La vaca cegahisto.cat29-09-2021  (771 lectures) Categoria: MedinaSidonia

America versus iespana- els arxius de la Duquessa

Cliqueu per => americaversus.iespana

La recerca no té res a veure amb el llibre "Àfrica versus Amèrica" ni amb les idees de na Isabel i la seva muller sobre si els moros havien arribat abans al Carib, que si naps q si cols.. sigui cert o no sigui cert.. el que és important...  és que a aquesta web hi havia fa 14 anys 1945 fitxers amb una gran quantitat documents digitalitzats p.e. el Tractat d'Alcaçoves amb el que es va poder demostrar la falsedat dels que deien que els catalans no podien participar en el descobriment perqué hi eren exclosos i al fet que a la Intercaetera no es parla de Catalunya-Aragó.. però en canvi al Tractat Tordesillas sí..

Trobar sense pistes on estaven aquests 1500 escaig documents (de sis milions) va ser una investigació forense de tota una nit de treball acabant amb el colofó del mestratge d'un bon amic que els ha baixat.

America versus iespana

© Luisa Isabel Álvarez de Toledo