------------
27. Corona d'Aragó? Historiador Barcelonès sXVI Narcís Feliu va dir 'sota el nom de catalans eren designats en aquells temps els aragonesos'
-------------------
28. Corona d'Aragó? A les corts de Montsó 1362 la recaptació per la campanya militar, Aragó aportà 60 mil lliures i Barcelona 122 mil
-------------------
29. Corona d'Aragó? El regne d'Aragó tenia furs concedits pel rei i per tant derogables, Catalunya constitucions pactades amb ell inderogables
-------------------
30. Corona d'Aragó? Carles V d'Alemanya deia 'prefiero ser conde de Barcelona que emperador de romanos'
------------------
31. Corona d'Aragó? Quan Isabel la catòlica va morir, els castellans es van rebel·lar contra Ferran el catòlic dient-li 'viejo catalanote'
-------------------
32. Corona d'Arag√≥? El nom de ‚ÄúCorona d‚ÄôArag√≥‚ÄĚ per a designar l‚ÄôArxiu reial de Barcelona es va imposar a partir dels Decrets de Nova Planta
-------------------
33. corona d'Aragó? 1131 el rei Alfons fa hereus del regne les ordes militars del Sant Sepulcre, l'Hospital i del Temple en terceres parts.
--------------

El casament de Peronella amb Berenguer IV, va ser una imposició dels nobles aragonesos a Ramir II el monjo, calia fer que Aragó treies el nas al mar, i tot i així, no els va servir de massa, és bo llegir la història i esvair aquestes ínfules de grandesa que tenen al altre costat de l'Ebre, Tinc entes que Waska va ser la zona més important de l'Aragó d'aquell temps, segles XI i XII.