La vaca cegahisto.cat18-07-2014  (5134 lectures) Categoria: Celestina

Traducció anglesa de La Celestina que passa a València

La traducció anglesa de La Celestina que passa a València

Una Celestina suposadament escrita per En Mateo Aleman ens ha arribat només a través de la traducció anglesa i ens situa l'obra clarament a la ciutat de València, amb referents exclusivament catalans

Portada de La Celestina adjunta al Guzman d'Alfarache

 

Al final de la traducci√≥ anglesa de Londres del 1707, en dos volums de¬†The Life of Guzm√°n d'Alfarache or The Spanish Rogue [La vida de Guzman d'Alfarache o el Murri Espanyol] d'En Mateo Alem√°n, ens hi trobem¬†The Spanish Bawd, la tragicom√®dia de¬†La Celestina1. Ens diu la portada ¬ętaken from the¬†Spanish Play of¬†Mateo Aleman, Author of GUZMAN¬Ľ [presa de la representaci√≥ Espanyola de Mateo Aleman]. Va escriure En Mateo Aleman¬†La Celestina, o potser alguna versi√≥? No, que jo s√†piga. Tanmateix, la portada ens sembla assenyalar la tragicom√®dia de vint-i-un actes que tots coneixem: ¬ęReduc'd from 21, as it is in the Original, to 5 Acts; and adapted to the¬†English Stage¬Ľ [redu√Įda de 21, tal com √©s a l'Original, a 5 Actes, i adaptada als Escenaris Anglesos].

El pr√≤leg ens pot resultar encara m√©s conf√ļs, perqu√® ens cita aquesta Celestina com una obra c√®lebre d'En Mateo Aleman: ¬ęWhoever will give themselves the Trouble to read over Mateo Aleman's Celebrated Dramatick Poem, call'd Celestina, or, the Spanish Bawd¬Ľ [Qui mai es prengui la mol√®stia de llegir-se el c√®lebre poema dram√†tic de Mateo Aleman, anomenat Celestina, o l'Alcavota Espanyola].

El punt m√©s interessant, per√≤, el trobem just en una gran frase a l'inici de l'obra, despr√©s de llistar-nos els personatges: ¬ęScene, The City of Valentia¬Ľ [Escena, la Ciutat de Val√®ncia]. No val qualsevol ciutat, i cal indicar-la al lector. En Jordi Bilbeny ja va defensar la situaci√≥ de l'obra a la capital valenciana2, mencionant haver sentit esment d'una Celestina anglesa del segle XVIII que passava a Val√®ncia, i es podria tractar d'aquesta. L'√Älex Sendra tamb√© va arribar a la mateixa conclusi√≥ a trav√©s de l'estudi dels eclipsis del segle XVI a la Pen√≠nsula Ib√®rica3 i les refer√®ncies costeres del text4. La troballa d'aquest exemplar angl√®s confirma els resultats de les anteriors investigacions.

Scene, The City of Valentia

Els erudits que han estudiat¬†La Celestina castellana la situen b√© a Toledo, b√© a Sevilla, tot i que el text no menciona enlloc quina √©s la ciutat on es du a terme l'acci√≥. En canvi, en aquest text tradu√Įt de l'angl√®s, a part de dir-ho expl√≠citament a la presentaci√≥, hi trobem moltes refer√®ncies a Val√®ncia, aix√≠ com hi notem vincles amb el Principat i ni un de sol amb territori castell√†. Llisto a continuaci√≥ totes les refer√®ncies espaials que hi he sabut distingir:

1.- ¬ęAre there two more likely Lads in¬†Valentia? Tall, Clean-limb'd, Strong, Nimble, Smooth-fac'd and Young, a Quality worth a thousand, and there wou'd not a Handsome Wench in¬†Spain stand out against you¬Ľ (p√†g. 18) [Que potser n'hi ha dos m√©s com vosaltres a Val√®ncia? Alts, ben proporcionats, forts, √†gils, ben afaitats i joves, una qualitat que val per mil, de manera que no se us resistiria cap noia d'Espanya]. Ho diu la Celestina a en Parmeno, intentant-lo conv√®ncer a participar en el pla, referint-se a ell i en Sempronio. Aquest par√†graf s'hauria de correspondre amb un del primer acte de¬†La Celestina castellana, on no hi ha refer√®ncies espaials: ¬ęPor deleyte, semejable es, como seays en edad dispuestos para todo linaje de plazer, en que m√°s los mo√ßos que los viejos se juntan¬Ľ.

2.- ¬ęOh Sir, are you here again! Score it up. Twice in one day. ‚ÄĒ Our Lady of¬†Montferrat has not work'd a greater miracle this hundred years¬Ľ (p√†g. 24) [Oh senyor, ja torneu a ser aqu√≠! Preneu-ne nota. Dos cops en un dia]. Ho diu l'El√≠cia, sorpresa que en Sempronio ha tornat dos cops el mateix dia. Ho trobem al tercer acte de¬†La Celestina castellana: ¬ęSantiguarme quiero, Sempronio; quiero hazer una raya en el agua: ¬Ņque novedad es esta, venir oy ac√° dos veces?¬Ľ. Em sembla clara menci√≥ a Nostra Senyora de Montserrat, on una essa llarga (MontŇŅerrat) s'hauria conf√≥s amb una efa.

3.- ¬ęI'll go to¬†San Jago, carry all my Vestals in Procession, and we'll offer up our Vows to the Patron of the City¬Ľ (p√†g. 29) [Anir√© a San Jago, portar√© totes les meves verges en processi√≥, i oferirem els nostres vots al patr√≥ de la ciutat]. Ho diu la Celestina a l'Alisa, dient on anir√† despr√©s de vendre fil, un lloc anomenat Sant Jago. Trobem un equivalent del text a¬†La Celestina castellana al quart acte, per b√© que el nom del lloc no hi √©s: ¬ęYo te prometo, se√Īora, en yendo de aqu√≠ me vaya por estos monesterios donde tengo frayles devotos m√≠os, √© les d√© el mismo cargo que t√ļ me das¬Ľ.

4.- ¬ęI wou'd have bought all the Thread in¬†Valentia in half the time¬Ľ (p√†g. 36) [Ja hagu√©s pogut comprar tot el fil de Val√®ncia en la meitat de temps]. Ho diu la Lucr√®cia a la Melibea, acabada de tornar, perqu√® la Melibea encara est√† parlant amb la Celestina, que li ven fil. En trobem l'equivalent a¬†La Celestina castellana al quart acte, tamb√© en paraules de la Lucr√®cia: ¬ęSe√Īora, que baste lo dicho que es tarde¬Ľ.

5.- ¬ęThere's not a Soul in¬†Valentia understands that Distemper better than I¬Ľ (p√†g. 45) [No hi ha cap √†nima a Val√®ncia que entengui aquest desordre millor que jo]. Parla del mal que sent Areusa, ¬ęha quatro horas que muero de la madre¬Ľ, al set√® acte. Just la Celestina li respon: ¬ęPues dame lugar, tentar√©: que aun algo s√© yo deste mal, por mi pecado, que cada una se tiene su madre, y √ßo√ßobras della¬Ľ.

6.- ¬ęThree white Loaves, a Dozen Bottles of good¬†Monviedo¬Ľ (p√†g. 54) [Tres barres de pa blanc, una dotzena d'ampolles de bon Monviedo]. Sembla equivalent al passatge que trobem en castell√† al set√® acte: ¬ęPan blanco, vino de Monviedro¬Ľ. Morvedre ens porta a Sagunt.¬†La Celestina castellana, al nov√® acte, cita vins de diferents llocs, ¬ęde Monuiedro, de Luque, de Toro, de Madrigal, de Sant Mart√≠n, √© de muchos otros lugares¬Ľ, que no trobem mencionats en aquesta traducci√≥ anglesa.

7.- ¬ęGive me a pretty plump Wench, like my little¬†Lissy here, worth all the Partridges at¬†Buen retiro¬Ľ (p√†g. 56) [Dona'm una noieta maca i refeta, com la meva petita Lisa aqu√≠ present, que val com totes les perdius de Buen retiro]. Ho diu en Sempronio elogiant la seva enamorada, en un llarg enraonament d'abans de sopar. Aquesta refer√®ncia a les perdius de Buen retiro √©s referent a prostitutes, i pot ser de Bonrep√≤s. Sembla que no pot¬†ser del Palau del Buen Retiro de Madrid, ja que aquest fou constru√Įt posterior a la mort d'En Mateo Aleman. Correspon a l'inci del nov√® acte de¬†La Celestina castellana, per√≤ all√† en Sempronio es limita a dir: ¬ęCalla mi se√Īora mi vida, mis amores; que quien √° otro sirve no es libre; ass√≠ que subjeci√≥n me relieva de culpa¬Ľ.

8.- ¬ęThen I have a Bottle of rare¬†Barcelona¬Ľ (p√†g. 56) [I despr√©s em prendr√© una ampolla d'un excepcional Barcelona]. Ho diu la Celestina en un llarg elogi del vi. A¬†La Celestina castellana, nov√® acte, parla molt del que beur√†, per√≤ no diu ni que √©s vi.

9.- ¬ęYou have your¬†Fenouillette, your¬†Ratafia, your¬†Aqua Mirabilis, your Citron Water¬Ľ (p√†g. 62) [Tens el teu Fenolleda (digestiu de fonoll), la teva Ratafia, la teva Aqua Mirabilis, la teva llimonada]. Correspon a una burla que fa l'El√≠cia de la vida fina de la Lucr√®cia, com a dama de companyia. La Lucr√®cia acaba d'entrar a mig sopar, i trobem aquesta escena al final del nov√® acte de¬†La Celestina castellana, per√≤ en aquest cas l'El√≠cia no hi interv√©.

10.- ¬ęHeav'n's bless your Ladiship, and¬†San Jago bestow a Miracle upon you¬Ľ (p√†g. 68) [Que el cel beneeixi vostra senyoria, i San Jago us concedeixi un miracle]. Ho diu la Celestina a la Melibea, mentre aquesta √ļltima declara el mal que pateix pel seu amor per en Calisto. Val a dir que la catedral de Val√®ncia inclou una capella a Sant Jaume. El passatge equivaldria al des√® acte de¬†La Celestina castellana, per√≤ no hi trobo cap equivalent en particular.

11.- ¬ęIf any of her Father's Men hear him, or the Alguazils shou'd meet with us here, we shall be taken and sent to the Galleys¬Ľ (p√†g. 75) [Si cap dels homes del seu pare el sent, o els algutzirs ens enganxessin aqu√≠, ens prendrien i ens enviarien a galeres]. El paper de l'algutzir √©s t√≠pic de les terres catalanes. Tamb√© el trobem a¬†La Celestina castellana al final del dotz√® acte, ¬ęHuye, huye, Parmeno, que carga mucha gente. Guarte, guarte, que viene el alguazil¬Ľ.1

12.- ¬ęCou'd this Sword of mine tell the Deeds it has done; your St.¬†Georges, your¬†Don Bellianis's, your¬†Almanzors¬Ľ (p√†g. 88) [Si aquesta meva espasa pogu√©s explicar les gestes que ha fet; el teu Sant Jordi, el teu Don Bellian√≠s, el teu Almanzors]. Ho diu en Centuri√≥ mentre explica que la seva espasa t√© un gran passat d'assassinats, mencionant l'espasa de Sant Jordi. Ho trobem molt m√©s curt al divuit√® acte de¬†La Celestina castellana: ¬ęSi mi espada dixesse lo que haze, tiempo le faltar√≠a para hablar¬Ľ.

13.- ¬ęWhat Blade of¬†Bilboa, Buckler of¬†Barcelona, Helmet of¬†Colatagud, can stand out against it?¬Ľ (p√†g. 88) [Quina fulla de Bilbo, escut de Barcelona, casc de Calataiud, pot resistir-s'hi?]. Sembla an√†leg al passatge de¬†La Celestina castellana del divuit√® acte: ¬ę¬Ņquien destro√ßa la malla muy fina? ¬Ņqui√©n haze rica de los broqueles de Barcelona? qui√©n revana los capacetes de Calatayud sino ella?¬Ľ.

14.- ¬ęBid, bid the Sun be still, and Tides their flowing cease; and Streams their Springs forsake¬Ľ (p√†g. 98) [Que s'aturi, que s'aturi el sol, i cessi el fluir de marees; i que els raigs d'aigua abandonin les deus]. Un dels versos que Calisto dedica a la Melibea, durant el llarg di√†leg que tenen d'enamorats quan finalment estan junts. Una menci√≥ a la marea com aquesta √©s normal en una ciutat costera. Correspondria al dinov√® acte de¬†La Celestina castellana, per√≤ all√† en prou feines s'intercanvien gaires paraules en Calisto i la Melibea i, per tant, no hi podem trobar corresponent.

Sense dubte, ens trobem amb l'acci√≥ a Val√®ncia i amb imaginari catal√†. Si ara intentem aglutinar-ne les refer√®ncies temporals, tal com l'autoria d'En Mateo Aleman (1547 ‚Äď 1615?), podr√≠em acotar quan aquesta va ser escrita:

¬ęThere's the Duke¬†de Medina C√¶li, the Duke¬†de l'Infantado, the Duke and Dutchess of¬†Popoli¬Ľ (p√†g. 11) [Hi ha el Duc de Medinaceli, el Duc de l'Infantat, el Duc i la Duquesa de P√≤poli]. Aquesta menci√≥ la fa la Celestina, mentre recorda a en Sempronio la quantitat d'√®xits propis i de favors que li ha fet. El ducat de P√≤poli va ser creat el 1577, a N√†pols5. No trobem cap equivalent al text de¬†La Celestina castellana, tot i que tocaria a finals del primer acte; la Celestina directament demana les raons de la visita a en Sempronio, sense recordar-li res de temps passats.

¬ęI glory in Acquisitions of this kind, as much as¬†Charles the Fifth in the Conquest of¬†Barbary¬Ľ (p√†g. 24) [M'enorgulleixo d'adquisicions d'aquesta mena, tant com Carles Cinqu√® a la conquesta de Berberia]. Ho diu la Celestina a en Sempronio, assegurant-li que ella t√© molta experi√®ncia en aquests afers que tracten. La conquesta de Tunis la situem al 1535. Ho trobem al tercer acte de¬†La Celestina castellana, ben resumit: ¬ęAun si quissieses avisar √° Celestina en su officio; pues quando tu nasciste ya com√≠a yo pan con corteza¬Ľ.

¬ęYes, yes, we know, Mother, how to bring 'em to Life again, tho' they were as dead as Queen¬†Joan?¬Ľ (p√†g. 55) [S√≠, s√≠, ja ho sabem, mare, com tornar-les a la vida, ni que fossin tan mortes com la reina Joana]. Ho diu en Sempronio, just contestant la llarga benvinguda que els fa la Celestina. Aquest passatge encaixaria amb l'inici del nov√® acte de¬†La Celestina castellana, per√≤ all√† la Celestina nom√©s els saluda curta i efusivament. En Sempronio hi interv√© rebutjant l'efusivitat, dient a en Parmeno: ¬ęD√©xala, que desso bive; que no s√© quien diablos le mostr√≥ tanta ruyndad¬Ľ.

Aquesta misteriosa Celestina d'En Mateo Aleman ens confirma, doncs, el lloc de l'acció de l'obra. Ens sembla molt inversemblant que aquest autor, d'origen suposadament Sevillà, traslladés explícitament l'acció a València, i encara menys ho faria el traductor anglès. Alhora, les referències temporals que trobem són contemporànies al període de vida d'En Mateo Aleman, fet que prenem com reafirmació de la seva intervenció en el text.

Fixem-nos ara que el pr√≤leg defineix l'obra com ¬ęcelebrated dramatick poem¬Ľ. Un poema? L'√Älex Sendra m'apunta que coneix una¬†Celestina en vers d'En Juan Sede√Īo6, tot i que aquesta sembla feta a partir dels textos castellans que ens han arribat fins avui. En va trobar tamb√© una de curta En Marcelino Men√©ndez Pelayo, ja que ens diu que ¬ęen un rar√≠simo pliego suelto g√≥tico que poseo, hay otro compendio en verso de¬†La Celestina¬Ľ. Trobem una transcripci√≥ d'aquest text de nom√©s dues fulles del 1513 fet per En Carlos Mota, per als interessats7. A part d'aquestes, no n'hem pogut trobar cap altra.

Val la pena recordar una dada:¬†La Celestina √©s la primera obra espanyola tradu√Įda a l'angl√®s, segurament de vora 1530. En coneixem un exemplar parcial, perdut, del qual nom√©s se'n conserva un facsimil8. Un tret m√©s la fa destacar sobre totes les altres traduccions primerenques de¬†La Celestina que coneixem: tamb√© √©s en vers. Hi ha hagut una Celestina original en vers, potser?

En Mateo Aleman t√© una vida curiosa, i la seva biografia inclou punts que ens fan pensar que era un home d'estat, d'autoritat.¬†La vida de Guzm√°n d'Alfarache √©s ple de frases fetes catalanes mal tradu√Įdes. Potser ens trobem davant d'un censor inquisitorial que potser s'atribuia obres, com talment alguns sospiten de Lope de Vega o Francisco de Quevedo? Podria ser que En Mateo Aleman hagu√©s fet una nova traducci√≥ al castell√† de¬†La Celestina original catalana en vers, i per ordre posterior d'estat, aquesta hagu√©s estat destru√Įda i esborrada com ha passat amb d'altres obres? Les refer√®ncies directes a Val√®ncia i a imaginari catal√† ho podien haver propiciat. La informaci√≥ √©s tan minsa que costar√† d'esclarir.

Per acabar, notem que el fet que aquesta¬†Celestina anglesa del 1707 es trob√©s al llindar d'un gran canvi d'√®poca al Regne de Valenci√†, i que fos al final d'un segon tom d'una¬†Vida de Guzm√°n d'Alfarache, podria haver fet que s'escap√©s de la Inquisici√≥ que, com sabem, gaudia de bon abast internacional. Per sort, les noves tecnologies i la digitalitzaci√≥ p√ļblica d'obres antigues ens han perm√®s trobar aquest exemplar tan rar i important, i ens han donat aquesta valuosa confirmaci√≥ de l'escenari de¬†La Celestina que ja sospit√†vem: la ciutat de Val√®ncia.

Lluís Batlle

18 de juliol de 2014


Notes

1 MATEO ALEM√ĀN,¬†The Life of Guzman d'Alfarache, or The Spanish Rogue; Londres, 1707. Volum 2. https://archive.org/details/lifeofguzmandalf02alem.

2 MANEL CAPDEVILA, L'original català perdut de La Celestina. Resum de la conferència d'En Jordi Bilbeny del 29 de novembre del 2008. http://www.inh.cat/articles/L%27original-catala-perdut-de-la-Celestina.

3 √ÄLEX SENDRA, ‚ÄúL'eclipsi de sol de¬†La Celestina‚ÄĚ; INH, 2014. http://www.inh.cat/articles/L%27eclipsi-de-sol-de-La-Celestina.

4 √ÄLEX SENDRA, ‚ÄúLa ciutat on es desenvolupa l'acci√≥ de La Celestina‚ÄĚ; INH, http://www.inh.cat/articles/La-ciutat-on-es-desenvolupa-l'accio-de-La-Celestina.

5 ‚ÄúDucat de Popoli‚ÄĚ;¬†Gran Enciclop√®dia Catalana, http://www.enciclopedia.cat/enciclop%C3%A8dies/gran-enciclop%C3%A8dia-catalana/EC-GEC-0052116.xml?s.q=popoli#.U8mP62db-00.

6 JUAN SEDE√ĎO,¬†Siguese la tragicomedia de Calisto y Melibea nueuamente trobada y sacada de prosa en metro castellano; Salamanca, Pedro de Castro, 1540. http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=13544.

7 CARLOS MOTA, La Celestina, de la comedia humanística al pliego suelto. Sobre el Romance de Calisto y Melibea; Criticón, 2003, pp. 519-535. http://cvc.cervantes.es/literatura/criticon/PDF/087-088-089/087-088-089_525.pdf.

8 AN√íNIM,¬†The beauty and good properties of women, otherwise Calisto and MelibŇďa c, 1530, Facsimil; London, 1909. https://archive.org/details/cu31924013324144.